Ciolpani

Sărbătorile de Iarnă s-au încheiat cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul. La Ciolpani, Înaintemergătorul Domnului a fost cinstit, în chip deosebit, printr-o slujbă frumoasă, în care lumina și iubirea divină s-au împletit, hrănind sufletele creștinilor. Preoți și credincioși, deopotrivă, au înălțat rugi către Bunul Dumnezeu, l-au prăznuit și l-au slăvit cu dragoste și vrednicie pe Sfântul Ioan, ocrotitorul lăcașului de cult de la Izvorani.

Magia Sărbătorilor de Iarnă a luat sfârșit pe 7 ianuarie, cu una dintre sărbătorile cele mai minunate și mai încărcate de bucurie și sfințenie ale Bisericii Ortodoxe RoMagia Sărbătorilor de Iarnă a luat sfârșit pe 7 ianuarie, cu una dintre sărbătorile cele mai minunate și mai încărcate de bucurie și sfințenie ale Bisericii Ortodoxe Române, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua a fost prilej de mare sărbătoare și pentru localnicii din Ilfov. Toți fiii duhovnicești ai comunei, care nu au dat uitării jertfa și minunile săvârșite de Sfântul Ioan în numele credinței, au petrecut o mare parte din zi, în inima bisericii protejate, atât la vreme bună, de liniște și pace, cât și la vreme de restriște, de Marele Prooroc. Cu bucurie, dreaptă credință și speranță, creștinii s-au rugat în tihnă pentru înmulțirea celor bune în viața lor. Toată comunitatea creștină, în frunte cu primarul Bogdan Cristian Călin, viceprimarul Ilie Ioniță și consilierii locali, a luat parte la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul. Și ctitorul lă­cașului de cult, generalul Ioan Popescu, s-a aflat printre credincioșii care l‑au cinstit și l-au slăvit pe Sfântul Ioan Botezătorul.   

 

Bucurie, har și lumină

În mijlocul unui peisaj încântător, pe malul Lacului Snagov, în frumosul sat Izvorani, din comuna Ciolpani, se înalță semeață parohia cu hramul Marelui Prooroc, Înaintemergător și Botezător al Domnului. La ceas de sărbătoare creștină, preotul Gabriel Piciu, parohul lăcașului de cult ocrotit de Sfântul Ioan Botezătorul, și-a întâmpinat credincioșii la hram, cu iubire de oameni, într-o atmosferă duhovnicească plină de har și lumină. Împreună cu el, alți slujitori ai Domnului de la parohiile vecine și din depărtări s-au rugat neîncetat, pentru sănătatea, mântuirea și bunăstarea credincioșilor.

 

Un superb buchet de rugăciuni mântuitoare

Deși vremea nu a fost tocmai prietenoasă, mulți credincioși au bătut drum lung, până la așezământul sacru de la Izvorani. Dar truda de a cutreiera timp îndelungat pe străzile alunecoase și acoperite cu gheață, prin ploaia rece de iarnă, le-a fost răsplătită din plin. Slujitorii Domnului care au făcut parte din minunatul sobor preoțesc i‑au primit și i-au încântat pe credincioși cu un superb buchet de rugăciuni mântuitoare și deosebite cântări bisericești. Toate, adunate într-o slujbă frumoasă, înălțătoare și o predicare vie a cuvântului Domnului și a Proorocului Ioan Botezătorul, acest mare sfânt ajutător și mijlocitor pentru mântuirea oamenilor. 

 

Cântările au pătruns sufletele creștine 

Alături de preotul paroh, la slujba de hram au fost și preotul Gabriel Darie, de la Parohia Siliștea Snagovului, preotul Constantin Ciortan, de la Parohia Petrești, din comuna Corbeanca, preotul Gheorghe Marin, de la Parohia Țigănești din Teleorman și diaconul Dorin Demostene, de la Schitul Maicilor din București, fiind delegatul Patriarhiei Române. De altfel, acesta le-a vorbit credincioșilor despre viața, virtuțile și minunile Sfântului Ioan Botezătorul. Iar la finalul rânduielilor bisericești, le-a adresat cuvântul său de învățătură, care a fost un îndemn la dreaptă credință. Cântările religioase interpretate de corul teologic au răsunat divin în timpul slujbei și au avut darul de a pătrunde în sufletele celor ce au dat ascultare. 

