Ca în fiecare an, începând cu 2007, specialiștii Centrului județean APIA organizează întâlniri de informare a fermierilor, premergător campaniei de depunere a cererilor pentru subvențiile acordate în agricultură. Anul acesta, una dintre aceste întâlniri a avut loc în comuna Vidra.

Articol apărut în nr. 343 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

În numărul anterior am relatat despre o parte din schemele de plată din sectorul vegetal, așa cum au fost ele prezentate de Nina Trăistaru, șef Serviciu Autorizare Plăți din cadrul Centrului Județean Ilfov al Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). În ediția din această săptămână vom continua această prezentare, așa cum s-a desfășurat ea la întâlnirea cu fermierii din comuna Vidra.

Suprafața de cultură pentru care se solicită sprijin cuplat – minimum 0,3 ha

Nina Trăistaru a mai prezentat și alte modificări apărute în domeniul acordării sprijinului cuplat. Reprezentanta APIA a precizat că în cazul serelor și solariilor nu sunt eligibile la plată suprafețele în care legumele nu sunt cultivate pe pământ. „În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei. Până acum, parcela cu mai multe culturi pentru a fi eligibilă trebuia să însumeze 0,3 ha, culturile puteau să fie de 0,1 – 0,15 ha, iar totalul era eligibil. Acum, dacă pentru una din aceste culturi atașate parcelei solicitați sprijin cuplat, aceasta trebuie să aibă o suprafață de minimum 0,3 ha. Cu excepția legumelor din sere și solarii, pentru care suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 300 mp”, a explicat Nina Trăistaru.

Nina Trăistaru, șef Serviciu Autorizare Plăți
Nina Trăistaru, șef Serviciu Autorizare Plăți

Fluxul de depunere a cererii unice

Specialistul APIA le‐a mai prezentat fermierilor și etapele care trebuie parcurse în depunerea cererii unice. Aceasta este structurată în patru secțiuni. Prima parte este destinată identificării fizice și bancare a fermierului, partea a doua cuprinde declarația de suprafață, care se realizează în aplicația IPA Online, partea a treia privește declarația din cadrul sectorului zootehnic, iar partea a patra se referă la angajamentele pe care și le asumă fermierul în privința respectării normelor de ecocondiționalitate. În prima etapă, are loc verificarea în Registrul Unic de Identificarea datelor fermierului, și, dacă este cazul, se fac corecturile necesare, apoi se accesează aplicația IPA Online, în care solicitantul își va identifica terenurile pe care le lucrează pentru schemele pe care dorește se le acceseze. „Se realizează în IPA Online verificarea parcelelor agricole preluate din anul anterior și se face, după caz, corectarea lor, se verifică rezultatele controalelor pe teren din anul precedent și se corelează datele, în funcție de acestea”, a descris Nina Trăistaru procedurile ce trebuie urmate. Reprezentanta APIA a mai precizat că perioada de depunere a cererilor este cuprinsă între 1 martie-15 mai 2017 inclusiv, fără penalizări. Totodată, modificările cererii unice de plată pot fi depuse până pe 31 mai 2017 inclusiv, fără penalizări. Aceste modificări pot fi efectuate fie din inițiativa Agenției de Plăți, fie din cea a solicitantului.

A fost stabilit și un termen nou pentru controalele încrucișate, în care informațiile din baza de date sunt comparate, iar în urma acestei „încrucișări” apar eventualele erori. „Astfel, rezultatul acestor controale este notificat fermierului în termen de 26 de zile calendaristice, de la data depunerii cererii, de pe 16 mai – până pe 10 iunie. În maximum 35 de zile după data finală a depunerii cererii, până la data de 19 iunie 2017, fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicația IPA Online, prin depunerea formularelor de modificare, fără a fi sancționat”, a mai precizat Nina Trăistaru.

Schemele din sectorul zootehnic

Despre schemele de plată pe care le pot accesa crescătorii de animale le-a vorbit celor prezenți Raluca Dinea, șef Serviciu Măsuri de Sprijin din cadrul CJ APIA Ilfov. Acestea cuprind Ajutoarele Naționale Tranzitorii – (ANTZ) și Sprijinul Cuplat din sectorul zootehnic (SCZ). „ANTZ se acordă crescătorilor de animale din speciile bovine, ovine și caprine înscriși în evidențele APIA cu cod unic de identificare, în funcție de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme: Schema decuplată de producție pentru specia bovine în sectorul lapte, Schema decuplată de producție pentru specia bovine în sectorul carne, Schema cuplată de producție pentru ovine și caprine”, a prezentat Raluca Dina principalele scheme din acest sector.

Raluca Dinea, șef Serviciu Măsuri de Sprijin
Raluca Dinea, șef Serviciu Măsuri de Sprijin

Condiții ce trebuie îndeplinite de fermieri

Schema decuplată de producție pentru specia bovine în sectorul lapte se acordă pentru cantitatea de lapte comercializată în anul de cotă de referință/perioada de referință. Schema decuplată de producție pentru specia bovine în sectorul carne se acordă pentru animalele existente într-o exploatație cu cod ANSVSA, la data de referință. Schema cuplată de producție pentru ovine și caprine se acordă pentru efectivul de animale existent în exploatație la data depunerii cererii. Fermierul poate beneficia de schema decuplată din sectorul carne fără obligativitatea menținerii animalelor în exploatația cu cod ANSVSA, după data de referință, dacă la data solicitării primei în exploatație există cel puțin un animal identificat și înregistrat în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare, din oricare din speciile bovine, ovine, caprine, suine. În cazul ovinelor și caprinelor, fermierul poate beneficia de schema cuplată de producție cu condiția să-și mențină efectivul solicitat, pe o perioadă de retenție, în exploatația declarată în cerere, în exploatațiile beneficiarului/exploatațiile asociațiilor, cooperativelor în care au fost transferate pe perioada de pășunat.

Reprezentanții Centrului Județean APIA Ilfov
Reprezentanții Centrului Județean APIA Ilfov

Totodată, fermierii au aflat că ANT bovine 7 și 8 nu se supun condițiilor de ecocondiționalitate și nici controlului la fața locului. În schimb, schema cuplată de producție pentru ovine și caprine este supusă acestui tip de control. De asemenea, pentru a beneficia de ANTZ, solicitantul nu trebuie să îndeplinească condiția de fermier activ. Vom reveni în ediția următoare.

(Va urma)