ISU, Direcţia de Sănătate Publică Ilfov şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au controlat furnizorii de servicii sociale de îngrijire a vârstnicilor

Din fericire, în urma controalelor, o mare parte dintre acestea s-au remediat

Conducerea Prefecturii Ilfov a solicitat deconcentratelor din subordinea instituţiei, în cursul lunii iunie, un raport complet asupra activităţii de îngrijire a vârstinicilor, în unităţile de asistenţă medico-socială ilfovene, pentru perioada scursă de la începutul acestui an şi sfârşitul lunii mai 2017. Menţionăm că, în Ilfov, funcţionează 39 de astfel de unităţi, 2 de stat şi 37 private, toate autorizate sanitar de către Direcţia de Sănătate Publică Ilfov, iar datele prezentate mai jos fac referire doar la o parte dintre acestea, şi anume la cele controlate în primele cinci luni ale anului în curs.

Articol apărut în nr. 366 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

căminele

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii” a efectuat, de la începutul anului 2017, controale preventive la nouă cămine de bătrâni, private, din Ilfov (Geromed SRL, din Popeşti-Leordeni, Senior Family House, din Clinceni, Asociaţia Endemedica Holding 4 Life – cu două sedii, în Bragadiru, Fundaţia Duras – Diurpaneus, din Voluntari, Asociaţia Manor, din Voluntari, SC Atractiv Art Construct SRL, din Afumaţi, Casa Dany & Ionuţ SRL, de asemenea, din Afumaţi şi SC Rast Exim SRL, din Voluntari, fiind constatate 45 de deficienţe, pentru care s-au aplicat 45 de sancţiuni – 35 de avertismente şi 10 amenzi, în cuantum de 55.000 de lei. Şapte dintre cei nouă furnizori de servicii sociale controlaţi nu aveau obţinute încă autorizaţiile de securitate la incendiu, iar unul nu a prezentat documente care să ateste efectuarea tratării sau protejării materialelor, finisajelor şi elementelor de construcţie combustibile şi/sau a structurilor din alcătuirea construcţiei cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge. S-au mai constatat deficienţe precum nemarcarea poziţiilor mijloacelor de primă intervenţie, neasigurarea măsurilor de securitate la incendiu corespunzătoare în ceea ce priveşte protejarea golurilor de acces la casele de scări de evacuare şi separarea unor spaţii cu grad diferit de pericol la incendiu, neîntocmirea sau nefinalizarea avizării planului de intervenţie la incendiu, neplanificarea şi neexecutarea controalelor interne periodice proprii pentru determinarea oricăror stări de pericol care pot favoriza producerea/dezvoltarea de incendii, neplanificarea şi faptul că nu s-au desfăşurat exerciţii de evacuare, neinstruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, neasigurarea verificării, întreţinerii şi mentenanţei sistemelor de detecţie a incendiilor pentru funcţionarea la parametri normali, neîntocmirea fişelor de obiectiv.

Tot la deficienţe au fost menţionate găsirea în camera centralei termice a unor materiale depozitate, care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia, neasigurarea verificării şi curăţarea periodică a hotelor aferente maşinilor de gătit, exploatarea necorespunzătoare a instalaţiei electrice – lampă cu filament incandescent fără protecţie, nemarcarea în totalitate cu indicatoare de securitate a căilor de evacuare sau deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare în sens greşit, adică NU în sensul deplasării oamenilor spre exterior.

20 de controale igienico-sanitare

Și inspectorii sanitari ai Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov au efectuat 20 de controale igienico-sanitare la căminele de bătrâni din judeţ, 14 dintre acestea fiind controale curente, 3 – la sesizare şi 3 controale tematice pentru verificarea asigurării condiţiilor de funcţionare în perioada sezonului rece în cadrul Programului de măsuri toamnă-iarnă. Şi în acest caz s-au constatat deficiențe, precum, spre exemplu, lipsa efecturării unui buletin de analize pentru sursa de apă (SC. Tehnoexpert Design SRL, Mogoșoaia), pavimentul din cabinetul medical, tip mochetă, necorespunzător – neputând fi igienizat și dezinfectat ușor și lipsa chiuvetei sau lipsa operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare (Asociația ”Monor” din Voluntari), lipsa testelor de sanitație la blocul alimentar, în spațiile de cazare și lenjerie și lipsa buletinelor de analiză pentru mâncarea gătită (”Geromed”, din Popești – Leordeni), lipsa documentelor doveditoare că personalul de la bucătărie și cel de la curățenie au făcut cursuri de noțiuni fundamentale de igienă (Life Care Home, Voluntari) sau faptul că nu se asigura monitorizarea temperaturii pentru spațiile frigorifice, iar echipamentul de protecție al personalului de la bucătărie era incomplet (la ”Ariminia”, Clinceni). Și la alte cămine s-au găsit nereguli, precum lipsa unui contract cu o unitate specializată și autorizată pentru igienizarea lenjeriei folosite în unitate (la ”Asociația printre oameni”, din Pantelimon), lipsa unui spațiu amenajat pentru spălătorie, igienizarea lenjeriei făcându-se cu o mașină de spălat amplasată în grupul sanitar (Fundația Duras Diurpaneus, Volun­tari), lipsa probelor alimentare (Asociația Sf. Prooroc Ilie, din Balotești) sau nerespectarea circuitelor funcționale la blocul alimentar (la SC Senior Residence, Balotești).

Pentru toate aceste deficiențe, inspectorii sanitari au făcut o serie de recomandări de rezolvare și au aplicat 9 avertismente. La o nouă rundă de control, din fericire, mare parte a deficiențelor au fost remediate, iar unele dintre ele sunt în curs de rezolvare.

Fără reclamații la Protecția Consumatorilor

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov a informat Prefectura județului că, în urma verificărilor efectuate prin accesarea sistemului informatic de gestionare a petițiilor, în Ilfov, în anul 2016, a fost înregistrată o singură petiție formulată împotriva unui furnizor de servicii sociale, aceasta fiind soluționată pe cale amiabilă de către operatorul economic.

Iar de la începutul anului 2017, la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov nu s-au înregistrate reclamații legate de activitatea vreunui cămin de bătrâni din județ. Legat de controale în căminele de bătrâni, de la începutul anului trecut și până în prezent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor NU a dispus nici un control tematic, acestea fiind organizate, de obicei, acolo unde există un număr mare de reclamații înregistrate. Totuși, Comisariatul județean ilfovean intenționează efectuarea unui control prin care să verifice activitatea desfășurată de către furnizorii de servicii sociale din județ, în cursul lunii octombrie 2017.