Angajatorii şi persoanele care sunt găsite la faţa locului în timpul unui control al inspectorilor de muncă pot fi sancţionaţi cu amenzi de până la 10.000 de lei dacă refuză să dea informaţii despre evenimentul cercetat de aceştia, măsura intrând în vigoare începând de sâmbătă, odată cu intrarea în vigoare a legii 51/2002. Potrivit noilor reglementări, îm­piedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, până acum amenda fiind cuprinsă între 4.500 şi 9.000 de lei. În noua lege se menţionează expres că persoanele fizice sau juridice au obligaţia legală să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele şi informaţiile solicitate de către aceştia, necesare controlului ori cercetării evenimentului. Legea 51/2012 a adus completări şi în privinţa drepturilor inspectorului de muncă, acesta putând identifica, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului ori cercetării evenimentelor şi să impună completarea fişei de identificare. Refuzul de a completa fişa de identificare se sancţionează cu amendă de până la 10.000 de lei, dar nu mai mică de 5.000 de lei. (F.C.)