Cererile pentru Ajutorul Național Tranzitoriu(ANT) se depun în perioada 1-martie-15 mai. Jurnalul de Ilfov vă prezintă documentele care trebuie să însoțească aceste cereri, pe specii și rase de animale.

Caprine reproducție

  •  adeverinţă eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înfiinţarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor caprine și/sau a ţapilor de reproducție, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz;
  •  copie certificat de origine care atestă că ţapul este din rasă specializată.

Taurine de rase de carne și metișii acestora

  •  copie de pe paşaportul fiecărei vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ;
  •  pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal;
  •  pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
  •  pentru taurul din rase de carne, vaca din rasă de carne și vaca metisă cu rasă de carne, adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică înscrierea în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ după caz;
  •  pentru toate animalele pentru care se solicită sprijin cuplat-categoria taurine din rase de carne și metișii acestora, adeverinţă eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasele de carne şi metișii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală, avizată de către ANZ după caz.

Sfaturi utile

  •  Nu uitați că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent schemei de plată/ajutorului naţional/ măsurii de sprijin dorite şi să semnaţi toate paginile cererii unice de plată.
  •  Dacă nu aveţi un număr de înregistrare de la APIA, înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de sprijin. Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de înregistrare. Este dovada că aţi depus o cerere unică de plată pentru campania curentă.

Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie prezentate documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Articolul face parte din ediția de print a Jurnalului de Ilfov, nr.341