Consiliul Prefectural Ilfov

La cel mai recent Colegiu Prefectural, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Ilfov și-a prezentat activitatea desfășurată în primul semestru al anului în curs.

Dr. Dănuț Crăciun, directorul executiv al Direcției, a început discuția, subliniind faptul că indicatorii stării de sănătate a populației ilfovene s-au îmbunătățit constant.

Astfel, în 2014, natalitatea a rămas constantă în județ, comparativ cu 2013 și comparativ cu media națională, și, la fel, mortalitatea s-a menținut, și anul trecut, sub valoarea națională. În Ilfov, în 2014, mortalitatea infantilă a scăzut considerabil față de 2013, fiind de 4,7‰ față de 8,8‰ – anul trecut – și față de țară – în 2014 – 8,8‰.

În ceea ce privește mortalitatea pe cauze de deces, în Ilfov, anul trecut, pe primul loc s-au aflat bolile aparatului circulator – 59% din totalul deceselor, apoi tumorile maligne – 21,7% și bolile digestive, cu 5,5% din totalul deceselor. 

O structură consistentă

Asistența medicală a ilfovenilor a fost asigurată, în semestrul I 2015, de 162 de cabinete de medicină de familie, 158 de cabinete de medicină dentară, 246 de cabinete de specialitate, 11 laboratoare de analize medicale și 6 cabinete de radiologie și imagistică medicală în contract cu CAS Ilfov, 3 spitale publice și 5 spitale private, o unitate de primiri urgențe, la Sp. Clinic Județean de Urgență Ilfov, și câte o cameră de gardă la Sp. de Obstetrică-Ginecologie Buftea și la Sp. de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca.

În plus, în Ilfov există Centrul Județean de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, 87 de farmacii în contract cu CAS Ilfov, 14 asistenți medicali comunitari și 13 mediatori sanitari romi.

Tot în Ilfov func­ționează 195 de unități de învățământ, unde, din păcate, în prezent, există doar 4 cabinete medicale școlare – la Otopeni, Buftea, Chitila și Măgurele.

În toate localitățile din județ este cel puțin un medic de familie. Dar, totuși, se înregistrează un deficit de medici de familie, chiar dacă, situația particulară a Ilfovului – cu localități având cartiere rezidențiale apropiate de București și locuitori înscriși la medici de familie în Capitală – face ca acest deficit (de 27 de medici de familie) să nu corespundă, în totalitate, realității din teritoriu.

Referitor la asistența medicală spitalicească, în 2015, aceasta a fost asigurată în 8 unități sanitare cu paturi.

Supravegherea sănă­tății publice

 În primele 7 luni din 2015, prin cabinetele medicilor de familie din Ilfov au fost efectuate 10.812 vaccinări.

Pentru igiena mediului, DSP Ilfov a raportat, pe partea de supraveghere a calității apei potabile, că de la începutul anului și până în prezent au fost prelevate 118 probe de apă de la 16 sisteme centrale de aprovizionare cu apă din Popești-Leordeni, Buftea, Bragadiru, Cornetu, Pantelimon, Brănești, Măgurele, Afumați, Ciolpani, Găneasa, Otopeni, Balotești, Chitila, Dobroești, Glina și Corbeanca. Rezultatele analizelor de laborator au evidențiat neconformități ale parametrilor fizico-chimici și microbiologici în Bragadiru, Cornetu, Pantelimon, Popești-Leordeni, Afumați, Otopeni, Găneasa și Măgurele. Producătorilor/distribuitorilor li s-au făcut recomandări în vederea conformării la parametrii prevăzuți de legislația sanitară în vigoare, legat de întreținerea și exploatarea instalațiilor de extragere a apei din subteran, optimizarea procedeelor de dezinfecție, precum și de întreținerea capacităților de înmagazinare și distribuție a apei.

Pentru apa de îmbăiere, în sezonul estival s‑au prelevat 10 probe de apă din lacurile aflate în 3 zone naturale neamenajate ilfovene, folosite în mod tradițional pentru îmbăiere – Buftea, Snagov și Clinceni. Analizele de laborator au evidențiat neconformități la parametrii bacteriologici, din cauza faptului că zonele respective nu sunt amenajate, iar lacurile nu au fost dragate. Scăldatul este interzis acolo, iar acest fapt este inscripționat pe plăcuțe de avertizare.

Legat de igiena colec­tivităților de copii și tine­ret, la începutul anului școlar 2015-2016, s-au efec­tuat 48.441 de triaje epidemiologice, după va­canță. 

Programe de sănătate cu rezultate promițătoare

Amintim aici doar de Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului – unde s-au monitorizat deconturile lunare transmise de primăriile care au încheiat contracte cu DSPJ Ilfov pentru distribuirea gratuită de lapte praf sugarilor care nu beneficiază de lapte matern. Au rezultat 177 de astfel de cazuri, ceea ce, în opinia dr. Crăciun, este ”un lucru foarte bun, care denotă faptul că majoritatea mămicilor alăptează bebelușii, ­ceea ce îi face mai puternici și mai sănătoși”.

Iar în Programul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, în semestrul I 2015, au beneficiat de testări Babeș-Papanicolau gratuite 60 de femei cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. La trei dintre acestea au fost depistate displazii. Pentru și mai multe recoltări (în cazurile menționate mai sus fiind vorba de Sp. Județean), s-a discutat cu managerul Sp. de Obstetrică-Ginecologie Buftea pen­tru implicarea mai activa a centrului de recoltare din cadrul unității în depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, în zona de nord a Ilfovului.

 

Oportunitățile PNDR 2014-2020

În partea a doua a reuniunii Colegiului Prefectural, Cristian Șlincu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Inves­tițiilor Rurale București – Ilfov a prezentat, pe scurt, instituția pe care o reprezintă și stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, în județul Ilfov.

Astfel, e bine de știut că, prin PNDR se acordă fonduri nerambursabile de la UE și Guvernul României, pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din România. Iar investitorii au noi oportunități financiare pentru proiecte de investiții în dezvoltarea agriculturii și a zonei rurale. În acest sens, fermierii, societățile private și autoritățile publice locale au la dispoziție aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru investiții la standarde europene, eficiente și rentabile.

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru actuala perioadă de programare – 2014 – 2020 sunt:

  • ˜ modernizarea și creșterea viabilității ex­ploa­tațiilor agricole prin con­solidarea acestora și deschiderea către piață și procesare a produselor agri­cole;
  • ˜ încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
  • ˜ dezvoltarea infrastructurii rurale de bază – ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă;
  • ˜ încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
  • ˜ promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;
  • ˜ încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER.

Până în prezent, la nivelul județului ilfov, numărul proiectelor depuse în cadrul PNDR 2014-2020 este de 31.