Miracolul ridicării Mântuitorului Iisus Hristos la Ceruri şi a îndumnezeirii firii omeneşti

⬤ Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor poporului român

⬤ Sunt pomeniți ostașii și luptătorii români din toate timpurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe

Bisericile creștin ortodoxe s-au pregătit intens pentru o nouă minune a lumii, Înălțarea Domnului, la care suntem părtași cu toții, astăzi, pe 25 mai. Acestea îmbracă din nou veșminte frumoase, de sărbătoare, iar slujitorii lăcașelor de cult și-au întâmpinat credincioșii cu bucurie și alese daruri duhovnicești.

Ne aflăm în săptămâna a șasea de la Învierea Domnului. Este o perioadă în care iubirea și bucuria se împletesc armonios și strălucesc mai mult decât oricând, pe bolta inimii noastre. Mântuitorul nostru Iisus Hristos se ridică, joi, la Ceruri, la dreapta Tatălui de unde ne veghează pururea. De pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor Săi și a doi îngeri, în această minunată zi, El se Înalță în Împărăția Cerurilor. Sărbătoarea mai poartă și denumirea de Ispas.
 
Hristos S-a Înălțat!
 
La ceas de mare sărbătoare creștină, ne adresăm salutul tra­di­țional ”Hristos S-a Înălțat!” și ”Adevărat S-a Înălțat!”.  Aproape din zorii zilei, în așezămintele sfinte au răsunat cântecele bisericești și rugăciunile speciale închinate Domnului nostru Iisus Hristos. Tot acum vor fi rostite rugăciuni pentru sănătatea, protecția și mântuirea credincioșilor care au asistat la rânduielile bisericești, pentru familiile lor și pentru tot poporul român. Nu vor fi uitați nici cei suiți la Ceruri. Clericii au făcut rugăciuni și pentru odihna sufletelor celor adormiți.
 
El locuiește în inimile celor ce-L iubesc
 
Odată cu Înălțarea Sa la Ceruri, Hristos Domnul a transfigurat întru totul îndumnezeirea firii omenești. Faptul că a îndumnezeit omenirea treptat, urcându-Se după Înviere la Tatăl Ceresc, nu înseamnă că El Și-a încheiat creația pe Pământ. El este de-a pururea prezent ca lucrător prin Duhul Sfânt. Aceasta este cea mai clară dovadă că omul a fost creat ca ființă veșnică, nu sortită pieirii. Prin Înălțarea Domnului, omului i se arată unde trebuie să ajungă după moarte și i se deschide calea spre viața veșnică. Așa cum Le-a promis Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, tuturor celor ce cred cu tărie în El.  ”Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe Pământ unindu-le cu cele Cerești, Te-ai Înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai despărțit ci, rămânând nedepărtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”, scrie doxologia.ro. Iată, dovada că Hristos nu numai că le arată oamenilor unde trebuie să ajungă, ci locuiește în inimile celor ce-L iubesc.
 
Ziua Eroilor neamului 
 
Biserica Ortodoxă Română sărbătorește la Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor neamului românesc. Pomenirea eroilor români la acest praznic a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Decizia a fost consfințită ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1999 și 2001. Astfel, prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Reamintim însă, că în bisericile ortodoxe, pomenirea eroilor români se face în tot cursul anului, la fiecare Sfântă Liturghie. Sunt pomeniți ”eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român”, spun clericii. (de Ionela Chircu)
 
#ionelachircujurnalist #înălțarea #ziuaeroilor #eroiineamului #credință #jurnalismcreștin