Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media, potrivit carora Primăria Municipiului București ”vrea să taie masiv de la marile proiecte de investiții pentru a aloca circa 400 de milioane lei către firmele proaspat înființate de municipalitate”, Biroul de presă al PMB este împuternicit să facă precizări”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Astfel, se precizează că PMB ”nu taie bani de la proiectele de infrastructură sau investiții”, ci este vorba de o rectificare bugetară conform legislației în vigoare, care ține cont de etapizarea proiectelor în curs. Nu este în niciun caz vorba de tăieri în sensul diminuării creditelor de angajament multianuale, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării finalizarea unui proiect, ci doar redirecționarea creditelor bugetare din 2017, respectiv a sumelor care, din motive obiective, nu pot fi cheltuite până la sfârșitul acestui an.
 
În plus, la o serie de obiective de investiții, aflate în faza incipientă, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice vor fi întocmite de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., întrucât cu toată întârzierea generată de procedura de înființare a companiei, termenele de finalizare vor fi scurtate substanțial.
 
De altfel, așa cum Primarul General a explicat în repetate rânduri, Holdingul Municipal „București Capitală Europeană” a fost înființat tocmai pentru a se schimba fundamental modul în care s-a lucrat până acum în administrația publică locală. Rezultatul va fi o accelerare a procedurilor, o simplificare a birocrației și, în final, bucureștenii vor avea parte de servicii și lucrări de mai bună calitate, la costuri mai mici.
 
Toate aceste societăți trebuie să devină funcționale înainte de a începe să presteze servicii sau să execute lucrări, și, de aceea, acuzațiile referitoare la capitalizarea acestora sunt nefondate și au la bază interese strict politice. Salarizarea la nivelul întregului Holding Municipal se face în conformitate cu art. 37 din OUG 109/2011, în funcție de domeniul de activitate și în marjele comunicate de Institutul Național de Statistică la nivel național. Pentru exemplificare, salariile directorilor societăților din Holdingul Municipal sunt cuprinse între 8.000 și 14.000 lei, în timp ce în Primăria Capitalei salariile persoanelor cu funcții de conducere sunt cuprinse între 11.000 lei (director general adjunct, director executiv sau director instituție subordonată) și 11.800 lei (director general, arhitect șef). În ceea ce privește organigramele societăților, acestea sunt maximale și vor fi ocupate etapizat, în funcție de obiectul de activitate, de data la care va demara activitatea si de volumul de lucrari, comenzi etc.
În ce privește afirmații de genul „au fost alocați 400 de milioane de lei pentru majorări de capital și împrumuturi acordate noilor societăți, bani care se vor duce pe salarii, mașini și chirii pentru sedii”, aceasta este o abordare tendențioasă, simplistă și inexactă. În realitate, din această sumă, 300 milioane lei reprezintă doar majorarea de capital social de la Compania Municipală Energetica, bani care nu se pot duce pe salarii sau cheltuieli curente, ci vor fi folosiți exclusiv pentru investiții în sistemul de termoficare al Capitalei. De asemenea, sume importante vor fi acordate pentru investiții către Managementul Traficului (11 milioane lei),  străzi, poduri și pasaje (20 milioane lei), parcuri și grădini (20 milioane lei”, se arată în comunicat.
În continuare, potrivit aceluiași document, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declară: „Observ cu mâhnire că orice discuție despre bugetul Municipalității este abordată exclusiv din punct de vedere politic, adversarii noștri fiind obsedați să demonstreze incapacitatea actualei administrații prin prezentarea trunchiată și tendențioasă a unor cifre din buget. Chiar acum două săptămâni, specialiștii PMB au mai explicat, în cadrul altei ședinte de Consiliu, că, potrivit rectificării bugetare, s-au acordat bani pentru domeniile prioritare, cum ar fi fonduri destinate copiilor cu dizabilități, bani pentru spitale, RADET, RATB, parcaje etc. Și atunci, în loc de obiecții constructive sau eventuale amendamente propuse de reprezentanții partidelor din cadrul CGMB, s-au lansat doar acuzații nefondate și a trebuit să demontăm aceste informații false, potrivit cărora s-ar tăia fondurile alocate pentru școli și grădinițe. Este regretabil că după mai mult de un an de la începerea mandatului, sau mai mulți în cazul consilierilor cu vechime, nu se face distincția între creditele de angajament și cele bugetare. Eu îi asigur pe bucureșteni că, dincolo de toate criticile și obsesiile unor reprezentanți ai opoziției, noi vom acționa în continuare pentru profesionalizarea administrației, reducerea birocrației și scurtarea termenelor de finalizare a proiectelor”.
 
Municipalitatea oferă și câteva ”exemple de redirecționări de sume de la anumite obiective de investiții, prezentate în mod tendențios ca „tăieri” de către adversarii politici:
 
1. Nu s-au taiat banii de la realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe „Henri Coanda”, ci „cantităţile de lucrări estimate de consultant şi executant a se deconta în acest an, nu necesită utilizarea integrală a sumelor aprobate. În plus lucrările realizate în luna decembrie 2017 vor fi decontate în luna ianuarie 2018.
 
Un alt aspect il constituie faptul ca la această data nu suntem în posesia tuturor terenurilor, ceea ce face imposibilă obţinerea autorizaţiei de construire şi demararea lucrărilor, implicit decontarea acestora.
 
2. Un alt exemplu: ”Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare si reabilitare apeducte din zona de sud-vest a mun. București. Ţinând cont de faptul că nu s-a primit un răspuns ferm de la POIM că se poate depune o aplicație de finanțare care să includă şi acest obiectiv, nu au fost demarate procedurile de achiziție publică şi, în concluzie, pâna la sfârșitul anului nu se mai pot cheltui sumele aprobate. Suma rămasă este doar pentru eventuala demarare a procedurilor de achiziție.
 
3. Proiectul Finalizarea Stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă), în Municipiul Bucureşti – Etapa II” –
suma totală disponibilizată conform solicitării de rectificare a bugetului este de 38.249 mii lei, rezultand un total necesar/an 2017, de 126.224 mii lei din următoarele motive:
– Estimările plăților în bugetul aprobat, în valoare de 164.473,00 mii lei, au fost solicitate conform graficelor de plăți prezentate de către Antreprenori.
– La  contractul CL2 – Contract de lucrări pentru construirea sistemului de drenare de la partea dreaptă a Casetei şi alte lucrări la sistemul de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului şi Carol, a fost solicitată suma de 33.457,00 mii lei. Având în vedere faptul că antreprenorul elaborează în prezent Proiectul Tehnic final pentru obiectele 4 și 5 (drenuri), a fost disponibilizată suma de 16.827 mii lei.
– La contractul CL3 – Contract de lucrări pentru reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 şi B0 a fost solicitată suma de 22.784,00 mii lei. Având în vedere complexitatea proiectului și faptul că s-au eliberat în prezent 20 de autorizații de construire dintr-un total de 22, și antreprenorul lucrează pe mai multe tronsoane, mare parte din decontări se vor face anul viitor, ceea ce a determinat disponibilizarea sumei de 11.977 mii lei.
– Pentru contractul CL 5 –  Contract de lucrări pentru reabilitarea Casetei si a sistemulului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan – Glina, a fost solicitată suma de 16.884 mii lei. Solicitarea sumei a fost fundamentată pe estimarea semnării contractelor aferente celor două loturi și acordarea avansului după semnare. Având în vedere că au fost înregistrate contestații, din partea ofertanților declarați necâștigători, pentru ambele loturi, nu putem estima data de  semnare  a contractelor, și a fost disponibilizată suma de 5.113 mii lei.
– Conform cash flow-ului prezentat de contractorii de prestări de servicii a mai fost disponibilizată si suma de 4.332 mii lei, urmare a modificările survenite la contractele de lucrări.
 
