Parteneriat solid și variat, cu beneficii importante pe viitor asupra tinerei generații, dar și asupra mediului economic

@ CJ Ilfov, Primăria Ciorogârla, Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” și CTE Trailers SRL sunt partenerii ilfoveni ai proiectului ”Campus Dual Politehnica București”

Consiliul Județean Ilfov (CJI), în calitate de partener, a anunțat săptămâna trecută demararea proiectului ”Campus Dual Politehnica București”, cofinanțat prin Planul Național de Redresare și Rezilență (PNRR), Pilonul 6 – Politici pentru noua generație, Componenta 15 (R15) – Educație, Reforma 4 (R4) – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul superior, Investiția 6 (I6) – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 691, ediția print

Proiectul beneficiază de un parteneriat solid și variat format din universități, licee tehnologice și agenți economici implicați în învățământul dual, care oferă elevilor/studenților interesați de ruta duală un parcurs educațional complex. Grupul țintă este format din minimum 216 elevi (din care 50 din grupuri vulnerabile) și minim 135 studenți înmatriculați la programe educaționale duale. În județul Ilfov, consorțiul este format din CJ Ilfov, Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” din Ciorogârla, Primăria comunei Ciorogârla și CTE Trailers SRL. Obiectivul proiectului este realizarea unui campus regional de educație profesională în România, în cadrul căruia elevii și studenții vor avea opțiunea unui parcurs educațional complet al unei rute educaționale integrate și flexibile. Pe lângă competențele specifice învățământului secundar superior, absolvenților li se asigură obținerea unei certificări și a unei calificări profesionale care să faciliteze o inserție rapidă pe piața muncii.

Activitățile în care județul Ilfov, respectiv CJI, este implicat sunt: dezvoltarea sau revizuirea a minimum 2 calificări, adaptate la nevoile pieței muncii, inclusiv programe școlare opționale dezvoltate în vederea creșterii angajabilității; dezvoltarea în parteneriat cu operatorii economici a minimum 1 program de studii universitare în ruta duală, inclusiv program de educație antreprenorială; organizarea și implementarea procesului de învățământ dual, inclusiv desfășurarea stagiilor de practică la operatorii economici, prevăzute în planul cadru de învățământ; consolidarea structurii parteneriale a Consorțiului Regional București-Ilfov pentru Învățământ Dual; activități de informare și promovare privind oferta de formare profesională dezvoltată și implementată prin intermediul Consorțiului și organizarea de activități profesionale interactive pentru grupul țintă.

Proiectul se desfășoa­ră până pe 30 iunie 2026, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 122.411.582,26 lei, din care valoarea eligibilă PNRR 103.313.862,44 lei și TVA aferentă 19.097.719,82 lei. Din totalul bugetului proiectului CJI are alocată suma de 287.500 lei (fără TVA).

Reamintim că, în primăvara anului trecut, consilierii județeni din cadrul CJ Ilfov au aprobat încheierea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Campus dual Politehnica București”, alături de mai mulți parteneri, printre care Universitatea Politehnica București, Primăria Sectorului 6 și Primăria Ciorogârla, companiile Transelectrica și Transgaz, alte unități de învățâmânt din București și Ilfov și alți operatori economici. „Împreună susținem formarea profesională în sistem dual a elevilor și studenților. Consorțiul va depune o cerere de finanțare prin PNRR, pentru construirea unui campus integrat. Noua platformă educațională va contribui la dezvoltarea învățământului profesional prin creșterea numărului de domenii și calificări, precum și a numărului de absolvenți. În Ilfov, la Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” din Ciorogârla urmează să fie dotat un laborator și vor fi asigurate bursele pentru elevi. Vrem să le asigurăm tinerilor înscriși la învățământul dual un parcurs educațional optim, astfel încât să-și poată continua pregătirea și când ajung în etapa învățământului superior. Este un pas important atât pentru generația tânără din Ilfov, cât și pentru mediul economic ilfovean, care va avea acces astfel la forță de muncă profesionistă”, declara, anul trecut, Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov.

De asemenea, la finale lunii octombrie 2023, Grup Feroviar Român (GFR), parte a Grampet Group, anunța că sprijină proiectul „Campus Dual Politehnica București”, finanțat PNRR și ”coordonat de Universitatea Politehnica București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 București, Primăria Ciorogârla Ilfov, Consiliul Județean Ilfov, Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” București, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei” București, Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru” din Ciorogârla (Ilfov), Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz, Alstom Transport, Tema Energy, Crystal System și CTE Trailers. Proiectul va atrage fonduri europene (…) pentru construirea de spații de învățământ și cercetare, cantină, cămin, hală multimodală pentru ateliere digitale și sport, dar și alte facilități dedicate studenților”, afirmau reprezentanții GFR.

Dublă coordonare și o funcționalitate pe termen lung

La nivel national sunt disponibile finanțări pentru 10 astfel de campusuri duale de interes regional. Valoarea maximă eligibilă pentru construcții este de 103 milioane de lei (20,8 milioane de euro), la care se adaugă 28,8 milioane de lei (5,8 milioane de euro) contribuție din bugetele locale. Pe lângă Bucuresti, Deva sau Timișoara, și-au mai anunțat intenția de a dezvolta campusuri pentru învățământul dual autoritățile din județele Argeș, Prahova, Maramureș, Giurgiu, Cluj-Napoca, Craiova sau Brașov.

Campusurile profesionale integrate vor reprezenta infrastructura școlară și universitară (cămine, cantine, baze sportive, spații de recreere și lectură care vor deservi liceele și universitățile tehnice) și vor fi situate în cadrul consorțiilor de învățământ dual. Ele vor fi sub dublă coordonare, atât a Ministerului Educației, cât și a autorităților locale, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea lor pe termen lung. Spațiile nou construite vor fi dotate cu echipamente, mobilier, astfel încât să reprezinte un sprijin suplimentar pentru elevii și studenții înscriși la rutele de dual, în special pentru cei proveniți din categorii dezavantajate.