Cel puţin 35% dintre persoane vor utiliza, în 2020, sistemele de e-Guvernare, minimum 60% dintre acestea vor folosi cu regularitate internetul şi 30% vor efectua achiziţii online. Toate aceste repere sunt cuprinse în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România-2020, aprobată, pe 7 aprilie a.c., de Executiv.

Strategia defineşte pa­tru domenii de acţiune, respectiv e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing şi Social Media (domeniu prin care se vizează creşterea eficienţei şi reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administraţiei), în educaţie, cultură şi sănătate (domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial), cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (domeniu ce vizează avantajele comparative regionale ale României şi sprijină creşterea economică în domeniul privat), broadband şi servicii de infrastructură digitală (domeniu ce vizează asigurarea incluziunii sociale).

 PIB ar putea crește cu 13%

Guvernul arată că o implementare completă a vi­ziunii strategice asupra sectorului, în România, va duce la investiţii totale de aproximativ 2,4 miliarde euro. Impactul direct şi indirect asupra economiei poate fi tradus într‑o creştere a PIB de 13%, creşterea numărului de locuri de muncă cu 11% şi reducerea costurilor administraţiei cu 12% în perioada 2014-2020.

 

Măsurile concrete prevăzute în Strategie vor duce la asigurarea accesului cetăţenilor şi organizaţiilor la servicii publice electronice (servicii de e-Guvernare), îmbunătăţirea accesului la internet prin creşterea gradului de acoperire a reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză în bandă largă, creşterea gradului de utilizare a internetului, promovarea comerţului electronic, creşterea numărului serviciilor publice electronice transfrontaliere, spo­rirea con­ţinutului digital şi dezvoltarea de infrastructuri TIC în domeniile educaţiei, sănătăţii şi culturii, sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC, prin susţinerea cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniu.