Liceul Tehnologic ”Barbu A. Știrbey” din Buftea a fost, în anul 2022, câștigătorul unui proiect Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară, cu perioada de implementare 1 septembrie 2022 – 31 august 2023. Intitulat ”Profesori pregătiți – elevi de succes”, proiectul a pornit de la necesitatea de a le oferi elevilor o educație modernă, competitivă, bazată pe metode și instrumente didactice la nivelul tehnologiilor actuale, astfel încât aceștia să vină cu plăcere la școală și să participe activ la formarea lor profesională și ca oameni.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 635, ediția print

Astfel, în cadrul pro­­iectului, 8 profesori din liceu, de diverse specialități (limba română, limbi străine, arte – pentru profilul ”pedagogic”, discipline economice – pentru profilul ”servicii”), s-au deplasat în luna noiembrie 2022, pentru 2 săptămâni, la Torino, Italia, în vederea participării la diverse cursuri de specialitate și pentru a vizita unități școlare din regiune. Gazda acestora, HumaCapiAct Torino, organizație specializată în formarea profesională a adulților, le-a prilejuit experiențe dintre cele mai utile și eficiente în dezvoltarea lor ca formatori ai adolescenților: vizită la Casa del Lavoro, organizație specializată în orientarea profesională a liceenilor și a tinerilor de până la 30 de ani; curs de tehnici digitale și activități virtuale la Istituto Comprensivo Ugo Foscolo Torino; vizită la școala de meserii Piazza dei Mestieri Torino; curs de instrumente digitale și ECDL la Escamotages Torino; metode și instrumente digitale și orientare profesională pentru elevi cu cerințe educaționale speciale la Istituto dei Sordi di Torino; modele de promovare a comerțului care vizează sustenabilitatea la Green Pea Torino și multe altele. Bineînțeles că nu au lipsit nici experiențele culturale, artistice, gastronomice în Torino și în Piemont, dar și în regiunile apropiate ca Lombardia, Toscana, Como. În afara turului turistic și gastronomic al orașului Torino, au vizitat orașe importante ca Milano, Florența, Como, unde au putut să-și pună în valoare cunoștințele lingvistice (engleză și italiană), istorice, geografice și interculturale la nivel european. Participanților le-au fost oferite și momente de destindere, în care ­s-au putut simți din nou copii, prin vizitele la Museo della Radio e della Televisione RAI, Museo Nazionale dell’Automobile FIAT. La finalul celor 14 zile de activități intense, toți cei 8 participanți au obținut certificatele Europass Mobility, care le validează competențele dobândite în formarea elevilor în domeniile pentru care se pregătesc și în orientarea școlară și profesională a adolescenților.

Experiențe noi, dobândite și împărtășite

În această perioadă, grupul este în plină desfășurare a activităților de diseminare, de împăr­tășire a experienței dobândite în mobilitate, astfel că fiecare dintre cei 8 profesori desfășoară câte 3 lecții demonstrative pentru colegi, iar în lunile februarie și martie 2023 vor urma 2 cercuri pedagogice județene, unul pe teme de mentorat și orientare profesională, iar celălalt pentru formarea viitoarei forțe de muncă de la profilul servicii.

”Rezultatele de impact ale proiectului sunt: creșterea atractivității lec­țiilor pentru elevi, o mai bună prezență și implicare la ore, note mai bune, rezultate bune la examenele de certificare a competențelor profesionale și a celor din cadrul probelor de competențe din bacalaureat (mai multe calificative de avansat și experimentat), o mai bună integrare pe piața muncii. Rezultatul de tip produs va consta într-un ghid metodologic cu ISBN pentru cadrele didactice care formeaza competențe profesionale, lingvistice și digitale elevilor de la profilul ”servicii”. Acesta va avea o parte de îndrumare (modele de lecții în care se utilizează metode moderne, activ-participative) și o parte de rezultate ale elevilor în urma aplicării acestora de către profesorii formați prin proiect. (…) Incluziunea și diversitatea sunt vizate prin integrarea disciplinelor de specialitate, a limbilor străine și a competențelor digitale într-un sistem abordat unitar de echipa de cadre didactice, care să răspundă cerințelor pieței muncii locale, naționale și europene. Schimburile interculturale, schimbul de experiență vor conduce la conștientizarea și valorificarea diversității într-un cadru european recunoscut, ale cărui valori să fie abordate în sistem integrat. Urmărim ”Increasing attractiveness of VET” prin competitivitatea pe piața muncii a elevilor care vor absolvi și vor dovedi competențe profesionale, lingvistice și digitale la nivelul cerut de angajatori”, ne-a declarat Olivia-Mariana Ignătescu, directorul Liceului Tehnologic ”Barbu A. Știrbey”.