Revoluție în sistemul de plăți ale unor categorii de obligații bugetare. Dacă până pe 5 iulie a.c., taxele și impozitele puteau fi plătite doar cu „cash”, de acum înainte contribuabilii vor putea folosi și cardurile bancare, pentru 50 de tipuri de creanţe fiscale.

Lista care cuprinde categoriile de obligații bugetare care pot fi plătite și cu cardul a fost publicată în Monitorul Oficial din data de 5 iulie. Acestea pot fi achitate la unităţile teritoriale de trezorerie dotate cu POS-uri.

De asemenea, prefecturile din întreaga ţară au deschis conturi speciale pentru plata online a pașapoartelor, certificatelor și numerelor de înmatriculare, dar și permiselor de conducere. Lista este valabilă pentru persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal și pentru întreprinzătorii înregistraţi ca persoane fizice autorizate (PFA). Pentru plata online a impozitelor, MFP a semnat un acord de licenţiere a Trezoreriei ca acceptator de plăţi electronice cu carduri MasterCard și
Maestro.

Lista obligațiilor bugetare

Impozite pe venit:  • impozite din activităţi independente, pe salarii (sau asimilate salariilor), ca și cele din cedarea folosinţei bunurilor – chirii – sau din diverse tipuri de investiţii; • impozitele pe venituri din pensii realizate în străinătate, din premii și din jocuri de noroc, pe câștigurile din transferul aurului financiar, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, dar și cele aferente regularizărilor.
● Impozite pe veniturile realizate de nerezidenţi în România: • impozite pe dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane, activităţi sportive și de divertisment, premii, câștiguri din jocuri de noroc și din diverse alte servicii prestate. ● Accize: Producătorii și importatorii de băuturi alcoolice și/sau de ţigarete, persoane fizice sau PFA. ● Contribuţii sociale: • asigurări sociale reţinute de la asiguraţi, apoi contribuţiile datorate de angajatori, ca și cele datorate de PFA, de întreprinderile individuale, de membrii întreprinderilor familiale și de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală; • contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, dar și toate tipurile de contribuţii de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de angajatori, de salariaţi sau de diverse alte categorii de asiguraţi. La fel, sunt acceptate și contribuţiile de asigurări pentru șomaj. ●  Taxe și tarife: • taxele de eliberare a autorizaţiilor aferente utilizării de arme letale, tarifele aplicabile în activităţile de formare profesională, de eliberare a permiselor/licenţelor de pescuit, dar și cele pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar. ● Amenzi, penalităţi, confiscări: • amenzi și sancţiuni aplicate de Direcţia Antifraudă Fiscală (ANAF), amenzi judiciare, penalităţi datorate în cazul eșalonării la plată și penalităţi de nedeclarare.