Bani europeni pentru Regiunea București-Ilfov

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunțat deschiderea unor apeluri de proiecte pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru București-Ilfov, în valoare de peste 5 milioane de euro, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției.

„Ministerul Fondurilor Europene a deschis apelurile de proiecte pentru «Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori», pentru 7 Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate) și Regiunea București-Ilfov. Apelurile sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie. Astfel, la nivelul comunităților urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de șomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, informează MFE.

 

GAL-urile și autoritățile locale, beneficiarii fondurilor

Fondurile alocate acestui apel de proiecte se adresează autorităților publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelurilor.

Pentru Regiunea București-Ilfov alocarea financiară este de 250.000 euro, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate este de peste 4,8 milioane euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro.

Sunt finanțate constituirea GAL-ului sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerințele Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității pentru perioada 2014-2020, elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu, mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/comunităților urbane marginalizate vizate de SDL, animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

 

Un nou instrument de dezvoltare locală

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

Strategiile de dezvoltare locală elaborate vor participa în etapa a doua a programului la o selecție, urmând ca în etapa a treia să se finanțeze din Programul Operațional Regional și Programul Operațional Capital Uman proiectele din pachetele integrate aferente fiecărei strategii.

 

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014 până la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.