Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov declară război abandonării deșeurilor și descărcărilor ilegale de ape uzate vidanjate.

Începând cu luna februarie 2017, cele două instituții ilfovene, cu atribuții de supraveghere și control pe teritoriul administrativ al județului, au demarat o serie de acțiuni comune, în scopul stopării fenomenelor de abandonare a deșeurilor în locuri nepermise, în lungul căilor de comunicație, precum și pe alte terenuri neîmprejmuite.

mediu 1

De asemenea, s-a urmărit eliminarea fenomenului ilegal de descărcare a apelor uzate vidanjate de către vidanje neautorizate ce acționează în zone preponderent rezidențiale si care afectează cursurile de apă, pânza freatică, confortul olfactiv.

Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov efectuează periodic acțiuni comune pentru identificarea – persoanelor fizice, dar și juridice ce acționează ilegal în sensul gestionării neconforme a deșeurilor provenite atât din construcții și demolări, cât și menajere și asimilabile, în scopul identificării făptuitorilor și a sancționării acestora conform prevederilor legale în vigoare.

mediu 2

Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov acționează, în acest sens, preponderent în zonele în care s-au înregistrat frecvent sesizări, în zonele cu risc de deversare ilegală a apelor uzate vidanjate și în zone în care acționează vidanje clandestine, în scopul eradicării fenomenelor de deversări ilegale, în punctele de descărcare neautorizate, în ape de suprafață sau colțuri de pădure.

mediu 3

Urmare a acțiunilor desfășurate în februarie 2017, au fost aplicate de către cele două instituții – 12 sancțiuni contravenționale, ce însumează circa 300.000 lei. Sancțiunile au fost aplicate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice – pentru abandonarea deșeurilor, pentru eliminarea finală a deșeurilor în locuri nepermise, pentru desfășurarea activității de vidanjare fără autorizație de mediu.

Acțiunile celor două instituții vor continua!