Autoritatea de Management pentru POR anunță publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, P.I. 3.2 – ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Articol apărut în nr. 347 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Pentru investițiile în sistemele de transport public de călători cu tramvaiul prin O.S. 3.2, inclusiv de achiziționare/modernizare de material rulant, municipiul București sau parteneriate dintre acesta și orașele din Ilfov – pot fi solicitanţi eligibili pentru activitățile aferente sistemului de transport cu tramvaiul (inclusiv UAT judeţul/sectorul, în cazul în care UAT județul și/sau UAT sectorul municipiului București dețin în proprietate/administrare anumite elemente de infrastructură rutieră/de transport urban, necesare a fi incluse în proiect pentru a se asigura funcționalitatea acestuia).