Afumaţi. Realităţi moderne în fosta cetate voievodală

Locurile virane ale comunei au căpătat conturul proaspăt al construcţiilor. Cetatea de scaun a Voievodului Radu a trecut cu bine de vârsta jumătăţii de mileniu. Peste noroaiele uliţelor se întind acum panglici de asfalt proaspăt. Apa potabilă e la un robinet distanţă. Locuri sacre de închinăciune, bisericile sunt rezidite, ca noi. Conexiunile internetului gratuit, şcolile model, toate fac portretul normalităţii moderne. Nu există părţi ale comunei care să nu intre în proiectele înnoirii civilizatoare.

Armonia dezvoltării include toate zonele localităţii: centru, Găneasa, Moară, în Deal, la Ograda Ştefăneşti, în preajma DN 2 şi pe vatra veche a aşezării. Decalajele dintre rural şi urban se reduc, cu fiecare etapă a realizărilor concrete. Plus harta iniţiativelor care priveşte următorii ani.  Emanciparea e asigurată de dinamica investiţiilor înfăptuite şi a celor programate tactic, pentru viitorul foarte apropiat.

 

Priorităţi şi strategie, esenţiale

Evenimentele din drumul spre mai bine se succed rapid. Proiectele sunt întocmite încă din anul trecut şi acoperă perspectiva execuţiei lor multianuale, până în 2017. Cu alte cuvinte, ele aşteaptă perioada următoare, când poate să înceapă execuţia lor.

E extrem de importantă aceeastă strategie. Pentru că odată alcătuite, poate fi folosită imediat ocazia deschiderii unui nou program de finanţare, cu fonduri europene. Exemple? Două. Un Cămin Cultural – ce va purta numele voievodului  Radu de la Afumaţi – şi supraetajarea grădiniţei actuale cu program prelungit.  

Deocamdată, lucrările pentru acest an sunt bine stabilite în proiecţia bugetului, iniţiat de primarul Gabriel Dumănică şi aprobat la 12 februarie de Consiliul Local.

 

Reabilitări de drumuri

Afumaţiul are cam 60 de km de străzi. În acest an, reabilitarea covorului asfaltic se va face pe şos. Baku (cca. 800 m), str. Mihai Bravu (cca. 950m), Ştefan cel Mare – pe o porţiune rămasă de aprox. 950 m.  Lucrările vor continua între DJ, şos. Petrăchioaia şi DN 2, pe o lungime de cca. 500 m. La fel, pe str. Dacia,  Domniţa Ralu. Str. Fagului – una dintre cele mai ­lungi ca dimensiune – trebuie reparată pe o distanţă de 600 m.

 

Asfaltări masive

Primarul Gabriel Dumănică spune: „Din totalul celor 60 km de străzi ale noastre sunt asfaltate cam 60 % . Restul sunt pietruite. Sigur că această lungime cuprinde şi destul de multe străduţe ­mici, aşa numitele intrări, de până într-o sută de metri. Bineînţeles că acolo nu avem nici canalizare. Dar principalele eforturi şi concentrarea noastră se îndreaptă pe arterele mai mari decât acestea din urmă, despre care am vorbit”.

În locul denumit la Moară, vor intra în lucrări de asfaltare cu prioritate străzile pietruite, care, la această oră au instalate utilităţile complete ale reţelelor de apă-canal. Adică, Revoluţiei, Teiului, Sf. Gheorghe, Pinului, Fagului.

Noul Cartier al Tineretului, din zona Deal, cuprinde str. Nichita Stănescu, care va fi asfaltată, în acest an. Altele, cum sunt str. M. Eminescu, Islazului şi Albăstrelelor, sunt asfaltate şi au trasă alimentarea cu apă, dar le lipseşte reţeaua de canalizare, din cauza lipsei staţiei pentru epurarea apelor menajere. Oricum, ele sunt artere late, iar montarea conductelor de canalizare se poate face în afara covorului asfaltic.

 

Amenajări de podeţe şi trotuare

Amenajările de trotuare vor fi deschise pe şos. Baku şi str. Motrului, Alunului, Crinului, M. Eminescu. Plus podețe pe str. Morii, Borsec, Dacia, Revoluţiei, Domniţa Ralu. E de precizat că pe DN 2 trotuarele vor apărea pe ambele laturi ale șoselei, unde traficul auto e intens şi oamenii nu au pe unde să circule în siguranță.

La fel, asemenea lucrări de modernizare, care includ și asfaltări, vor fi deschise şi pe str. Mircea Vodă. Mai e un proiect pentru podeţe de acces la proprietăţi pe str. Mihai Bravu, Traian, Borsec şi Ştefan cel Mare. Pe aceasta din urmă, există o porţiune rămasă neamenajată, între şos. Petrăchioaia şi DN 2. Iar pe str. Școlii sunt spre finalizare trotuarele, podeţe de acces la proprietăţi şi şanţuri betonate, pentru scurgerea apelor pluviale.

 

Extindere reţele de apă

“Pentru legătura dintre str. Negropontes cu Decebal și Caisului cu Pinului,  intenţia noastră e să creăm un inel al reţelelor de apă potabilă, astfel încât ele să nu mai rămână capete de coloană, ca până acum. Iar apa proaspătă să circule în flux continuu. Va fi racordată la reţeaua de apă şi str. Doamna Stanca”, a mai afirmat Gabriel Dumănică.    

 

Canalizări

Aici, primăria Afumați e asociată cu CJI, în cadrul ADIA Ilfov și va trebui să primească peste 8 milioane de euro pentru reţelele  din zonele Deal, Doraly, Centura Afumaţi, șos. Moara Domnească, DN 2, spre Şos. Petrăchioaia.

Vor fi extinse canalizarea cu racorduri gratuite, la limita proprietăţilor, pe str. Fagului, șos. Ştefăneşti şi Găneasa. La fel, pe str. Fermei, pe care cad perpendicular mai multe străzi: Livezilor, Bumbeşti, Câmpina, Merilor, Bistriţei şi Belşugului  şi face legătura cu Şos. Ştefăneşti – DJ 100. Acolo, lucrările sunt realizate în proporţie de 70 %.   

 

Şanţuri de scurgere a apelor pluviale

În acest moment, se lucrează pe str. Alunului. Anul trecut s-au finalizat str. Moineşti, Moldovei şi Garoafelor, toate cu pantă de cădere naturală spre Balta Afumaţi. Acolo se acumulează o mare cantitate de apă pluvială, iar avantajul reliefului e folosit din plin, pentru buna rezolvare a  situaţiei din zonă.