Cezar Răduță, dir. Direcția Silvică Ilfov

Dimensiunea și valoarea ecologică a pădurilor, încă neînțelese și neapreciate pe deplin de populație

Așa cum vă informam în ediția precedentă a Jurnalului de Ilfov, cea mai recentă reuniune a Colegiului Prefectural Ilfov a avut loc într-un cadru mai puțin formal, conducerile Direcției Silvice (D.S.) Ilfov și Gărzii Forestiere București alegând să-și prezinte activitatea în fața reprezentanților celorlalte servicii deconcentrate chiar la ”locul de muncă”, adică în mijlocul pădurii. Iar pentru că în numărul de săptămâna trecută v-am prezentat raportul Gărzii Forestiere București, în această ediție vă oferim informații legate de activitatea desfășurată de către D.S. Ilfov.

Articol apărut în nr. 359 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

colegiul prefectural ilfov

Pe tot parcursul prezentării, directorul D.S. Ilfov, Cezar-Mihail Răduță s-a referit la un fond forestier de aproape 24.000 ha (privat și de stat), administrat prin 3 ocoale silvice (O.S.) ce funcționează pe raza teritorială a 3 județe și a municipiului București: O.S. București, O.S. Brănești și O.S. Snagov. Din această suprafață, 19.426 de hectare aparțin statului (18.785 ha, în Ilfov, 374 ha, în București, 190 ha, în județul Călărași și 77 ha, în județul Ialomița). Suprafața pusă în posesie în baza legilor fondului funciar reprezintă 16,5%, respectiv 3.847 ha, din suprafața totală a fondului forestier din raza teritorial-administrativă a D.S. Ilfov, iar întreaga suprafață administrată de direcția ilfoveană îndeplinește funcția de protecție corespunzătoare categoriei de agrement – recreere. Aici se regăsesc toate tipurile de pădure specifice câmpiei forestiere, silvostepei și zăvoaielor de plop și salcie.

Acțiune de împădurire făcută de O.S. Snagov
Acțiune de împădurire făcută de O.S. Snagov

Regenerarea pădurilor, o preocupare constantă

În 2016, D.S. Ilfov a regenerat natural arboretele pe o suprafață de 68 ha și artificial, pe 28 ha. Iar în primul semestru al anului în curs a regenerat 106 ha: 83 ha regenerări naturale și 15 ha, regenerări artificiale. Pentru producerea materialului săditor necesar în regenerarea artificială, D.S. Ilfov dispune de o pepinieră silvică, la Cozieni – O. . rănești, în suprafață de 1.030 ari. Aici se produc puieți ornamentali de talie mijlocie pe cca. 555 ari și puieți forestieri de talie mică, pe 302 ari. Documentele de arhivă atestă că în ”Pepiniera Cozieni” se produceau încă din 1935 puieți ornamentali ce au avut ca destinație spațiile verzi din jurul Capitalei și parcuri din București. În ultimii ani, pepiniera a procurat butași înrădăcinați de rășinoase în diferite varietăți din speciile Chamaecyparis, Juniperus, Thuja occ. var Columna, Buxus, Biota etc, dar au fost efectuate și semănături cu sămânța de brad achiziționată de la direcțiile silvice de la munte, pentru a se pune bazele diversificării ofertei de puieți ornamentali ce vor fi furnizați în următorii ani. Producerea de puieți ornamentali, dar și aclimatizarea de exemplare de brad, pin, molid și vânzarea acestora pe piață asigură profitabilitatea pepinierei, contrabalansând cheltuielile generate de producerea de puieți forestieri. Pentru că activitatea merge bine, s-a început extinderea producerii de puieți ornamentali și în celelalte două ocoale ale Direcției – pentru a satisface mai îndeaproape cerințele pieței de jur-împrejurul Bucureștiului și în zonele cartierelor de vile din afara acestuia.

