APIA informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat:

● Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;

● Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;

● Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2022 şi este repartizată astfel:  

● 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;

● 67.649 mii lei pentru sectorul suine;

● 16.000 mii lei pentru sectorul avicol.  

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune la :

● Centrele APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;

● Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a)  Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;

● Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.  

Cererile se pot  transmite și prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea maximă a ajutorului de stat – 290.000 euro/beneficiar

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 51/2022. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. 

Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA
www.apia.org.ro , accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine – caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 – APIA .

Articol aparut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr. 598