Pentru peste 55.000 de imobile s-au finalizat lucrările de înregistrare sistematică și s-au deschis noi cărți funciare, iar un număr estimat de peste 100.000 de imobile au contracte de înregistrare sistematică în derulare

În cadrul reuniunii Colegiului Prefectural Ilfov, Ruxandra Ghiba, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov a prezentat stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) în județ și procedurile de expropriere derulate în cadrul proiectelor de modernizare. Astfel, s-a făcut referire la etapa premergătoare începerii lucrărilor de înregistrare sistematică – aceea de stabilire, împreună cu reprezentanții UAT a sectoarelor cadastrale la nivelul întregii UAT, menționându-se că, în acest moment pentru toate UAT din județ este finalizată împărțirea în sectoare cadastrale. ”Această împărțire se poate modifica în funcție de necesitățile UAT, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, a explicat Ruxandra Ghiba, subliniind încă o dată că o consecință a lucrărilor de înregistrare sistematică este și clarificarea limitelor dintre unitățile teritorial administrative, operațiune care implică, însă și alte instituții publice, conform legislației în vigoare în domeniu.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 582

În ceea ce privește, concret, situația lucrărilor de înregistrare sistematică finalizate și în derulare, la sfârșitul anului trecut s-au menționat la partea de finanțare de la ANCPI (Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară), prin licitație, din fonduri UE la nivel național – ”PNCCF 147 UAT, Etapa 87 UAT, Lotul 3”, localitățile Copăceni (4.428 imobile, 1.254,40 ha) și 1 Decembrie (8.162 imobile, 1.703,49 ha) cu lucrări finalizate. În perioada 2016-2021, suprafața contractată în cadrul PNCCF, pentru finanțare ANCPI a fost de 13,71% din suprafața județului. ”După experiența căpătată în urma finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare (Finanțarea 1, 2, 3, 4, 5), primarii au văzut beneficiile și s-au pregătit pentru următoarele contracte de înregistrare sistematică. Mare parte dintre acestea fiind din fonduri proprii ale UAT. Având în vedere specificul județului Ilfov, în care există mult teren intravilan construit sau localități în care nu mai există teren extravilan, primarii au încercat să încheie contracte din bugetul localității. Astfel, există contracte încheiate din bugetul UAT pe mai multe sectoare cadastrale, dar și contracte încheiate pe întreg UAT”, a explicat Ruxandra Ghiba. Localitățile care au încheiat, în 2021 (Finanțarea 7), contracte de finanțare cu OCPI Ilfov, la nivel de sectoare sunt:

@ Balotești(438 imobile, estimare intravilan și 20 imobile, estimare extravilan, 382 ha, suprafață estimată),

@ Berceni (453 imobile, estimare intravilan și 14 imobile, estimare intravilan, 43 ha, suprafață estimată),

@ Bragadiru(445 imobile, estimare intravilan și 42 imobile, estimare extravilan, 74 ha, suprafață estimată),

@ Buftea (404 imobile estimare intravilan și 38 imobile, estimare extravilan, 97 ha, suprafață estimată),

@ Cernica (420 imobile, estimare intravilan și 50 imobile estimare extravilan, 135 ha, estimare suprafață),

@ Ciolpani (355 imobile estimare intravilan și 110 imobile estimare extravilan, 131 ha, suprafață estimată),

@ Ciorogârla(438 imobile intravilan și 72 imobile extravilan, 437 ha, estimare suprafață),

@ Cornetu (400 imobile intravilan și 343 imobile estimare extravilan, 164 ha, suprafață estimată),

@ Dărăști-Ilfov (410 imobile, estimare intravilan și 10 imobile, estimare extravilan, 104 ha, estimare suprafață),

@ Dascălu (300 imobile, estimare intravilan și 150 imobile, estimare extravilan, 307 ha, estimare suprafață),

@ Dobroești(455 imobile, estimare intravilan și 7 imobile, estimare extravilan, 69 ha, estimare suprafață),

@ Domnești(239 imobile, estimare intravilan și 343 imobile, estimare extravilan, 293 ha, suprafață estimată),

@ Găneasa(254 imobile, estimare intravilan și 493 imobile estimare extravilan, 63 ha, suprafață estimată),

@ Glina (150 imobile, estimare intravilan și 300 imobile, estimare extravilan, 525 ha, suprafață estimată),

@ Grădiștea(300 imobile, estimare intravilan și 545 imobile, estimare extravilan, 297 ha, suprafață estimată),

@ Gruiu (173 imobile, estimare intravilan și 1.001 imobile, estimare extravilan, 321 ha, suprafață estimată),

@ Jilava (179 imobile, estimare intravilan și 147, estimare extravilan, 63 ha, suprafață estimată),

@ Nuci (316 imobile, estimare intravilan și 110 imobile, estimare extravilan, 32 ha, estimare suprafață),

@ Petrăchioaia (263 imobile, estimate în intravilan și 680 de imobile, estimate în extravilan, 696 ha, suprafață estimată).

În total, 6.392 de imobile în intravilan și 4.475 în extravilan și o suprafață totală estimată de peste 4.200 de hectare, cu termen de finalizare a cadastrării sistematice – 18 luni.