Arbori tăiați în Codrii Vlăsiei
Arbori tăiați în Codrii Vlăsiei

”În același timp, ne propunem să relansăm activitatea de producere de puieți forestieri (pentru care am constatat că a existat un declin), axându-ne pe producerea de puieți din speciile necesare în compozițiile de regenerare în activitatea ocoalelor silvice (stejar pedunculat, frasin, ulm, salcâm, glădiță, arțar tătărăsc, păr, măr, corcoduș, măceș, porumbar etc.). Programul de culturi în pepiniere are în vedere și larga piață de desfacere oferită de necesitățile de regenerare a arboretelor pe terenurile forestiere proprietate privată din raza teritorial administrativă a Direcției, cât și acțiunea de extindere a fondului forestier. Însă demersurile pe care D.S. Ilfov le întreprinde pentru creșterea suprafeței fondului forestier din zona județului Ilfov și cea a municipiului București sunt extrem de dificile în disputa cu valoarea mare a terenurilor pe piața imobiliară și presiunea crescută a populației asupra acestora.

Suntem realiști în a aprecia că dimensiunea și valoarea ecologică a pădurilor pe care noi le administrăm în raza D.S. Ilfov încă nu sunt pe deplin înțelese și apreciate în rândul populației, iar eforturile noastre se îndreaptă, în acest sens, prin acțiunile desfășurate atât în cadrul ”Lunii plantării arborilor”, cât și în res­tul perioadei din an, spre conștientizare și o mai bună educare în spirit ecologic a diferitelor grupe ale populației. Sperăm astfel să atenuăm presiunea crescută a populației asupra vegetației și terenurilor forestiere și poate chiar să aducem oamenii aproape de noi, silvicultorii, în eforturile de a păstra și perpetua pădurea ca un scut verde în jurul Capitalei”, a explicat directorul Direcției Silvice Ilfov.

Paza pădurilor previne tăierile ilegale

Așa cum arătam mai sus, D.S. Ilfov administrează fondul fores­tier proprietate publică a statului în suprafață de 19.426 ha, diferența de 3.847 ha fiind proprietate privată (iar din această suprafață – 2.003 ha se afla în administrarea și/sau paza D.S. Ilfov). Suprafața de 1.861 ha este retrocedată, iar proprietarii nu au încheiat contracte de administrare sau pază cu Direcția Silvică Ilfov. În urma controalelor de fond efectuate în fiecare canton aflat în admistrarea D.S. Ilfov au fost constatate, în 2016, pagube în pădurile proprietate publică a statului, astfel: volumul arborilor tăiați ilegal – 1.525 mc, în valoare de 517.383 lei (din aceste valori fiind justificați de către personalul silvic 26 mc, cu o valoare de 7.513 lei, diferența de 1.499 mc și valoarea de 504.834 lei fiind imputate personalului silvic). În primele 6 luni ale anului 2017, tot în pădurile proprietate publică a statului, volumul arborilor tăiați ilegal a fost de 39 mc, în valoare de 9.999 lei (iar din acest volum a fost justificat de către personalul silvic 2 mc, cu o valoare de 984 lei, diferența de 37 mc și valoarea de 5.783 lei fiind, de asemenea, imputate personalului silvic).

În cursul anului 2016, au fost efectuate 357 de acțiuni pe linie de pază a fondului forestier administrat și au fost întocmite, în urma acestora, două procese-verbale de infracțiune și 10 procese-verbale de constatare a contravențiilor silvice. În primele 5 luni ale anului 2017, au fost efectuate 125 de acțiuni pe linie de pază a fondului forestier administrat și au fost întocmite 7 procese-verbale de constatare a contravențiilor silvice.

colegiul prefectural ilfov

Vănătoarea, aducătoare de profit

Varietatea de forme de relief, bogăția și întinderea pădurilor au dus la dezvoltarea unei faune cinegetice diverse, iar administrarea și gospodărirea faunei cinegetice, în cea mai mare parte dependentă de pădure, constituie activități importante și surse serioase de venituri. D.S. Ilfov gospodărește 3 fonduri cinegetice în zona de câmpie, toate fiind aducătoare de profit – Fondul Vlădiceasca, Fondul Surlari și Fondul Brânzeasca. Suprafața totală a fondurilor cinegetice este de 18.427 ha, din care: 8.023 ha pădure, 9.611 ha arabil și fânețe și 793 ha luciu de apă.

Principalele specii de interes vânătoresc ce se găsesc răspândite în raza D.S. Ilfov sunt: căpriorul, mistrețul, iepurele, potârnichea și fazanul.