4. În ceea ce priveste afirmația: „se taie  3 milioane lei de la consolidarea Policlinicii Titan, mai rămân 382.000 lei”:
– în realitate, pe creditele de angajament (care se referă la acțiunile multianuale, prioritare ale Primăriei Municipiului București pe fiecare obiectiv de investiție, individual) a fost prevăzută suma de 170 mii lei. Aceasta sumă nu a fost disponibilizată!
– pe creditele bugetare (suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanta și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni conform Legii 84/2003), a fost disponibilizată suma de 160 mii lei (nu 3 milioane de lei!) întrucât în lipsa unei Expertize tehnice și a unei Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) execuția lucrărilor la obiectivul în cauză nu poate fi demarată.
– pe cale de consecință, au fost păstrați banii necesari pentru demararea procedurii de achiziție publică pe credite bugetare și întreaga sumă pe credite de angajament pentru finalizarea execuției lucrărilor.
5. În ceea ce privește afirmația „se taie 6,2 milioane lei de la consolidarea Palatului Voievodal Curtea Veche; Mai raman 500.000 lei”:
– în realitate, pe creditele de angajament a fost prevăzută suma de 44.203 mii lei. Această sumă nu a fost disponibilizată!
– pe creditele bugetare a fost disponibilizată suma de 6.200 mii lei întrucât acest obiectiv se află în proces de demarare a procedurii de achiziție publică a execuției lucrărilor.
6. În ceea ce privește afirmația „se taie 5,5 milioane lei de la reabilitarea Teatrului Ion Creangă. Mai rămân 4 milioane lei”:
– în urma analizei efectuate de consultant, beneficiar și executant – s-a concluzionat faptul că, pe anul 2017, pe credite bugetare  se vor păstra 4.000 mii lei pentru asigurarea continuării execuției lucrărilor (plăți situații de lucrări) la obiectivul menționat.
7. În ceea ce privește parcajul subteran de la Piața Constituției:
 – suma de 100 mii lei înscrisă pe creditele bugetare este necesară pentru plata finală, pentru acest obiectiv, a contractului de proiectare, după ce proiectul va fi avizat de către instituțiile abilitate și după obținerea Autorizației de Construire. Precizăm că, procedura de achiziție publică va fi demarată de îndată ce va fi obținută Autorizația de construire aferentă.
8. În ceea ce privește ”Pasajul subteran – URANUS – Piața Rahova”:
– suma de 100 mii lei înscrisă pe creditele bugetare este necesară pentru plata finală, pentru acest obiectiv, a contractului de proiectare, după ce proiectul va fi avizat de către instituțiile abilitate și după obținerea Autorizației de Construire. Precizăm că, procedura de achiziție publică va fi demarată de îndată ce va fi obținută Autorizația de construire aferentă.
9. În ceea ce privește afirmația „traseul prioritar pietonal și de bicicliști –  de la 3,5 milioane de lei rămân 100.000 de lei”:
– suma de 100 mii lei înscrisă pe creditele bugetare este necesară pentru plata finală, pentru acest obiectiv, a contractului de proiectare (faza PTh și detalii de execuție) după ce proiectul va fi avizat de către instituțiile abilitate și după obținerea Autorizației de Construire. Precizăm că procedura de achiziție publică va fi demarată de îndată ce va fi obținută Autorizația de construire aferentă.
10. În ceea ce privește afirmația „se taie 6  milioane de lei de la construcția noii Săli Polivalente. Mai rămân 500.000 lei”:
– procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor urmează a fi reluată ca urmare a contestărilor succesive a rezultatului primei proceduri la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi, ulterior, la Curtea de Apel Bucureşti, de către cei doi ofertanţi interesaţi în realizarea obiectivul de investiție „Sala Multifuncțională”. S-a păstrat, pe cale de consecință, valoarea de 500 mii lei, pe credite bugetare, în vederea reluării procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor.
         
