Cadastrarea sistematică a imobilelor din comuna Ștefăneștii de Jos a început în anul 2018, contractul cadru de cadastru și carte funciară încheiat în acest sens având patru contracte subsecvente, cuprinzând diferite sectoare cadastrale.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, nr. 569, ediția print

La acest moment, primul subsecvent a fost finalizat și a cuprins intravilanul agricol al comunei, iar subsecventul 2 a cuprins 511 construcții ridicate de-a lungul timpului pe terenul atribuit de Primărie în baza Legii 15/2003, teren inventariat aparținând UAT Stefănești, construcții care nu aveau finalizate documentele de proprietate. Acestora li s-a adăugat completarea cadastrelor pentru intravilanul agricol rămas necadastrat în primul contract subsecvent.

Contractul subsecvent 3 se derulează în acest moment, Primăria Ștefăneștii de Jos anunțând că, pentru sectoarele cadastrale 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 22, 42, 43, 44 și 52, începând cu data de 7 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile, la Clubul Sportiv Local din Str. Stadionului nr. 1 din comună se pot depune, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare, de către proprietari, posesori sau alți deținători de drepturi, cererile de rectificare sau contestații ale documentelor tehnice, însoțite de documente justificative. Comisia de soluționare a cererilor de rectificare/contestațiilor își desfățoară activitatea de luni până joi, între orele 09.30-16.00 și vineri, între orele 09.30-13.30. 

În cadrul contractului subsecvent 3 este vorba despre alte 234 de construcții fără documente, iar posesorii lor trebuie să depună în cursul acestei săptămâni documentele legate de posesia terenurilor. Imobilele sunt măsurate, înregistrate și mai urmează doar această etapă de depunere a documentelor. Pe lângă aceste construcții, se vor cadastra și imobilele din vatra satului. De asemenea, la nivelul comunei a început înmânarea către proprietari a extraselor de carte funciară aferente cadastrelor realizate pen­tru construcții, în cadrul contractului subsecvent 2. Adică inclusiv cele 511 construcții care nu aveau niciun fel de acte, deținătorii lor putând acum, când au documentele de proprietate, să depună cereri pentru branșare la gaze sau energie electrică.

Strângerea documentelor și verificarea lor

Și nu în ultimul rând, în cadrul celui de-al patrulea contract subsecvent, ca­re debutează în paralel cu derularea celui de-al treilea, are loc strângerea de documente, în vederea realizării gratuite a cadas­trului sistematic, străzile eligibile din localitate, în acest contract, fiind Dudului, Mesteacănului, Castanului, Măceșului, Păl­tinului, Făgăraș, Intra­rea Mesteacănului, Plopului, Salcâmului, Ulmului, Fagului, Stejarului, Teiului, Orșova, Timișoara și Craiova. Astfel, din 6 octombrie începe verificarea imobilelor de pe străzile menționate anterior, între orele 9.30 – 16.00 și vineri între orele 9.30 – 13.30, iar la Clubul Sportiv Local Stefăneștii de Jos se verifică documentele deținute cu pri­vire la dreptul de proprietate atât pentru terenurile cu construcții, cât și pentru cele fără construcții. Autoritatea locală solicită să se permită accesul echipei responsabile cu partea de cadastrare, pe proprietate, acolo unde sunt necesare măsurători suplimentare. De asemenea, cei verificați trebuie să prezinte actele de identitate: buletin/carte de identitate (soț,soție), certificate de căsătorie; acte de proprietate: titlu, contracte (vânzare, donație, întreținere), certificate de moștenitor, sentințe/hotărâri judecătorești și rapoarte de expertiză, extrase carte funciară, schițe terenuri și procese verbale de punere în posesie, intabulări anterioare, autorizații de construire și procese verbale de fina­lizare a lucrărilor, orice alte documente care fac referire la terenurile deținute.

Cadastrul sistematic gratuit rezolvă foarte multe probleme

”Încă de la începutul mandatului meu m-am lovit de câteva probleme administrative legate de eliberarea unor documente, adeverințe necesare emiterii cărților de identitate, pentru încasări de impozite și taxe, și am identificat foarte multe construcții ridicate pe terenul atribuit de Primărie în baza Legii 15/2003, teren aflat în inventarul UAT Ștefăneștii de Jos, fără finalizarea documentelor de proprietate. Soluția a venit de la Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și, din 2018 am reușit măsurarea unei mari suprafețe din comună, identitificarea construcțiilor fără acte și întocmirea documentelor necesare pentru ca aceste proprietăți să intre într-o evidență. De luni (n.r. – 4 octombrie), pentru încă o zonă unde sunt case nepuse în legalitate (în condițiile în care deja la 511 de astfel de imobile au fost finalizate extrasele de carte funciară) așteptăm documentele legate de posesia terenurilor. Termenul este de o săptămână, pentru aceste imobile, care sunt măsurate, înregistrate și mai urmează doar această etapă de depunere a documentelor. În ceea ce privește restul imobilelor, pentru 2.016, care au deja cărțile funciare emise, înmânăm documentele, iar în fază de contestație sunt 2.575 de imobile, pentru 2 luni de zile. În subsecventul 4 se cadastrează restul sectoarele rămase necadastrate, plus drumurile. Pentru că mai avem străzi fără cadastru, drumuri care nu au fost prinse în HG 930, iar cu acestă oportunitate de cadastru sistematic gratuit putem rezolva problema lor și le putem prinde apoi în domeniul public-privat al primăriei. Vor fi cadastrate, vor primi număr cadastral, iar apoi vom putea investi și în zona lor – să le modernizăm, să putem introduce utilități etc. Ar mai fi de menționat că, prin această cadastrare sistematică rezolvăm și foarte multe litigii. Pentru că au existat în actele de cadastru sporadic foarte multe suprapuneri, probleme de vecinătăți, iar acum se rezolvă aceste spețe, mergând pe realitatea din teren, ținând cont de fiecare casă, fiecare curte. Și chiar de fiecare teren arabil (…) pentru că, și în acest caz au fost probleme. Dacă facem o estimare procentuală, vorbim de 76% din suprafața comunei ca fiind cadastrată prin PNCCF. Localnicii au primit bine programul, pentru ei a reprezentat un ajutor binevenit, mai ales pentru cei care nu reușiseră să-și facă acte de proprietate. Gândiți-vă că, neavând acte, nu puteau beneficia de utilități, iar acum au depus deja cereri pentru racordarea la gaze, la curent. O altă problemă care se rezolvă este cea a succesiunilor nedezbătute. Pentru că, timp de doi ani după cadastrare se pot face gratuit, potrivit PNCCF. Sau actualizarea/corectarea cadastrelor sporadice, acolo unde este cazul. După închiderea cadastrării sistematice, vom găsi o cale legală să facem acte de proprietate și pe terenul de sub contrucțiile care nu aveau deloc documente. Finanțarea cadastrării sistematice a fost suportată de la bugetul local, iar la finalul contractului, OCPI va deconta o anumită contravaloare pentru fiecare cadastru realizat. Estimăm că întreg contractul cadru se va închide în minimum doi ani”, ne-a declarat primarul din Ștefăneștii de Jos, Ștefan Ionel Robert.