Pe Ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi se află proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Universității Adventus din Cernica.

Universitatea Adventus, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, va avea sediul în Cernica, Șos. Decebal 11-13 și se înfiinţează cu Facultate de Teologie Adventistă şi următoarele specializări/programe de studii acreditate: Teologie adventistă pastorală, Asistență socială, Pedagogia învățământului primar și preșcolar cu predarea în limba română.

Universitatea Adventus este, de fapt Institutul Teologic Adventist din Cernica, care îşi schimbă astfel denumirea şi nu va mai fi fundaţie non-profit, ci o universitate în adevăratul sens al cuvântului: cu personalitate juridică, cu finanţare şi patrimoniu privat.

Prin urmare, comuna Cernica este prima zonă rurală din România, cu universitate acreditată, şi încă una particulară, care funcţionează la standarde înalte!