În cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) în vederea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 419


ADITPBI a finalizat documentația pentru încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători în regiunea București – Ilfov, contract ce se va încheia, în regim de urgență, pe o perioadă de 2 ani, cu Societatea de Transport București SA, ce urmează a lua ființă prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București
(RATB). Mandatele speciale acordate ADITPBI sunt necesare în vederea:

@ aprobării ”Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București – Ilfov”,
@ pentru aprobarea delegării de gestiune a serviciului,
@ pentru aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului de transport,
@ pentru aprobarea Regulamentului serviciului comunitar de transport public local de călători,
@ pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public de călători în Capitală și Ilfov,
@ pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului,
@ pentru mandatarea președintelui ADITPBI pentru semnarea Contractului de delegare a gestiunii,
@ pentru mandatarea reprezentantului legal al asociatului CJI pentru semnarea, alături de președintele ADITPBI, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători în regiunea București – Ilfov.

Amintim că, în luna iulie, în cadrul Adunării Generale a Asociaților, a fost aprobat Programul Integrat de Transport Public de Călători București – Ilfov, iar până la asigurarea tuturor condițiilor necesare implementării acestuia, potrivit Deciziei 8/2018 a Curții de Conturi a României, era necesară închierea Contractului de delegare a gestiunii, elaborat pe baza traseelor acoperite de RATB, până la sfârșitul lunii septembrie a.c. Așadar, Contractul de delegare are la bază un program interimar de transport public de călători care acoperă traseele actuale ale RATB, din București și din Ilfov, program care va fi funcțional, așa cum arătam mai sus, până la implementarea Programului integrat.

Monument pentru Regină Consilierii județeni au mai fost de acord cu realizarea unui ”monument comemorativ dedicat Reginei Maria a Românei”, în cadrul Programului Centenarului Marii Uniri, derulat de Ministerul Culturii. Valoarea alocată de minister
pentru implementarea proiectului este de 500.000 de lei, iar propunerea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov pentru amplasarea acestuia este orașul Buftea, la intrarea în Ansamblul fostului Palat Știrbei, monument istoric de valoare națională situat pe str. Știrbei Vodă 36, loc unde Regina a locuit împreună cu
copiii săi la începutul Marelui Război.

O nouă rectificare

Bugetul local al județului a fost rectificat prin diminuarea bugetului Capitolului ”Autorități executive” cu 700.000 de lei și mutarea acestei sume către bugetul capitolului ”Alte servicii”, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov. Banii sunt necesari pentru ducerea la bun sfârșit a programului anual de
dezinsecție la nivelul județului, prin efectuarea de noi acțiuni – în luna septembrie, condițiile meteo din acest an (ploi abundente și temperaturi ridicate) favorizând dezvoltarea în masă a populațiilor de țânțari, dar și al altor insecte care crează disconfort. De această dată, tratamentele s-au efectuat terestru, în perioada 5-13 septembrie, acționându-se în
interiorul localităților, aliniamente drumuri județene, gropi de gunoi, dar și în alte focare.