Argumentele dezvoltării? Oameni statornici, muncă şi proiecte durabile

La Copăceni devii oaspete de onoare al naturii. Şi prieten. Locul te primeşte cu afecţiune. Întâlnirea? O bucurie. Ce ai în faţa ochilor? Culori magice, din rapsodiile pastelurilor lui Topârceanu. Poveri florale încarcă gardurile. Se revarsă şi pe trotuarele noi, din faţa caselor.  Construcţiile par şi ele crescute cu…apă la rădăcină. Am spus „apă”? Ei bine, despre ea vom vorbi azi, în noua orânduială a modernizării. Din respect faţă de vrednicia omului şi un mediu înconjurător curat.

Buna gospodărire a comunei a urcat constant, în ultimii patru ani. Un mers dinamic al lucrurilor, bine cumpănit şi la vedere. Dar oamenii trebuie să afle şi care sunt perspectivele concrete ale dezvoltării localităţii lor. Iar apa e un capitol esenţial. Folosirea ei raţională trebuie să-i redea capacitatea întreţinerii vieţii. Acest principiu are două mari componente. 

Canalizarea – prioritate absolută

Primarul Ionuţ Marin spune: „Până acum, din multe motive şi, mai ales, din lipsa investiţiilor, era luat în considerare numai sistemul de consum, cu apa limpede şi curată, de la robinete. Cealaltă parte – pe care trebuie să o ducem neapărat la bun sfârşit – se referă la infrastructura canalizării, cu normele obligatorii, impuse de UE. Ele ne aduc îndatoriri şi răspunderi pentru protecţia mediului şi se referă la curăţarea apei de deşeuri organice, după folosirea ei menajeră sau industrială. În aceste rigori trebuie să ne încadrăm până în anul 2020, când canalizarea întregii comune va fi încheiată. Altminteri, riscăm declanşarea unor proceduri de infringement”, precizează el.

 

Le-a venit apa la moară

Informaţia importantă adusă de edilul comunei e aceea a demarării lucrărilor  – în urmă cu trei săptămâni – la un proiect durabil, al administraţiei locale. El a fost semnat împreună cu Administraţia Fondului de Mediu. Implicarea cu toate forţele priveşte atacarea lucrărilor pentru  noua investiţie în sistemul public de preluare a apelor uzate menajere şi construirea staţiei de epurare. Ansamblul va trebui să fie funcţional în octombrie 2017. Acestei etape îi corespunde obligaţia instalării a 5 km de conducte de canalizare.

 

Alţi 9,7 km de reţea

La 30 martie, anul acesta, s-a întocmit şi aprobat Certificatul de Urbanism, pentru operatorul regional S.C. Euro Apavol.  Scopul? „Asigurarea asistenţei tehnice pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire ale proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, din judeţele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020 – inclusiv reţelele de utilităţi din culoarul investiţiei, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Copăceni, jud. Ilfov.  Proiectul va asigura canalizarea menajeră a comunei Copăceni. (…) Reţeaua de canalizare va deversa prin intermediul unui colector în staţia de epurare, situată pe teritoriul comunei”. Adică în zona str. Ecluzei.  9,7 km de reţea ai acestui proiect se vor adăuga celor 5 km amintiţi.

 

Câte străzi? 20. Care sunt ele?

Ionuţ Marin precizează: „În  totalul celor 9,7 km ai reţelei amintite sunt cuprinse străzile: Principală, Bălţii, intr. Plopilor, Miron Cristea, Morii, Gârlei, Pădurii, Sf. Ioan, Cantonului, Nucului, Argeşului, Rozelor, intr. Energiei, Crinului, Panseluţelor, Macului, Lalelelor, 1 Martie, aleea Bălţii şi Troiţei.

În 2020, reţeaua de canalizare va acoperi toată comuna noastră”, conchide el.

 

Staţia de apă potabilă, un proiect finalizat

A trecut cu bine de probele tehnologice. Mai e de amplasat doar gardul de împrejmuire şi de obţinut avizul de funcţionare. Primarul afirmă: „Deocamdată,  încă avem preţul de 1,76 lei/mc, stabilit în 2007 de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC)”.

 

Preţ estimat pentru 1  mc de apă

Interlocutorul adaugă: „Din 2007 şi până acum, lucrurile s-au schimbat. Dar cetăţeanul nu trebuie să-şi facă griji. Preţul actual va creşte, cu puţin. Doar cu câteva zeci de bani. La alţi vecini el e de 2,37 lei, înclusiv TVA de 9%. Şi asta, la o gospodărie de apă mai mare ca cea de aici şi cu cheltuieli mai ridicate decât ale noastre. Deci, s-ar putea ca la noi să coste mai puţin de-atât”, încheie el. 

Cred că răspunsurile lui Ionuţ Marin vin din exerciţiul pe care-l face permanent. Aidoma dictonului: “Întreabă-te! Întreabă-i. Şi apoi, decide! Te vor însoţi”. Pe curând.