Guvernul va aloca în acest an un plafon al garanţiilor de creditare, care pot fi emise pentru programul „Prima maşină” de 350 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre, care prevede şi posibilitatea altori finanţatori interesaţi de program să se înscrie în el, până la data de 2 martie.

În nota de fundamen­tare a proiectului de hotărâre, se arată că nivelul acestui plafon a fost stabilit în urma solicitărilor venite din partea instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare eligibile, ca participante în cadrul programului. Plafonul iniţial alocat, pentru 2014, a fost de 50 milioane lei, având în vedere că legislaţia a fost adoptată la sfârşitul anului. Băncile şi insituţiile financiare nebancare (IFN) care nu au aplicat pentru programul „Prima maşină” până la sfârşitul anului trecut, mai pot trimite, până la 2 martie, cererile de înscriere către Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), împreună cu informaţii privind nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate prin acest program şi valoarea estimată a garanţiilor care urmează a fi acordate.

Creditare pe 5 ani

Persoanele care vor achiziţiona un autovehicul prin programul „Prima maşină” vor beneficia de o perioadă de creditare de maximum 5 ani, la un cost al maşinii de cel mult 50.000 lei plus TVA şi cu o dobândă subvenţionată în proporţie de 50%. De acest program pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obţin venituri şi care îndeplinesc şi celelalte criterii de eligibilitate, printre care: să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere, că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou; iar cu copia facturii proformă emisă de vânzător să ateste că autoturismul achiziţionat prin program este nou și îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5; este achiziţionat de la o persoană juridică, care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

Avans de 5%

 

Pentru a cumpăra autoturismul, beneficiarul trebuie să plătească un  avans de minimum 5% din preţul de achiziţie şi asigurarea autoturismului nou-achiziţionat din finanţarea garantată, printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO. Această poliță va acoperi cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franciză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franciză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.