Sunt, în continuare, aplicate măsuri stricte de supraveghere a pădurilor și plantațiilor, în condițiile în care temperaturile rămân caniculare și lipsesc precipitațiile

Având în vedere că încă nu am scăpat de temperaturile caniculare, iar precipitațiile sunt, în continuare, reduse, există constant risc de producere a incendiilor – mai ales în cazul miriștilor, după recoltarea cerealelor.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, nr. 614, ediția print

În aceste condiții s-a transmis de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră București, către personalul silvic din subordine, o adresă prin care s-a cerut luarea tuturor măsurilor necesare de prevenire a propagării incendiilor în păduri și plantații, monitorizare permanentă a incendiilor declanșate, până la lichidarea totală a acestora și transmiterea operativă a datelor către Garda Forestieră București.

 

Mirel Idorași, inspector șef Garda Forestieră București (care își desfășoară activitatea pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Călărași, Constanța, Giurgiu, Teleorman și a municipiului București), ne-a declarat că, în această perioadă, s-a dispus intensificarea patrulărilor la lizierele pădurilor, de către personalul de teren al ocoalelor silvice din raza de activitate, cu precădere în zonele limitrofe miriștilor, păşunilor şi fâneţelor, în vederea prevenirii propagării incendiilor în interiorul pădurii.

”O atenţie deosebită este acordată protecţiei la foc a lizierelor pădurilor tinere (plantaţiile şi regenerările naturale din fondul forestier, plantaţiile din perimetrele de ameliorare), mai ales acolo unde şi în anii trecuţi s-a manifestat fenomenul de incendiere a vegetaţiei uscate şi a miriştilor. În plus, pentru a descuraja acest fenomen de incendiere este necesar ca persoanele care dau foc vegetaţiei uscate să fie identificate şi să fie comunicate autorităţilor competente (Garda de Mediu, Poliţie, APIA) în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Pentru că, trebuie să reamintesc că, în conformitate cu prevederile Legii 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, se interzice arderea resturilor vegetale din gospodării, iar incendierea pajiştilor încalcă GAEC (bune condiții agricole și de mediu) 8, astfel că deţinătorii respectivelor terenuri nu vor mai primi subvenţii APIA”, ne-a precizat inspectorul șef al Gărzii Forestiere București.

Protejarea zonelor vulnerabile

Mirel Idorași s-a referit și la executarea sau întreţinerea unor zone de protecţie la foc în zonele vulnerabile, prin curăţarea de resturi vegetale a şanţurilor de minim sanitar sau, în funcţie de posibilităţi, crearea unor benzi perimetrale de 6-8 metri lăţime, situate între plantaţie şi terenul agricol. Apoi, asigurarea coordonării și comunicării între serviciul de permanenţă de la sediul Gărzii Forestiere cu serviciile de permanenţă instituite la sediile ocoalelor silvice şi cu dispeceratul ISU.

”În cazul nedorit al apariţiei incendiilor de pădure, se ia legătura cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din teritoriu, precum şi, după caz, cu Instituţia Prefectului şi cu personalul desemnat al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât să se poată interveni în mod operativ şi eficient la stingerea acestor incendii, inclusiv cu formaţiuni de pompieri voluntari. Personalul din subordinea instituției monitorizează permanent posibilele incendii declanşate, până la lichidarea totală a acestora, şi transmit operativ datele, în conformitate cu prevederile Ordinului 2.579/2012 (pentru aprobarea fluxului informațional-decizional de avertizare-alarmare în cazul unor situații de urgență generate de riscurile specifice Ministerului Mediului), către dispeceratul Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi către Direcţia Generală Păduri şi Strategii în Silvicultură. Suprafeţele de pădure, şi în special plantaţiile din fondul forestier naţional şi din perimetrele de ameliorare, care au fost afectate de incendii, vor fi monitorizate şi după lichidarea incendiului, astfel încât estimarea pierderilor să fie corect efectuată, iar suprafeţele goale rezultate în urma producerii incendiilor să fie incluse în clasa de regenerare, urmând a fi reîmpădurite în termenul legal. Cu ocazia intervenţiei în cazul producerii unui incendiu de pădure, reprezentanţii ocolului silvic – prezenţi la stingere – solicită coordonatorului acţiunii să stabilească locul de unde a pornit incendiul, prin determinarea cât mai exactă a coordonatelor, iar în raportul (fişa) care se trimite la minister vor fi menţionate şi aceste coordonate, într-un format specific, cu scopul de a fi ulterior comunicate de către noi la APIA, pentru luarea măsurilor legale ce se impun în cazul în care se va constata încălcarea GAEC 8. Cauza producerii incendiului va fi stabilită cât mai exact şi doar în cazul în care cauza nu poate fi determinată va fi trecută o cauză necunoscută”, ne-a mai explicat specialistul.

În alertă!

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanczos, facea, de asemenea, apel, în urmă cu o lună de zile, la monitorizare atentă și sporirea numărului de patrule formate din personalul silvic din cadrul Romsilva

”Riscul incendiilor de pădure este unul extrem de crescut în această perioadă, de aceea avem nevoie de o supraveghere atentă a zonelor cu risc de apariție a unor astfel de fenomene. (…) Am solicitat reprezentanților instituțiilor subordonate întocmirea unei liste cu zonele vulnerabile din țară, care pot fi afectate de valul de temperaturi crescute. Toate instituțiile noastre sunt în alertă, monitorizăm permanent situația din teren pentru a putea interveni dacă situația o va impune”, spunea ministrul.