Pe 20 decembrie 2018 a fost postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, pentru dezbatere publică (data limită pentru primirea de propuneri/observaţii fiind 25.01.2019) proiectul de HG privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică ”Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti (AIHCB)”. Documentul propune aprobarea coridorului de expropriere, a declanșării procedurii de expropriere, precum și aprobarea listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Otopeni și Tunari, proprietarii şi suma individuală aferentă despăgubirii.

Articol apărut în nr. 439 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Textul proiectului pre­­cizează că, potrivit Studiului de Fezabilitate, amplasamentul obiectivului se extinde pe un teren în suprafață totală de 5.804.865 mp, din care: 5.702.560 mp reprezentând 682 de imobile aflate în proprietate privată (pentru 605 imobile au fost identificați proprietari persoane fizice și juridice, 77 imobile fiind cu proprietari neidentificați) care face obiectul declanşării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică și o suprafaţă de 102.305 mp aflată în proprietatea publică a UAT Otopeni, UAT Tunari și ROMATSA RA care va face obiectul preluării în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale. După expropriere, bunurile imobile trecute în domeniul public al statului vor fi concesionate Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). ”Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti ­(AIHCB) constă, în principal, în construirea unui nou terminal de pasageri și a infrastructurii aeroportuare asociată acestuia, în zona de dezvoltare definită prin OG 64/1999. Principalele lucrări (…) includ construirea unui nou terminal de pasageri, capabil să acomodeze traficul de pasageri existent și prognozat, noi căi de rulare și platforme pentru aeronave și infrastructura aeroportuară asociată acestora. Totodată, în zona de est se va dezvolta infrastructură nouă de acces la aeroport, dar și alte infrastructuri adiacente activității aeroportuare”, se precizează în fundamentarea proiectului de HG.

Program strategic de dezvoltare, în etape

În prezent, CNAB are în derulare ”Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”, aprobat prin OG 64/1999, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul calendar de implementare:

Etapa I – 1 martie 2007 – 1 septembrie 2012 – Aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Etapa a II-a – 1 martie 2007 – 31 decembrie 2020 – Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

II.1. Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;

II.2. Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;

II.3. Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;

II.4. Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.

Etapa a III-a – 1 ianuarie 2014 – 2022 – Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

III.1. Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a AIHCB;

III.2. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;

III.3. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo; Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.

Până în prezent a fost inițiată și finalizată Etapa I, inițiată și finalizată Etapa II.1, precum și inițiată și finalizată la nivelul CNAB Etapa II.2, după cum urmează: Etapa I – Aprobarea Planului Urbanistic Zonal. PUZ-ul a fost avizat favorabil de Consiliul Judeţean Ilfov în 13.05.2014, a fost aprobat în 11.06.2014 de Primăria Comunei Tunari şi în 27.06.2014 de Consiliul Local al Oraşului Otopeni. PUZ-ul aprobat a fost recepţionat de către CNAB în 09.10.2014.

Pentru etapa II.1 – Ela­borarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate – Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB” a fost avizat în Consiliul Tehnico – Economic al CNAB pe 19.03.2010, în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor cu avizul nr. 1/10 din 23.01.2018 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu avizul nr. 8/29.05.2018. În 29.08.2018 a fost emisă HG 655/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB”.

În paralel cu demersul de avizare a studiului de fezabilitate, au avut loc discuții preliminare cu potențiali finanțatori ai Programului strategic, respectiv Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Cele două entități au analizat studiul de fezabilitate și planul de afaceri și au validat oportunitatea realizării Programului strategic și potențialul de dezvoltare pe care acesta îl va genera.

În etapa II.2 – Elaborarea și avizarea do­cu­men­tațiilor tehnico – economice pentru studiile de fezabilitate aprobate, derulată la acest moment, se stabilește că, potrivit prevederilor OG 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București – Otopeni, obiec­tivele incluse în Programul strategic sunt de utilitate publică. Astfel, terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare, necesare pentru realizarea Programului strategic, vor fi supuse procedurii de expropriere, în conformitate cu prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local.

Proprietari despăgubiți

358.887 mii lei, adică 76.968 mii euro, la cursul BNR din data evaluării – este suma aferentă despăgubirii proprietarilor celor 682 imobile cuprinse în coridorul de expropriere, iar valoarea totală a obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică ”Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București” este de 4.752.181 mii lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.022.656 mii euro (la cursul BNR din 20 noiembrie 2017).