Cum avem acces la serviciile medicale şi la tratamente în perioada stării de urgenţă?

În contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu noul tip de coronavirus, s-au impus noi reglementări și în ceea ce privește acordarea asistenței medicale în baza asigurării la sănătate.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 496

Dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov, ne explică, în cele ce urmează, tot ce trebuie să știm despre acordarea serviciilor medicale, prescrierea tratamentelor și recomandarea dispozitivelor medicale, în perioada stării de urgență!

Astfel, pe toată perioada în care este instituită starea de urgență, se aplică actele normative în vigoare, cu următoarele prevederi:

@ serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

@ serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;

@ pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sumele decontate din bugetul FNUASS, pentru secțiile/compartimentele de acuți, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul serviciilor realizate, în condițiile în care acestea depășeșc nivelul contractat, iar pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi și pentru secțiile/compartimentele de cronici, se realizează la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de cazuri/servicii/zile de spitalizare realizate;

@ numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice este de maximum 8 consultații pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultații/lună/pacient cu boli cronice;

@ medicii de familie, prescriu, pe perioada stării de urgență, inclusiv medicamentele pentru pacienții cronici.

Bolnavii cronici au scăpat de drumuri. Medicii de familie le pot prescrie tratamentele fără reevaluarea la specialist  

Având în vedere ultimele modificări legislative, au fost instituite o serie de măsuri care să faciliteze accesul bolnavilor la tratament.

Pentru pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă, iar pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente care în mod normal sunt prescrise de către medicii specialiști, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală) și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioadă medicul de familie va putea emite prescripție pentru aceste medicamente.

Excepție fac medicamentele utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică (PNS) și curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi.

Pentru pacienții care necesită deplasarea în unitățile sanitare pentru continuarea tratamentelor în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative mai sus menționate, măsurile instituite în unitățile sanitare asigură circuite speciale pentru aceștia, cu interacțiune limitată cu alte persoane – personal medical sau pacienți.

Toate documentele se trimit prin poștă sau e-mail

Pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov a decis suspendarea audiențelor și a relațiilor directe cu publicul.

Măsura de suspendare a audiențelor la sediul instituției este aplicată pe toată perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României, cu posibilitatea ca, în funcție de evoluția situației, să fie luate noi decizii.

S-au luat toate măsurile pentru ca activitatea de relații cu publicul să nu aibă de suferit, în contextul în care aceasta se va desfășura cu precădere prin telefon, poștă sau poștă electronică.

Pentru a limita cât mai mult deplasările și interacțiunea cu alte persoane, asiguraților le este recomandat ca documentele să fie depuse la registratură DOAR ÎN CAZURI DE URGENȚĂ ȘI DACĂ NU EXISTĂ O ALTĂ VARIANTĂ DE TRANSMITERE.

Pentru cetățenii care doresc să obțină informații suplimentare sau să sesizeze diferite aspecte din sfera de competență a Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov au fost create, pe lângă cele existente, două noi adrese de   e-mail: sesizari@casailfov.ro și support@casailfov.ro.
Rețineți! 

Serviciile medicale se acordă și fără cardul național de sănătate

Pe perioada stării de urgență, au fost aplicate o serie de modificări ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice, după cum urmează:

Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor (asigurate/neasigurate) aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);

Serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor.