Direcția Agricolă Ilfov ne-a adus la cunoștință că vineri, 29 iunie expiră termenul pentru depunerea cererilor  de ajutor de minimis pentru distrugerile provocate de intemperiile din această iarnă solariilor și serelor producătorilor agricoli din județ.

Pentru obținerea spri­­jinului financiar, so­licitanții trebuie să completeze o cerere tip și să o depună la Direcția Agricolă Ilfov. 

Mai sunt necesare următoarele acte:

– copie după BI/CI a solicitantului sau a reprezentantului legal.

– dovada existenței unui cont activ la bancă sau trezorerie.

– o copie a certificatului de înregistrare fiscală, conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor pu-blice, după caz.

– adeverința eliberată de consiliul local, care atestă, conform înscrisurilor din registrul agricole, suprafața de teren de sub sere/solarii utilizată de solicitant.

– copie după procesul verbal de constatare.

Pentru punctele1, 3, și 5, este necesară și prezentarea actelor în original.