“În ziua de după Botezul Domnului, facem prăznuirea  Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, cel mai mare dintre profeți, glasul care strigă în pustie „gătiți calea Domnului”, turtureaua pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia Luminii dumnezeiești, răsăritul ce a vestit pe Soarele Dreptății, ca un înger pământesc și om ceresc, care stă la granița dintre Cer și Pământ și unește Vechiul și Noul Testament. Trimis de Dumnezeu în deșert să anunțe vestea cea bună a venirii lui Mesia Hristosul, și să pregătească calea lui Iisus, Ioan își împlinește misiunea botezând pe Iisus Hristos în apele Iordanului. De acum, strălucirea lui urma să scadă, iar a Mântuitorului să crească. Totuşi, chiar după venirea Harului și moartea lui ca martir, Ioan Botezătorul continua să fie pentru creștini, în sens duhovnicesc, Înaintemergătorul Domnului. Model de înfrânare, de pocăință, de curățire de patimi prin asceză și rugăciune, inițiator al vieții monastice și a celei pustnicești, Ioan nu va înceta niciodată să fie cel care gătește calea ce duce la Hristos. Dacă socotim rolul venirii pe Pământ a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și anume acela de a trezi pe poporul lui Israel din idolatrizarea Legii, de a naște în ei credința în Hristos pentru a pregăti venirea Mântuitorului, rolul prăznuirii anuale sau chiar de mai multe ori pe an a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul este acela de a ne trezi și pe noi, cei de azi, la Adevăr, la Hristos, pe care de multe ori nu Îl mai simțim, nu Îl mai trăim din cauza păcatelor. Să nu uităm că întotdeauna trezirea la Hristos, la Adevăr, nu se poate realiza decât prin pocăință, așa cum Sfântul Ioan Botezătorul îndemna: ”Pocăiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor!”. Sărbătoarea de astăzi are rolul de a trezi în noi, în fiecare, acea stare de pocăință care să ne readucă în comuniune deplină cu Hristos și cu aproapele nostru. Pentru comunitatea noastră, sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul are o importanță deosebită, întrucât reprezintă Hramul bisericii noastre. Totodată este și patronul spiritual al întregii comunități din satul Izvorani. Sfântul Isidor, Patriarhul Constantinopolului, este cel care a alcătuit Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, unde îl numește pe acesta drept ,,sfeșnic cu strălucire de aur” sau ,,făclie mult-luminoasă”, drept pentru care are puterea și darul de la Dumnezeu de a sfinți, de a lumina și de a curăți pe toți cei ce prăznuiesc cu credință pomenirea lui. Deci, bucuria enoriașilor noștri este și mai mare, dacă luăm în calcul că prăznuim pe ,,cel mai mare om născut din femeie”, așa cum Sfântul Apostol și Evanghelist Matei notează în Evanghelia sa, în capitolul 11, versetul 11”, ne-a spus preotul Gabriel Piciu, parohul Bisericii cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, din Izvorani.

 

Fascinanta poveste a lăcașului de cult 

Parohia cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul este singurul lăcaș de cult din satul olimpic Izvorani, al comunei Ciolpani. Biserica s-a “născut” din nevoia sătenilor de a avea un așezământ sacru, în care să se reculeagă în tihnă, să aducă laudă și închinăciune Domnului, în propria localitate. Până în anul 1996, Parohia Izvorani a funcționat ca filie a parohiei Ciofliceni. În anul  1997, prin bunăvoința și dragostea domnului General Ioan Popescu, s-a realizat construcția bisericii din Izvorani, Parohia Izvorani devenind astfel, începând cu data de 25.03.1997, parohie de sine stătătoare.

 

Biserica, “născută” din sentimentele nobile ale credincioșilor

Potrivit preotului paroh, în acea perioadă s-a înființat și cimitirul parohial. Puțin mai târziu, în anul  2000, a fost construită casa parohială, iar în 2007, trapeza bisericii și bucătăria care intră în componența trapezei. Cancelaria parohială și biblioteca parohială au fost amenajate în 2014. În același an, a fost ridicată și capela mortuară. Terenul pe care dăinuiește, astăzi, biserica și întregul așezământ sacru a fost donat parohiei, o parte de către Consiliul Local și, o altă parte, de enoriași precum Stoiță Gheorghe, fiul unui preot din Ardeal, stabilit cu familia în localitatea Izvorani, din Ciolpani.

 

Întotdeauna, alături de oamenii aflați în nevoie   

Frumoasa parohie de pe malul Lacului Snagov nu a cunoscut doar o dezvoltare administrativă. Preotul slujitor s-a implicat și în diverse activități pastoral-misionare. Așa se face că biserica de la Izvorani a fost întotdeauna alături de bătrânii satului, de familiile împovărate de lipsuri și greutăți, și de copii. Din anul 2012, în fiecare sâmbătă, sub îndrumarea preotului paroh Gabriel Piciu, au loc ore creștin-educative cu copii din parohie. “Organizăm mici excursii cu aceștia la mănăstiri, teatre, muzee și alte locuri ce pot oferi o mai bună cunoaștere a lui Dumnezeu și o îmbogățire a culturii”, ne‑a mai spus preotul paroh. De-a lungul celor 19 ani de existență a biericii, toate s-au realizat numai cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu. Darurilor revărsate de Domnul peste așezarea sfântă de la Izvorani, li se adaugă dragostea și dăruirea, credința și frica de Dumnezeu a  enoriașilor, a autorităților locale, a primului preot paroh, Grigore Vasile-Butufei și, mai apoi, din anul 2012, a actualului preot paroh, Gabriel Piciu. Prin contribuțiile lor însemnate, cu toții, au devenit binefăcători ai lăcașului de cult.