Guvernul a aprobat Normele tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare.

Astfel, „orice acţiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin respect pentru demnitatea umană. Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor. Prin excep­ţie este permisă fotografierea în cadrul procedurilor judiciare, conform normelor legale“, se prevede în document.

Referitor la procedura de îmbălsămare, normele stabilesc că este obligatorie în următoarele cazuri: când familia decide să expună decedatul în locuri publice, inclusiv la capelă, cu sicriul deschis; când decedatul este transportat într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă mai mare de 30 de kilometri; în situaţia în care cauza medicală a decesului impune îmbălsămarea ca măsura de profilaxie şi reducere a riscului biologic; la cererea scrisă a familiei.

 

Tanatopraxie interzisă

Se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare/tanatopraxie în următoarele situaţii: înainte de eliberarea certificatului medical de constatare a decesului, cu excepţia autopsiilor prosecturale; anterior cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune cercetarea organelor de justiţie şi efectuarea autopsiei medico-legale; în cazul bolilor infecţioase grave, cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, actualizată trimestrial

Referitor la prestatorii de servicii funerare, normele prevăd că aceştia vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrative teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice, iar autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor.

 

La rândul lor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi ale municipiului Bucureşti vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu normele, iar unităţile sanitare cu paturi pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, pe care o vor actualiza trimestrial, conform listei postate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bu­cu­reşti. Prestatorul de servicii funerare va avea în dotare spaţii corespunzătoare, destinate activităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice, astfel: spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare trebuie să aibă o suprafaţă de minim 40 de metri pătraţi, cu o zonă de primire a clienţilor şi un spaţiu de prezentare a produselor, spaţiul destinat îngrijirilor mortuare trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 18 metri pătraţi, iar în cazul în care acesta deţine un autovehicul de asistenţă funerară mobilă dotat conform prevederilor poate efectua servicii de îmbălsămare şi în lipsa spaţiului special destinat pentru prestarea activităţilor de îmbălsămare. Totodată, prestatorul trebuie să aibă minimum un autovehicul pentru recuperare cadavre şi un autovehicul de paradă funerară.