11. Referitor la afirmația potrivit căreia „se taie circa 50 milioane lei de la capitolul protecție civilă și protecție contra incendiilor respectiv din banii alocați pentru înființarea unei noi subunități de pompieri, achiziționarea de autospeciale și camioane pentru intervenție, mașini topit zăpada, autospeciale salvări”:
– Având în vedere faptul că, din cauza etapelor legale de desfășurare a procedurilor, sumele angajate nu pot fi efectiv plătite în integralitate în decursul acestui an, iar Direcția Generală Operațiuni a procedat la împarțirea acestor sume pe credit bugetar (aferent 2017, necesar demarării procedurilor) și credit de angajament (aferent anului 2018).
Pentru o mai bună înțelegere, exemplificăm:
–         Înființarea de noi subunități de pompieri
Suma inițială bugetată 2017:  3.000.000 lei
Credit bugetar 2017:                298.000 lei
Credit angajament (2018):       2.702.000 lei
Întârzierea avizării/autorizării terenurilor aferente precum și timpul necesar întocmirii proiectului tehnic și a detaliilor de execuție)
–         Achiziționare de autospeciale și camioane pentru intervenție:
Suma inițială bugetată 2017:       24.418.000 lei
Credit bugetar 2017:            800 lei
Credit angajament (2018):  18.657.000 lei
Specificațiile tehnice necesare întocmirii documentațiilor specifice aferente necesare demarării procedurii de achiziție a acestor utilaje au sosit cu mare întârziere de la ISUBIF (luna iulie 2017)
–         Mașini topit zăpada:
Suma inițială bugetată 2017:       13.686.000 lei
Credit bugetar 2017:            100.000 lei
Credit angajament (2018):  13.586.000 lei
Suma a fost bugetată în septembrie 2017 și ca urmare a caracterului foarte specific al acestor utilaje, demararea procedurilor a necesitat o perioadă mai mare.
–         Autospeciale salvări (6 bucăți):
Suma inițială bugetata 2017:       4.077.000 lei
Credit bugetar 2017:            100.000 lei
Credit angajament (2018):  3.977.000 lei
Suma a fost bugetată în septembrie 2017, iar specificațiile tehnice aferente necesare demarării procedurilor au fost transmise de către SABIF tot în septembrie 2017.
12. Modernizare Piața Eroii Revolutiei + Pasaj pietonal – Contract în curs de semnare, iar până la finele anului se poate finaliza doar proiectul de execuţie, restul lucrărilor urmând a fi decontate anul viitor. Suma bugetată 2017 – 8.097 mii lei. Suma rămasă după rectificare: 1.097 mii lei.
 
13. Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai – Bd Aerogării – Întârziere lucrărilor şi implicit plata pentru terminalul intermodal şi Parc& Ride sunt, în lipsei Avizului Comisiei de urbanism la proiect, datorate noilor prevederi ale Regulamentului de urbanism. Suma bugetată 2017 – 7.000 mii lei, suma rămasă: 1.000 mii lei.
 
14. Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București – Pitești – Lucrările prevăzute în graficul de execuţie pentru anul 2017 nu pot fi executate în totalitate din cauza întârzierilor de relocare reţele electrice aflate în amplasament. Nu au fost finalizate lucrările pentru descărcarea arheologică prevăzută prin Avizul Ministerului Culturii. Suma bugetată 2017 – 90.000 mii lei, suma rămasă: 55.000 mii lei.
 
15. Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai – Reabilitare unică Șos. Pantelimon – Din lipsă PUZ nu au fost finalizate procedurile privind obţinerea Autorizaţiei de construire  pentru Park&Ride. Suma bugetată 2017 – 68.249 mii lei, suma rămasă: 29.900 mii lei.
 
16. Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești – CNAIR şi PMB nu au reuşit să ajungă la un acord privind limitele de proiect pentru fiecare, astfel încât PMB să poată demara  procedurile de refacere a SF. Suma bugetată 2017 – 5.000 mii lei, sumă rămasă: 100 mii lei.
 
17. Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai – Reabilitare unică Șos. Iancului – Nu au fost finalizate procedurile privind obţinerea Autorizaţiei de construire a parcării subterane din cauza faptului că nu s-a obţinut acordul Ministerului Educaţiei. Suma bugetată 2017 – 11.900 mii lei, suma rămasă: 6.700 mii lei.
 
18. Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București – În pregătire documentaţie pentru demararea procedurii de licitaţie a SF. Suma bugetată 2017 – 5.000 mii lei, suma rămasă – 1.000 mii lei.
 
19. Modernizare infrastructură rutiera Piața Sudului – Lucrările în curs de finalizare. Suma prevăzută este pentru lucrări ce se pot deconta direct din contract. Pentru restul neachitat din contract există acţiuni judecătoreşti. Suma bugetată 2017- 102.513 mii lei, suma rămasă: 42.513 mii lei.