După confirmarea unui nou focar de Pestă Porcină Africană (PPA), de data aceasta în comuna Clinceni (după 3 focare confirmate în Tunari, 3 în Ștefăneștii de Sus și 2 în Voluntari), pe 18 septembrie, la sediul Prefecturii Ilfov a avut loc o nouă întâlnire a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), în cadrul ședinței fiind aprobat Programul de măsuri pentru combaterea focarului în Clinceni, dar și măsurile care se impun în zonele de restricție.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 421, ediția print 

Așadar, pe 17 septembrie, într-o ex­ploa­tație din comuna Clinceni ­s-au identificat trei porci morți, s-au prelevat probe de la aceștia, precum și de la restul porcilor vii din gospodărie, s-a confirmat prezența virusului PPA, iar toate cele 46 de suine din gospodărie, care mai trăiau, au fost sacrificate sub controlul oficial al DSVSA Ilfov. Măsurile imediate luate în focar au fost acelea care s-au luat de fiecare dată până acum – de la recensământul tuturor categoriilor de porcine din exploatația respectivă, neutralizarea carcaselor de porci morți sau uciși, neutralizarea cărnii provenite de la porcii sacrificați în cursul perioadei dintre introducerea probabilă a virusului bolii în exploatație și aplicarea măsurilor oficiale, decontaminarea deșeurilor susceptibile a fi contaminate (precum furajele sau materialele de unică folosință utilizate pentru operațiunea de ucidere a porcilor), instituirea dezinfectantelor de picior, stabilirea faptului că circulația persoanelor înspre sau dinspre exploatație, precum și intrarea sau ieșirea vehiculelor în și din exploatație se fac doar cu acordul DSVSA Ilfov, interzicerea scoaterii din exploatație, comercializarea sau folosirea în hrana porcilor a furajelor depozitate în exploatație sau repopularea cu suine a gospodăriei, până la ridicarea măsurilor de restricție și stingerea focarului.

Zona de restricție cuprinde părți din județul Giurgiu și din Capitală

În jurul focarului de la Clinceni a fost stabilită zona de restricție – formată din zona de protecție – în care au fost incluse localitățile Clinceni, Domnești, Olteni și Bragadiru – 3 km în jurul focarului și zonă de supraveghere (plus încă 7 km în jurul focarului) – în care au fost incluse Țegheș, Ordoreanu, Dârvari, Ciorogârla, Dragomirești Deal, Dragomirești Vale, ­Chiajna, Dudu, Roșu, Rudeni, Buda, Cornetu, Vârteju, Măgurele, Dumitrana, Pruni, Alunișu, Dărăști – jud. Ilfov, Tântava, Grădinari, Buturugeni, Zorile, Poșta, Drăgănescu, Mihăilești, Popești, Novaci – jud. Giurgiu și sectoarele 5 și 6 ale Capitalei.

Legislația europeană și chiar și cea națională fac referire la despăgubirea celor care au suferit pagube colaterale. Spre exemplu, pierderea locurilor de muncă.

Rizia Tudorache, vice­președinte al Consiliului Județean Ilfov (CJI) și delegat din partea Consiliului pentru funcția de vicepreședinte al CLCB – organism condus de prefectul județului, Marius Cristian Ghincea – s-a arătat, din nou, indignat de modul în care autoritățile centrale cu resposabilități în domeniu înțeleg să trateze, în continuare, informarea populației față de problematica extrem de gravă a pestei porcine africane. În opinia sa, comunicarea oficială către populație a implicațiilor sociale și economice a fost și este superficială, iar oamenii, în continuare, nu știu cum să procedeze ca să limiteze extinderea răspândirii virusului. Apoi, modul în care se acordă despăgubirile este, de asemenea, defectuos. Rizia Tudorache a făcut referire la mai multe prevederi legislative europene – precum Regulamentul 349/1005 al Comisiei Comunităților Europene – ”prin care se stabilesc norme privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului”. Documentul prevede ”calcularea indemnizației maxime eligibile pe animal” – indicând ”125 euro/porc sacrificat”, iar Directiva 60/2002 ”de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană” se referă, printre altele la ”stabilirea unor măsuri corespunzătoare ce trebuie să se aplice în zona infectată (…); iar aceste măsuri pot cuprinde suspendarea vânătorii și interdicția furajării porcilor sălbatici”. Apoi, chiar legislația românească, prin HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de ­boli transmisibile ale animalelor face referire la despăgubiri acordate ”inclusiv pentru proprietarii de animale din exploataţiile în care se aplică măsurile de control al bolilor, inclusiv din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului, precum şi alte persoane fizice şi juridice care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor”. Deoarece trebuie precizat că, în plină evoluție de PPA în România, foarte mulți oameni care lucrau în exploatațiile unde s-au sacrificat în totalitate porcii au rămas fără locuri de muncă sau fără sursă se trai, ca și cei care se ocupau cu activități de comerț în târgurile autorizate, acum închise din cauza extinderii virusului.

Reprezentanții DSVSA Ilfov au precizat în acest sens că există în lucru la Ministerul Agriculturii un act normativ prin care se stabilește o despăgubire suplimentară de până la 120 kg/porc și/sau despăgubirea sub forma unui ajutor de șomaj a celor care au rămas fără locuri de muncă. Mai mult, s-a precizat că, spre deosebire de alte județe ale țării, în Ilfov, despăgubirile s-au acordat rapid, la 7 zile după stabilirea focarelor și uciderea animalelor, chiar dacă acțiunea are prevăzut un termen de până la 90 de zile.