Activitățile de tineret, neatrăgătoare

Activitatea propriu-zisă a Direcției Județene pentru Sport și Tineret (DJST) Ilfov se desfăşoară prin intermediul a două compartimente – Sport și Tineret. Iar dacă pe
partea sportivă, activitatea se canalizează spre angrenarea unui număr cât mai mare de tineri din judeţ în activități educative şi sportive, pe partea de tineret, din păcate, nici în 2019 nu s-au desfășurat, în cadrul DJST Ilfov, activități. Deși au fost îndeplinite toate condițiile stipulate în metodologie privind informarea structurilor din județ, la Concursul Local de Proiecte și proiecte proprii nu s-a prezentat niciun ONG sau asociație de tineret.

S-au organizat, în schimb, tabere pentru persoanele cu dizabilități: la 2 Mai (jud. Constanța), unde au participat 8 persoane, Gălăciuc (jud. Vrancea), unde au participat 12 persoane, și la Cozia (jud. Vâlcea), unde au participat 34 de persoane. Iar cererea de locuri în astfel de tabere este tot mai mare, cu fiecare an. Din păcate, nu pot fi satisfăcute toate aceste solcitări, din cauza bugetului insuficient alocat.

Realizări sportive în 2019

Pentru 2019, DJST Ilfov a avut o alocare bugetară de 20.000 lei, pentru derularea calen-
darului privind activitățile sportive, care se stucturează pe două programe:

P1 – sportul de perfor-
manţă,

P2 – sportul pentru toţi.

În anul care a trecut, DJST Ilfov a desfăşurat 7 acțiuni sportive, din care 5 în cadrul P1 – sportul de performanţă și 2 competiţii în P2 – programul sportul pentru toţi. Au fost integrate toate categoriile de vârstă, de la preşcolari, la tineri şi adulţi, sportivi amatori
sau de performanţă.