În ședința Consiliului Județean Ilfov din 28 iunie 2018 a fost aprobată actualizarea Monografiei economico-militare a județului, document clasificat ”secret de serviciu” – (motiv pentru care trebuie păstrată, mânuită și gestionată în conformitate cu prevederile în vigoare privind protecția informațiilor clasificate), prin înlocuirea a patru anexe – 1a, 8e, 10 și 16 – în conținutul cărora au intervenit modificări. Anexele care au fost înlocuite sunt ”nesecrete”, au câte 5, 3, 153, respectiv 22 de pagini și se referă, pe rând, la structura populației pe sexe și grupe de vârstă, servicii poștale, operatori economici și mijloace de transport.

Articol apărut în nr. 410 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Monografia economico-militară a unui județ, respectiv a Capitalei, este acel document care cuprinde date și informații din cadrul unităților administrativ-teritoriale necesare pentru susținerea efertului de apărare, asigurarea ordinii publice și securității naționale, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și de criză, precum și pentru acordarea Sprijinului Națiunii Gazdă (HNS) în cadrul acțiunilor cu statele membre NATO și partenere. Datele și informațiile cuprinse în monografie sunt furnizate de autoritățile administrației locale, alte instituții publice, operatorii economici și alte persoane juridice de pe raza județului, respectiv a municipiului București, denumite ”enități furnizoare”. Structura teritorială pentru probleme speciale sprijină consiliile județene, respectiv CGMB, în centralizarea datelor și informațiilor solicitate pentru întocmirea și actualizarea proiectului monografiei, în colaborare cu consiliile locale și cu participarea structurilor teritoriale ale Institutului Național de Statistică, Oficiul Teritorial al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, structurilor teritoriale ale direcției pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și a instituțiilor cu atribuții în domeniul apelor. Datele și informațiile necesare întocmirii și actualizării proiectului monografiei sunt furnizate fără plată, cu respectarea confidențialității acestora de către personalul căruia îi sunt destinate, în condițiile legii.

Sancțiuni de până la 10.000 de lei

Proiectul monografiei se întocmește o dată la 4 ani, se actualizează anual, până la sfârșitul semestrului 1 și se adoptă prin hotărâre a Consiliului Județean, respectiv Consiliului General al Municipiului București. În conformitate cu prevederile Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare – republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare se asigură de către autoritățile publice, conform competențelor stabilite prin lege”. Aceeași lege stipulează că, ”neîndeplinirea atribuțiilor specifice constituie contravenție (…) și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei”.
Actuala Monografie economico-militară a județului Ilfov a fost aprobată în 2016, prin hotărârea CJI 97/2016.