Semne bune: vânzarea de terenuri extravilane este în creștere, ceea ce înseamnă comasarea unor terenuri agricole și exploatarea lor, profesionist, de către fermieri

Potrivit datelor prezentate în cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, de către Direcția pentru Agricultură Județeană Ilfov, din suprafața județului, de 156.377 ha teren, mai mult de jumătate, respectiv 99.395 ha sunt terenuri agricole, iar 56.982 ha sunt terenuri neagricole. ”La nivelul județului se regăsesc ramuri importante ale agriculturii. De la multitudinea de persoane fizice care practică agricultura, ca activitate principală, la societăți comerciale care gestionează peste 1.800 ha pentru legumicultură, apicultură, zootehnie, cultură mare, agricultură ecologică, produse tradiționale, produse consacrate”, a explicat Georgiana Ene, director executiv al DAJ Ilfov.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 573, ediția print

Activitatea Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională din cadrul DAJ Ilfov se desfășoară prin 4 compartimente, care se ocupă de, spre exemplu, evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase; evaluarea și autorizarea spațiilor de depozitare pentru produsele agricole; înregistrarea contractelor pentru cultura de tutun (32 ha, în Ciorogârla); verificarea respectării și menținerii condițiilor de recunoaștere și funcționare a grupurilor și organizațiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole; îndeplinirea condițiilor de defrișare nuci și emiterea autorizațiilor de defrișare a acestora; înregistrarea și avizarea fișelor de înscriere în agricultura ecologică (70 de operatori economici, din care 3 producători agricoli (pe Ilfov) de grâu, floarea soarelui, rapiță, lucernă, alun, pe o suprafață certificată de 145,99 ha și 140 familii de albine certificate în agricultura ecologică, la Jilava); analizarea documentația și emiterea certificatelor de origine pentru biomasă provenită din culturi energetice sau din deșeuri provenite din agricultură; verificarea documentației și emiterea certificatelor de abilitare pentru importul de îngrășăminte; analiza documentației/ întocmire proces-verbal/ emitere decizie de schimbare categorie de folosință teren; analiza documentației/ întocmire proces-verbal și înaintarea documentelor, în vederea emiterii avizului final de structură de specialitate din cadrul ­MADR (s-au eliberat 4 avize, pentru 24.600 mp); analizarea documentației și întocmirea procedurilor privind măsurile de reglementare pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan: înregistrare/ publicare și analizare oferte de vânzare-cumpărare: iar aici s-au menționat, pentru perioada scursă de la începutul anului și până în prezent, 648 oferte, pentru suprafața de 546,38 ha (primele 4 locuri ocupându-le localitățile: Periș – 80,96 ha, Vidra – 61,39 ha, Petrăchioaia – 56,35 ha, Popești-Leordeni – 48,83 ha). S-au emis 37 de avize finale, pentru 30,50 ha.

Tot acest Serviciu s-a ocupat de informarea beneficiarilor cu privire la atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor cosacrate românești; primirea și operarea în Registrul Plantațiilor Viticole a declarațiilor de stocuri de vinuri (în Ilfov, 6 operatori economici), implementarea programului de susținere a producției de usturoi pentru anul 2021 (program în derulare), cu 30 de solicitanți înscriși (23 persoane fizice, 4 persoane juridice, 3 PFA ), pentru o suprafață plantată de 46,85 ha.

Probleme care fac ”imposibil” de îndeplinit cerințele ghidurilor măsurilor din PNDR

400 de potențiali beneficiari ai măsurilor PNDR (aleși din baza de date cu beneficiari ai programelor de minimis pentru tomate, usturoi și apicultură) au primit informații despre program, iar 29 dintre ei au fost invitați și au primit consultanță de specialitate, la sediul DAJ Ilfov. Ei au fost interesați de submăsurile: 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri, 6.3 – Srijin pentru dezvoltarea fermelor mici sau 4.1 – Investiții în exploatații agricole. Concluziile desprinse după discuțiile cu cei 29 de potențiali beneficiari au scos la iveală problematici legate de faptul că, terenurile agricole sunt lucrate fără forme legale; lipsesc înregistrările la ; lipsește asumarea pentru constituirea firmelor (cu toate responsabilitățile ce decurg din aceasta); se desfășoară activități agricole pe suprafețe mici de teren, motiv pentru care nu se realizează dimensiunea economică a exploatației, solicitată prin ghidurile submăsurilor; lipsesc competențele profesionale – studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; lipsește interesul de apartenență la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) și sunt inexistente acțiunile de protecție a mediului și utilizarea eficientă a resurselor (agricultură de precizie, utilizare energie regenerabilă, producere de compost, combatere biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică). În aceste condiții, o singură persoană a îndeplinit cerințele din ghidul solicitantului, pe submăsura 6.3, pentru perioada de depunere 27.10-26.11.2021.

Monitorizare, inspecție și control

În cadrul activităților derulate de Serviciului monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață au avut loc 72 de controale tehnice în zona vitivinicol, pentru verificarea respectării condițiilor de comercializare a vinului vrac fără denumire controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi. Apoi, au fost verificați 592 de agenți economici care produc și valorifică legume și fructe, 531 de certificate au fost conforme cu standardele de comercializare comunitare pentru fructe și legume proaspete și 2 certificate neconforme. S-au transmis 22 de avertismente. Inspecția în domeniul agriculturii ecologice a urmărit organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare, de supraveghere a activității organismelor de control și privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice – fiind controlați 8 operatori economici; iar în domeniul industriei alimentare s-au controlat 34 de agenți economici, verificându-se iodarea universală a sării destinată consumului uman, hranei animale și a utilizării în industria alimentară de către cei care fabrică pâine și produse de panificație.

Au mai fost verificate depozitele de cereale ale 49 de operatori economici – în legătură cu autorizarea acestora, 16 dintre autorizații fiind anulate; iar în cadrul inspecției în domeniul organismelor modificate genetic, s-au verificat la un agent economic din Popești-Leordeni, cultivator de soia pe 17,18 ha de teren, autorizarea și modul de cultivare a plantelor modificate genetic și măsurile privind asigurarea coexistenței acestora cu cele convenționale. Cinci agenți economici au fost verificați în cadrul inspecției tehnice pentru controlul fertilizanților, monitorizân­du-se situația îngrășămintelor chimice provenite din UE și din țări terțe; iar un agent economic a fost verificat în cadrul inspecției în domeniul cultivării tutunului.