Producătorii agricoli şi cei din sectorul piscicol, persoane fizice sau juridice, vor fi sprijiniţi să obţină finanţare pentru campania agricolă de primăvară, pentru achiziţionarea de terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor, precum şi pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate joi de Guvern.

Măsurile adoptate de Guvern au în vedere creşterea procentului de garantare pentru fermierii care solicită credite pentru achiziţionarea de terenuri agricole, extinderea categoriei de beneficiari şi simplificarea procedurilor în domeniul garantării, toate acestea având scopul să faciliteze accesul la credite şi, implicit, să asigure condiţii pentru creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene alocate României pentru agricultură şi piscicultură, precizează un comunicat al Executivului.

Actul normativ modifică şi completează trei acte normative care legiferează aspecte legate de finanţarea domeniului agricol.

Prin actul normativ adoptat joi, ”creşte procentul de garantare a creditelor acordate fermierilor pentru achiziţia de terenuri agricole de la 50% la 80%, se propun măsuri de reducere a comisionului de garantare de la 3,8% la 2% şi se extinde categoria potenţialilor beneficiari atât în sectorul agricol, cât şi în acvacultură”.

Aceste garanţii se acordă pentru mai multe tipuri de credite şi procent maxim de garantare.

Sunt vizate, astfel, credite acordate de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă (până la maximum 80% din valoarea creditului); în acest caz, diferenţa de 20% va fi acoperită din alte surse (respectiv terenul achiziţionat şi/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a terţilor garanţi). Modificarea adusă de Guvern, inclusiv creşterea procentului de garantare de la 50% la 80%, are în vedere faptul că în prezent instituţiile finanţatoare iau în garanţie terenuri cu destinaţie agricolă la aproximativ 40% din valoarea acestuia, diferenţa neputând fi acoperită de beneficiari.

Incluse sunt şi creditele acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea producţiei piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 până la maximum 80% din valoarea acestora.

Măsurile vizează şi creditele acordate de instituţiile finanţatoare beneficiarilor PNDR 2014 – 2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste programe până la maximum 80% din valoarea acestora, arată Executivul.

Potrivit reglementărilor în vigoare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43 /2013, se acordă garanţii de până la 50% din valoarea creditelor contractate de fermieri pentru extinderea suprafeţelor exploatate – garanţii pentru achiziţia de terenuri agricole – şi de 80% în cazul creditelor pentru stimularea producţiei agricole, zootehnice şi de investiţii în aceste domenii. Garanţiile din prevederile prezentului act normativ se acordă pentru toate tipurile de credite cu o valoare de până la 3.000.000 euro, respectiv 2.400.000 euro valoarea garanţiei.

Actul normativ adoptat joi include reglementări privind sursa de finanţare, statutul sumelor din care se constituie plafonul de garantare, condiţiile de accesare a garanţiilor, regimul sumelor acordate, a dobânzilor încasate şi a comisioanelor de garantare, precizează Executivul.

Potrivit comunicatului, sunt prevăzute măsuri pentru recuperarea valorii garanţiei executată de instituţia finanţatoare în situaţia în care beneficiarii nu-şi respectă obligaţiile contractuale, prin înlocuirea biletului la ordin (pe care îl emitea împrumutatul în favoarea Fondurilor de garantare ca măsură asiguratorie, în conformitate cu prevederile actului normativ) cu contractul de fidejusiune, instrument acceptat şi utilizat în prezent de instituţiile finanţatoare, care securizează fondurile naţionale pe seama cărora se acordă aceste garanţii.