Ca urmare a faptului că operatorul își desfășura activitatea fără a deține un act de reglementare valabil, comisarii GNM au aplicat o amendă contravențională în cuantum de 60.000 lei, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 4, alin 1, precum și sancțiunea complementară de suspendare a activității operatorului economic până la obținerea AIM, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 73, alin 2.

Totodată, Garda Națională de Mediu a impus operatorului economic măsuri preventive cu termene de conformare.

Astfel, societatea va efectua monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului (emisii și imisii), la sursele și punctele stabilite de către comisarii GNM, aceasta fiind efectuată de un laborator acreditat RENAR, în prezența comisarilor GNM.

Zona activă de depozitare a deșeurilor trebuie menținută la maximum 2.500 de metri pătrați, pentru a evita apariția disconfortului olfactiv.

Garda de Mediu a dispus și verificarea etanșeității puțurilor de captare biogaz, pentru evitarea eliminării în atmosfera a emisiilor necontrolate de gaz din corpul depozitului C1 și C2 și consemnarea în registrul de monitorizare foraje biogaz.

”Operatorul economic amendat s-a adresat instanței, solicitând anularea procesului verbal de contravenție. Specificăm faptul că, până la pronunțarea unei soluții definitive de către instanța de judecată, executarea procesului verbal de contravenție este suspendată, atât în ceea ce privește amenda contravențională cât și referitor la sancțiunea complementară de suspendare a activității”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții Gărzii au mai precizat că în 2016 au efectuat alte patru controale la depozitul de deșeuri Glina, în urma cărora, pentru neconformitățile constatate, au fost impuse măsuri corective și au fost aplicate două cu amenzi contravenționale în valoare totală de 110.000 lei.