Primarul general spune că dacă lucrările nu sunt urgentate, se va demara procedura de reziliere a contractului
 
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a somat, din nou, constructorul de la șantierul Piața Sudului, Asocierea Astaldi SPA – Euroconstruct Trading 98 SRL – RCV Global Group SRL, să accelereze ritmul lucrărilor și să respecte prevederile contractului încheiat cu municipalitatea.
În scrisoarea semnată de edilul șef se arată: ”Deşi am solicitat mobilizarea dvs. şi reanalizarea graficului de execuție al lucrărilor, în sensul finalizării cât mai urgente a acestora, nu am constatat niciun progres semnificativ, fiind observată, în linii mari, aceeaşi lipsă de implicare,  ceea ce induce o stare de nemulțumire generală în rândul cetățenilor, cărora le este grav afectată în continuare viața economică şi socială.
Revenim astfel la solicitarea fermă făcută anterior şi va reamintim că există pârghii contractuale prin care să denunțam unilateral contractul din culpa exclusivă a executantului.
Având în vedere că ne aflam în situația prevăzută în contract potrivit căreia ați neglijat în mod flagrant şi repetat să vă îndepliniți obligațiile contractuale, deşi ați fost notificați în repetate rânduri, vă punem în vedere ca, de urgență să procedați la executarea obligațiilor. În caz contrar vom parcurge procedura privind rezilierea contractului conform prevederilor contractuale”.
Conform contractului de lucrări nr. 183/08.05.2014, încheiat între municipiul Bucureşti și Asocierea ASTALDI SPA – EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL – RCV GLOBAL GROUP SRL, la cap. 16 sunt prevăzute sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor, achizitorul putând solicita rezilierea contractului.