Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, profesorii din județul Ilfov au discutat despre dezvoltarea personală și formarea continuă din școlile ilfovene. Casa Corpului Didactic Ilfov a fost gazda întâlnirii de lucru anuale a responsabililor cu dezvoltarea personală și formarea continuă din școlile ilfovene, întâlnire la care au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale – director Muza Maftei, și ai Inspectoratului Școlar  Județean Ilfov – inspector școlar general adjunct Cristina Ghiță și inspector Victor Udrescu.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 424, ediția print

Oferta de programe și activități a Casei Corpului Didactic Ilfov pentru anul școlar 2018 – 2019 este variată și răspunde obiectivelor strategice ale Ministerului Educației Naționale pentru dezvoltarea resurselor umane și nevoii de formare a cadrelor didactice din județul Ilfov. Oferta se poate regăsi fizic în toate școlile din județ, prin directorii și responsabilii cu dezvoltarea personală și fomarea continuă din unitățile școlare sau se poate consulta și descărca online de pe pagina web a Casei Corpului Didactic Ilfov la adresa www.ccdilfov.ro sau pe contul social al insituției la adresa http://www.facebook.com/ccdilfov.

Potrivit ­inspectorului școlar general adjunct Cristina Ghiță, este foarte important de știut că două dintre strategiile naționale ale Ministerul Educației vizează dezvoltarea pe tot parcursul vieții și formarea continuă, adică acele activități care contribuie la dezvoltarea unor competențe în domeniul educației, în general, al didacticii, al specialității, în special. În Ilfov, întotdeauna activitatea de perfecționare a vizat un ritm alert, deoarece în județ există o fluctuație mare a personalului didactic. ”Sunt foarte multe aspecte cu care ne confruntăm în școlile ilfovene, cum este numărul mare de copii. Sunt clase în învățământul primar, care este zona cea mai vulnerabilă, cu peste 30 de copii care, chiar dacă ar forma o clasă omogenă, pentru învățător ar fi oricum dificil să poată lucra, adaptând stilul didactic. În aceste clase întâlnim însă mulți copii diagnosticați cu CES, sindrom Down, autism sau copii ce provin din familii cu nivel slab intelectual, unde și părinții contribuie la îngreunarea accesului la educație”, a subliniat Cristina Ghiță.

Formarea continuă, o țintă strategică importantă

De aceea, formarea continuă reprezintă o țintă strategică importantă, în strânsă legătură cu caracteristicile populației școlare și fluctuația de personal. Așadar, este necesară acordarea unei atenții deosebite în domeniul formării continue prin aceste cursuri acreditate autorizate. De asemenea, pentru cadrul didactic care dorește să se dezvolte în carieră, să acceseze un concurs pentru un post sau funcție, există cursuri în domeniul managementului edu­cațional care trebuie urmate deoarece reprezintă criterii obligatorii de selecție la un eventual concurs. În aceste condiții, inspectorul general adjunct i-a îndemnat pe profesori să fie mai activi, mai implicați: ”În tematicile mele, în unitățile de învățământ, sunt foarte multe puncte care vizează aplicarea celor învățate la aceste ­cursuri efectiv, la clasă. Mai mult decât atât, în acest an școlar voi include în graficul de inspecție foarte multe astfel de tematici, care nu vor viza neapărat controlul, ci mai ales îndrumarea și consilierea cadrelor didactice. Avem nevoie acută de astfel de competențe care să ajute la o reușită în actul didactic”.

Am aflat că oferta este diversificată, dar există totuși o problemă, generată de factorul financiar. Ministerul Educației nu alocă bani suficienți pentru susținerea acestor cursuri, astfel că multe dintre ele presupun achitarea unei taxe. ”Există la nivelul unităților de învățământ categoria bugetară destinată formării și dezvoltării profesionale. Noi, la nivel de ISJ, insistăm în ședințele cu directorii unităților de învățământ să folosească acei bani în baza unei analize de nevoi a personalului didactic, pentru a-și asigura resursele umane”, a precizat Cristina Ghiță.

Directorul MEN, Muza Maftei, le-a urat profesorilor prezenți, la mulți ani, multă sănătate și putere de muncă, insistând, la rândul său, asupra importanței formării continue: ”Sunt foarte bucuroasă că această întâlnire organizată la CCD Ilfov vine ca o prelungire firească a unei întâlniri organizate la nivel național cu o săptămână în urmă, a inspectorilor responsabili cu dezvoltarea resursei umane, la nivelul întregii țări, cu participarea tuturor directorilor CCD din țară. Aceste întâlniri sunt organizate intenționat cu scopul unei bune colaborări între cele două instituții, respectiv inspectorat școlar și casa corpului didactic, pe segmentul foarte important al dezvoltării resurselor umane”.

În acest context, prof. Muza Maftei a rugat profesorii să popularizele la nivelul școlilor oferta făcută de CCD, în urma analizei nevoii de formare pentru colegii din sistem.

Obiective atinse în anul trecut

Un punct la fel de important pe ordinea de zi a întâlnirii a fost și prezentarea de către prof. dr. Florin Petrescu, directorul CCD Ilfov, a raportului de activitate al Casei Corpului Didactic Ilfov pentru anul 2017 – 2018, demonstrând că instituția și-a atins obiectivele pe care și le-a propus prin planul de management  și prin oferta de programe și activități de formare.

Potrivit prof dr. Florin Petrescu, primul obiectiv a fost diversificarea ofertei de formare și asigurarea coerenței și calității acesteia, în corelație cu dinamica nevoilor de formare. Cel de al doilea obiectiv a avut în vedere dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului didactic, acreditarea de noi programe de formare și extinderea parteneriatului cu comunitatea locală, unități școlare, organizații neguvernamentale, universități, colaboratori etc.

Conform raportului, activitatea Casei Corpului Didactic Ilfov poate fi măsurată prin numărul de cadre didactice care au participat la activități și programe de formare, acreditate sau avizate de Ministerul Educației Naționale. Astfel, în anul școlar trecut, 750 de cadre didactice, reprezentând 21% din cadrele didactice din județ, au participat la programe de formare, iar la activități cu caracter formativ au participat 790 cadre didactice, reprezentând 22% din cadrele didactice din județ.

Prof. Petrescu a subliniat că în cei șase ani de când a preluat conducerea CCD Ilfov, numărul cadrelor didactice care au trecut pragul Casei Corpului Didactic Ilfov a crescut continuu, din statistici reieșind că accentul a fost mutat de la participarea la activități cu caracter formativ, pe participarea la programe de formare. Pe de o parte, aceste tendințe au fost anticipate, dar pe de altă parte ele reprezintă nevoia de formare a cadrelor didactice.