Ca să nu întrerupă școala în perioada spitalizării, elevii care vor fi internați la Spitalul „Marie Curie” sau la Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu”, din București, ar putea face cursurile pe patul de spital. Inspectoratul Școlar al Municipiului București și managerii celor două unități sanitare vor încheia un acord de parteneriat care va asigura continuitatea școlarizării elevilor cu boli cronice, afecțiuni neurologice sau cu boli care necesită internare pe o perioadă mai lungă de o lună, pentru nu a întrerupe anul de învățământ. Mai exact, elevii vor participa atât la activitățile de predare-învățare, cât și la evaluările periodice, la examenele și evaluările naționale. “Propunerea de înscriere se va face de către medicul/managerul de caz, pe baza diagnosticului medical și a scrisorii medicale, care să ateste necesitatea rămânerii în regim de spitalizare a copilului/elevului pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni și la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal”, anunță Inspectoratul Școlar al Municipiului București.