Finanțare de la bugetul local

Dacă vorbim de cadastrare cu finanțare din bugetul UAT, s-a men­ționat localitatea Mo­goșoaia, cu 100% înregistrare sistematică finalizată (8.489 de imobile pe 2.622 ha suprafață din 2.622 ha suprafața totală a UAT Mogoșoaia). Alături de aceasta, alte 11 localități au finalizat sau au în lucru suprafețe importante, cadastrarea realizându-se cu fonduri de la bugetele locale:

@ Afumați(1.280 imobile pe 1.451 ha din 6.300 ha, suprafața localității – cadastrare finalizată),

@ Petrăchioaia (778 imobile pe 71 ha din 5.870 ha, suprafața localității – cadastrare sistematică finalizată),

@ Vidra (16.500 imobile estimate, pe 6.631 ha din 6.696 ha, suprafața localității – cadastrare sistematică în lucru),

@ Brănești(3.479 imobile pe 1.842 ha – cadastrare sistematică finalizată și 8.721 imobile estimate, pe 3.488 ha – în lucru, din suprafața totală a localității, de 5.331 ha),

@ Ștefăneștii de Jos (2.016 imobile pe 1.390 ha – finalizată cadastrarea și 3.000 imobile, pe 1.387 ha – cadastrare în lucru, suprafața totală a localității fiind de 2.928 ha; 

@ Tunari (1.464 imobile, pe 1.648 ha – cadastrare sistematică finalizată și 13.536 imobile estimate, pe 1.327 ha, în lucru – din suprafața totală a localității, de 2.975 ha),

@ Domnești (337 imobile, pe o suprafață de 141 ha – cadastrare sistematică finalizată și 1.549 imobile estimate, pe o suprafață de 229 ha – în lucru, din suprafața totală a localității, de 3.776 ha),

@ Măgurele (1.638 imobile, pe 387 ha – cadastrare sistematică finalizată și 1.126 imobile estimate, pe 259 ha – în lucru, din total suprafață de 4.425 ha),

@ Bragadiru(300 imobile estimate, pe o suprafață de 50 ha din 2.065 ha – în lucru),

@ Berceni(220 imobile estimate, pe o suprafață de 16 ha din cele 2.735 ha suprafață totală a localității – în lucru),

@ MoaraVlăsiei (800 imobile estimate, pe o suprafață de 48 ha, din cele 6.300 ha ale localității – cadastrare sistematică în lucru).

”Până în acest moment (n.r. – luna noiembrie 2021), la nivelul județului Ilfov, s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică și s-au deschis noi cărți funciare pentru 55.168 imobile, reprezentând 18,7% din suprafața județului. În același timp, există în derulare contracte care însumează un număr estimat de 100.975 imobile, reprezentând încă 11,5% din suprafața județului. Astfel, în evidențele OCPI Ilfov avem – fie finalizate, fie cuprinse în contracte în derulare, un total de 156.143 imobile, reprezentând 30,2% din suprafața județului”, a explicat Ruxandra Ghiba.

Beneficiile PNCCF

Reamintim beneficiile oferite de Programul Național de Cadastru și Carte Funciară:

@ Înscrierea GRATUITĂ a tuturor imobilelor în Cartea Funciară, conform situației reale din teren;

@ Înregistrarea GRATUITĂ a imobilelor aflate în posesie fără acte;

@ Înscrierea suprafeței împrejmuite rezultate din măsurători, indiferent de suprafața din acte;

@ Înscrierea categoriei de folosință, conform realității din teren;

@ Dezbaterea GRATUITĂ a succesiunilor și eliberarea certificatelor de moștenitor;

@ Intabularea tuturor construcțiilor existente AȘA CUM SE GASESC ÎN TEREN, fără a fi nevoie de autorizație pentru construire, extindere, actualizare;

Conform art. 15, al. 1 din Legea 7/1996, ”de la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni și inscripţiuni, cărţile funciare și orice alte evidenţe de cadastru și publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral și noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric. Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidenţe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărţi funciare își pierd valabilitatea.”

”Buna colaborare între toți factorii implicați în derularea acestor contracte, precum și prezența proprietarilor la punctul în care comisia de soluționare a cererilor de rectificare își desfășoară activitatea pe perioada afișării publice a documentelor tehnice ale cadastrului este foarte importantă pentru a obține o lucrare corectă, în conformitate cu situația juridică la zi a actelor de proprietate. Beneficiul major al lucrărilor de înregistrare sistematică este reprezentat de fixarea amplasării exacte a imobilelor. Iar beneficiile înregistrărilor sistematice de cadastru se răsfrâng și asupra unor domenii de activitate pentru care identificarea imobilelor este extrem de importantă. Astfel,pentru implementarea proiectelor de infrastructură națională, identificarea imobilelor și confirmarea realității din teren sunt obligatorii”, a completat directorul OCPI Ilfov.

Multă muncă

Pentru partea de informare privind documentațiile cadastrale depuse la OCPI Ilfov, pentru proiecte private sau proiecte publice, pentru anul 2021, Ruxandra Ghiba s-a referit la 530.000 documentații pe proiecte private primite și 4.236 documentații primite și alte 2.430 documentații care urmau să fie primite până la 31 decembrie 2021, pentru proiecte de utilitate publică.

În acest context s-a făcut referire la alocarea de personal, pentru aceste activități, respectiv 27 de inspectori de cadastru, 22 de asistenți registratori și 7 registratori de carte funciară.

Obiective propuse

OCPI Ilfov își propune continuarea lucrărilor de înregistrare sistematică prin finalizarea lucrărilor contractate și încheierea de noi contracte de finanțare și cofinanțare, creșterea calității lucrărilor de înregistrare sistematică, o colaborare bună cu instituțiile publice locale și centrale (primării, Consiliul Județean Ilfov, Prefectură) în domeniul urbanismului, pentru adoptarea de practici unitare pentru înscrierea în Cartea Funciară a condominiilor, continuarea înregistrării în aplicația informatică eterra a limitelor de intravilan actualizate conform PUG-urilor și PUZ-urilor aprobate, dar și o comunicare eficientă cu instituțiile cu care OCPI Ilfov colaborează.