La 40 de zile de la miracolul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, sufletele noastre se împărtăşesc cu bucuria Înălţării Domnului la Ceruri. Lăcaşele de cult ortodoxe se pregătesc pentru o nouă minune  a lumii. Acestea îmbracă din nou veşminte frumoase, de sărbătoare, iar slujitorii îşi întâmpină credincioşii cu alese daruri duhovniceşti.

 

Ne aflăm în săptămâna a șasea de la Înviere. Este o perioadă în care iubirea şi bucuria se împletesc armonios şi strălucesc mai mult decât oricând, pe bolta inimii noastre. Mântuitorul nostru Iisus Hristos se ridică, joi, la Ceruri, la dreapta Tatălui de unde ne veghează pururea. De pe muntele Măslinilor, în văzul apostolilor Săi și a doi îngeri, în această minunată zi, El se Înalţă în Împărăţia Cerurilor. 

Hristos S-a Înălțat!

La ceas de mare sărbătoare creştină, ne adresăm salutul tradiţional „Hris­­­­­tos S-a Înălțat!” şi „Ade­­­vărat S-a Înălțat!”.  Aproa­pe din zorii zilei, în aşe­zămintele sfinte vor răsuna cântecele bisericeşti şi rugăciunile speciale închinate Domnului nostru Iisus Hristos. Tot acum vor fi rostite ­rugi pentru sănătatea, protecţia şi mântuirea credincioşilor care asistă la rânduielile bisericeşti, pentru familiile lor şi pentru tot poporul român. Nu vor fi uitaţi nici cei suiţi la Ceruri. Clericii vor face rugăciuni şi pentru odihna sufletelor celor adormiţi.

Înălțarea, chipul deplinei îndumnezeiri 

Odată cu Înălțarea Sa la Ceruri, Hristos Domnul a transfigurat întru totul îndumnezeirea firii omeneşti. Faptul că a îndumnezeit omenirea treptat, urcându-Se după Înviere la Tatăl Ceresc, nu înseamnă că El Şi-a încheiat creaţia pe Pământ. El este de-a pururea prezent ca lucrător prin Duhul Sfânt. Aceasta este cea mai clară dovadă că omul a fost creat ca ființă veşnică, nu sortită pieirii. Prin Înălţarea Domnului, omului i se arată unde trebuie să ajungă după moarte şi i se deschide calea spre viaţa veşnică. Aşa cum Le-a promis Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, tuturor celor ce cred cu tărie în El.