Comuna Dascălu a găzduit, pe 25 martie, cea de-a treia întâlnire privind constituirea Grupurilor de Acțiune Locală, în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Au participat fermieri, viceprimarul comunei Moara Vlăsiei, reprezentanți ai comunelor Ștefănești, Gruiu, Dascălu, Petrăchioaia și Tunari, oameni de afaceri și, bineînțeles, echipa de consultanță secondată de primarul comunei Dascălu, Doina Mănăilă.

GAL și LEADER sunt internaționali

Grupurile de Acțiune Locală, prescurtate GAL, sunt acele parteneriate socio-economice public-private prin care se implementează LEADER, programul de dezvoltare rurală inițiat de Uniunea Europeană.  Cele două denumiri sunt internaționale și, francezii, de exemplu, le folosesc exact la fel. Ideea este ca fermierii, directorii societăților comerciale, reprezentanții administrațiilor locale să se unească într-un GAL și să acceseze fonduri europene prin programul ­LEADER. Pentru implementarea abordării LEADER și a GAL-urilor a fost identificată o posibilitate de finanțare prin intermediul Programului Național de Devoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 – Dezvoltarea locală a LEADER – Submăsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”. La nivelul județului Ilfov există ideea constituirii următoarelor GAL-uri: GAL SABAR Ilfov Sud, GAL ILFOVĂȚ Ilfov Sud Vest, GAL VLĂSIA Ilfov Nord Est și GAL COCIOVALIȘTEA Ilfov Nord Vest.

Proiectele LEADER sunt girate numai de GAL-uri și fiecare proiect privește o zonă rurală cu o populație cuprinsă între 10.000 și 100.000 locuitori. De aceea, comunele ilfovene s-au unit în cele patru GAL-uri enumerate, pentru ca numărul de locuitori dintr-o comună cu alt număr de locuitori să ofere o primă condiție. Apoi, după constituire trebuie elaborată Strategia de Dezvoltare Locală, document absolut necesar dosarului de finanțare.

 

Consultanții, pe rol

În faza elaborării Stra­tegiei, intră pe rol consultanții, aceeași pentru toate GAL-urile ilfovene, persoane specializate care au străbătut la pas localitățile. Este vorba despre dr. ing. Ioana Caragea, Gheorghe și Nela Zambilă, consultanți ai acestui proiect, primarul din Gruiu, Ion Samoilă,  reprezentanți ai oficiului pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR Ilfov), directorul Cristian Șlincu și experții Diana Porumb și Ana-Maria Bostan.

Adresându-se partici­panților, Nela Zambilă a făcut prezentarea principalelor capitole ale Strategiei de Dezvoltare Locală explicând-o punct cu punct. Astfel, am aflat că GAL Vlăsia Ilfov Nord Est are 29 de parteneri, 6 Unități Administrativ Teritoriale (UAT-uri): Moara Vlăsiei, Ștefănești, Gruiu, Dascălu, Petrăchioaia și Tunari, o cooperativă agricolă, o asociație de romi, multe societăți comerciale. „Și, pentru a obține un punctaj mai bun la dosar, primarul comunei Dascălu și dr.ing. Ioana Caragea s‑au ocupat pentru aducerea altor două asociații, una care are ca obiectiv protejarea mediului și alta pentru tineret.”, precizează Nela Zambilă.

 

Cum calculează Uniunea Europeană

Cel mai interesant capitol al Strategiei este punctul 10, finanțarea, și după explicațiile oferite de Nela Zambilă cu siguranță și cei mai neîncrezători se vor alătura GAL-ului Vlăsia Ilfov Nord Est.” Totalul locuitorilor din cele 6 comune este de 31.384 locuitori și, pentru fiecare locuitor, UE alocă 19,84 euro, adică 624.602, 88 total. Pentru fiecare kilometru pătrat, și avem 283,85 kmp, UE alocă prin ­LEADER suma de  985,37 euro, adică 279.692,80 euro. În total, GAL Vlăsia Ilfov Nord poate accesa suma de  904.300,16 euro, din care 20% sunt bani pentru funcționarea ­GAL-ului.”

Ce se câștigă printr‑un GAL? Le-a explicat par­ticipanților Gheorghe Zam­bilă: “Se naște oportunitatea nașterii unui ONG care să lucreze pentru cele 6 comune și acest ONG poate atrage alte investiții. Și apoi mai există un beneficiu imens: faptul că oamenii conlucrează pentru progresul comunității în care trăiesc.“ Iar acesta, stimați cititori, e chiar și un motiv de mândrie!