E bine de știut!

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov anunță care sunt condițiile în care absolvenții diferitelor instituții de învățământ din promoția 2014 pot beneficia de indemnizație de șomaj.

În primul rând, absolvenții (persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii) trebuie să se înscrie – ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – în baza de date a AJOFM Ilfov și, pentru aceasta au la dispoziție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 60 de zile de la data absolvirii studiilor.

Absolvenţii care, în 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la structurile AJOFM Ilfov, din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei), pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă şase luni şi este de 250 lei.

Absolvenţii înregistraţi la ANOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită tot în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de a cordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate 

Absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. Iar absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atenție!

Atât prima de încadrare, cât și prima de instalare, se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.