Aşa sună, altfel spusă, decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov. Din 18 iunie, a.c. Şi adresată lui Jean Valvis. Varianta imperativă din titlu, zisă pe şleau, e adecvată personajului. Cu o asemenea tipologie de caracter (mai degrabă fără) nu merge altfel. Pentru că de vorba bună, normală, politicoasă, nu înţelege. Sau se preface, cu performanţe notabile ale candorii ipocrite. Pentru asta, tăişul faptelor fără echivoc, trebuie lăsat să dovedească adevăruri.

Ce scrie în act? 

Ceva foarte simplu şi pe înţelesul chiar al unui rechin funciar sau imobiliar (după cum vreţi) ca Jean Valvis. 

Iată: “În vederea reglementarii proiectelor din punct de vedere al mediului, vă rugăm să refaceţi documentaţiile, cu respectarea zonei de protecţie  în jurul Lacului Tâncăbeşti 1”. 

Ceva mai limpede de-atât? Ăsta e răspunsul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM Ilfov) în urma celor două documentaţii depuse de Valvis, “cu nr. 6523 şi 6524, din 24.04.2012, pentru împrejmuirea terenului în extravilanul comunei Snagov, sat Tâncăbești, Tarlaua 239, Parcela 904, cu nr. cadastral 6771 şi 101032, pe malul stâng al Lacului Tâncăbeşti 1”.  

Care e motivul acestei decizii?

Temeiul legal pe care se sprijină hotărârea APM Ilfov este notat astfel: “Solicităm retragerea împrejmuirilor propuse (de Valvis n.n.) întrucât în conformitate cu adresa Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), cu nr. 3696/6.06.2013, anexată prezentei –  suprafaţa de 73,4866 ha atribuită prin concesiune S.C. MUFI S.R.L. (ferma piscicolă, condusă de fraţii Parfenie n.n.) cuprinde şi o fâşie perimetrală de teren lată de 10 m, cu suprafaţa de 2,3529 ha, ca zonă de protecţie”. Totul e clar. Cu subiect și predicat.

Ce ţinea morţiş, Jean Valvis

Mă scuzaţi pentru rima şchioapă! Aşadar, ce voia “marele afacerist?” El afirma plin de grandoare: “Zona de protecţia este un caracter al terenului. Nu un titlu de proprietate. Ierta­ţi-mă. Sunt inginer arhitect şi eu ştiu mai bine”. 

Oare? Cum o fi absolvit el în 1979 National Technical University of Athens “Metsovio Polytehnion” (sursa Wikipedia) obţinând diploma de inginer-arhitect. Să nu fi ştiut – deşi i s-a spus foarte clar – că zona de protecţie este a lacului şi nu oricui i se năzare să devină proprietar al unui teren riveran, peste noapte? La fel ca oriunde în lume, când e vorba despre o fermă piscicolă?  

Cu oiştea-n gard

Auziţi ce debitează: “Vreau să fac gard, pentru că vine pe proprietatea mea, (!? n.n.) de sus! Păi să las proprietatea deschisă? Hai să fim serioşi acum, domnilor! Vine de sus, de unde sunt clădirile…Trebuie să vină un gard! Deci, vine ţiganii, intră oricine acolo… Fac gardul. (…) E zonă de protecţie, nu? Nu exploatare comercială, cum vor ei”, (fraţii Parfenie n.n.). 

Din păcate pentru efortul intelectual al lui Jean Valvis, Lacurile Tâncăbeşti sunt exploatări comerciale. Ale unei  firme piscicole legale, pe o perioadă de 49 de ani. Chit că asta îi incendiază judecata afaceristului grec. 

Instituţii fără urechi

Ani de zile au risipit frații Parfenie, încercând finalizarea unei înţelegeri privind suprapunerile cadastrale cu proprietatea dobândită de Jean Valvis. La fel şi pentru încălcarea zonei de protecţie. E o procedură legală, de bună intenţie şi vecinătate. Niciun rezultat. 

În consecinţă, au început lupta pentru dreptul lor de administratori concesionari ai lacurilor. Au făcut adrese, notificări, au cerut extrase din arhive de peste tot, la instituţiile abilitate. Între ele, de la Ministerul Mediului, Apele Române ş.a. 

N-au primit un cuvinţel. E şi cazul Comisariatului Gărzii de Mediu, care de peste 1 an şi 2 luni n-a catadixit să le trimită un punct de vedere, nici până în ziua de azi. 

APM Ilfov şi ANPA – singurul sprijin

Agenţia de Mediu Ilfov (APM) a fost singura autoritate de stat care a răspuns cu obiectivitate solicitărilor lor şi s-a opus avizării favorabile pentru Valvis. Ea a făcut o  adresă către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) cerând lămuriri clare cu privire la zona de protecţie a bazinului Tâncăbeşti 1. 

ANPA răspunde foarte clar: “În cazul bazinelor piscicole amenajate, cum este iazul Tâncăbeşti 1, pe întreg perimetrul bazinului există o zonă de protecţie de minim 6 m, în funcţie de configuraţia terenului. Accesul liber pe această fâşie este necesar pentru diferite lucrări de exploatare, întreţinere şi pază. (…) Cu ocazia măsurătorii cadastrale a suprafeţei bazinului Tâncăbeşti 1, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, a fost inclusă în suprafaţa bazinului şi o fâşie perimetrală de teren, lată de 10 m, în afara parcelei de păşune P 939, în suprafaţă de 2,3529 ha. 

Aşa cum reiese din documentele aferente Contractului de Concesiune nr. 112/09.06.2006 încheiat între Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol şi S.C. MUFI S.R.L., ca şi a documentelor cadastrale, suprafaţa de 73,4866 ha cuprinde şi zona de protecţie a acesteia” (subl. ns). 

La aceste acte, ANPA anexează şi un plan care a stat la baza Amenajării Piscicole a lacurilor de către Institutul de Cercetări şi Proiectări Piscicole Bucureşti, din 1964. Plus o documentaţie scrisă la vremea aceea şi alte acte scoase din arhive. Plus copia anexei 1 a Contractul de Concesiune din 2006, încheiat cu frații Parfenie.  

Toate definesc clar şi foarte bine exemplificat că această fâşie pe conturul lacului reprezintă zona de protecţie, inclusă în suprafaţa totală concesionată a acestuia (subl. ns).  

Alte detalii năucitoare ale cazului, dar şi amănunte despre oarece procese intentate lui Jean Valvis – în episodul următor.   

(Va urma)