La Căminul Cultural Brănești a avut loc, pe 16 aprilie a.c., ședința Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Ilfov la care au fost invitați toți directorii unităților de învățământ ilfovene, temele de discuție fiind legate de implicarea personalului didactic de predare în activități care să conducă la îmbunătățirea participării și rezultatelor școlare ale elevilor.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 450

Inspectorul școlar general al județului, prof. Florentina Ecaterina Costea, a prezentat actuala viziune a Ministerului Educației Naționale (MEN) asupra viitorului educației în România – viziune structurată pe ­motto-ul ”Școala românească în serviciul copilului, al familiei, al comunității și al societății” și denumită generic ”Educația ne unește”. Inspectorul școlar general adjunct al județului, Cristina Petre-Ghiță, a adus în atenția participanților la ședință detaliile proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED (cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este MEN), cu parteneri în cadrul proiectului: Institutul de Științe ale Educației, 8 Case ale Corpului Didactic, 2 Inspectorate Școlare Județene (unul dintre ele fiind cel al jud. Ilfov) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Din partea Școlii Gimnaziale nr. 1 din comuna 1 Decembrie, prof. Elena Iuga a prezentat povestea Centrului de zi, un model de bune practici pentru ceea ce înseamnă parteneriat educațional între școală, consiliu local, părinți, elevi și o fundație – în acest caz Christian Hope, iar Larisa Dumitru, manager comunicare și invitată din partea Asociației OvidiuRo, a vorbit despre succesul programului pilot de lectură în grădinițe, ce se dorește a fi implementat în mai multe unități ilfovene – ”Fiecare copil merită o poveste”. Compartimentul managementul resurselor umane din cadrul ISJ Ilfov a făcut o serie de precizări importante pentru cadrele didactice cu referire la modificările recente ale Legii educației naționale 1/2011.

Diseminarea viziunii MEN

”Care sunt obiectivele ISJ Ilfov în etapa următoare, în perspectiva garantării rezultatelor învățării? Asigurarea dreptului la o educație de calitate prin: demers educațional de calitate, având la bază egalitatea de șanse pentru toți. În acest sens, se vor desfășura activități de inspecție școlară pentru monitorizare, control și consiliere privind implementarea activităților remediale/de performanță; monitorizarea frecvenței elevilor și aplicarea măsurilor pentru diminuarea și prevenirea absentismului; monitorizarea înregistrării progresului școlar de către elevi, inclusiv prin creșterea numărului inspecțiilor de specialitate și/sau efectuarea de inspecții de specialitate având ca obiectiv calitatea evaluării rezultatelor la învățătură. Conducerea ISJ Ilfov va organiza întâlniri și dezbateri cu toți inspectorii de specialitate și, separat, cu toți directorii din județ, pentru a se asigura că viziunea MEN este înțeleasă în mod coerent și omogen. Inspectorii de specialitate vor organiza întâlniri cu toți profesorii, pe discipline și zone. Pentru fiecare dezbatere se colectează și transmit concluziile și recomandările pe baza unui șablon furnizat de MEN, într-un document care va avea caracter public”, a explicat Florentina Ecaterina Costea.

CRED pentru învățătorii din ciclul primar, școlile din mediul rural – în primă fază

În continuare, Cristina Petre-Ghiță a făcut o serie de referiri la selectarea grupului țintă pentru proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, un proiect cu o valoarea totală de 196.586.777,36 lei (din care 165.988.711,25 lei finanțare nerambursabilă, adică 84,435% din valoarea totală eligibilă), adresat în această primă fază cadrelor didactice din învăţământul primar, care funcționează ­într-o unitate de învățământ din mediul rural (minimum 50%). Județul Ilfov are alocate la acest moment al derulării proiectului – 125 de locuri pentru cadre didactice titulare pe post, iar selecția grupului țintă se desfășoară în această perioadă, până pe 10 mai 2019.

Model de educație

La Școala Gimnazială nr. 1 din comuna 1 Decembrie funcționează cu succes un Centru de zi pentru 30 de elevi din învățământul primar proveniți din medii defavorizate – 15 elevi în zilele de luni, marți și miercuri și 15 elevi în zilele de marți, miercuri și joi. O activitate de tip ”școală după școală”, implementată perfect datorită parteneriatului educațional excepțional dintre școală – elevi – părinți – Fundația Christian Hope și Consiliul Local 1 Decembrie. Școala pune la dispoziție spațiul și cadrul didactic coordonator (Iuliana Mihai), Fundația plătește acest coordonator și asigură consumabilele necesare activităților, Primăria asigură un prânz sănătos, iar copiii pleacă spre case cu temele făcute și lecțiile învățate. De foarte multe ori, pe parcursul anului școlar, elevii au parte și de alte surprize, finanțate de fundație, precum vizite la obiective culturale, ateliere creative etc.

”Fiecare copil merită o poveste”

Finalul ședinței a aparținut invitatei Larisa Dumitru, care a adus în atenția celor prezenți proiectul Agenției pentru Educație Timpurie ­OvidiuRo – ”Fiecare copil merită o poveste”. Este vorba despre un program pilot de stimulare a lecturii în grădinițe și acasă și de dezvoltare a vocabularului, ce se adresează cu precădere copiilor din zone rurale și profesorilor lor, la nivel național. OvidiuRo dorește ca până la finele anului 2019 programul să ajungă în toate județele țării. Începând cu septembrie 2018, ”Fiecare copil merită o poveste” aduce un set de intervenții care se adresează zonelor defavorizate din fiecare județ: traininguri pentru profesorii de învățământ preșcolar; ”Prima Carte” pentru copiii care nu au acasă nici măcar o carte; materiale educaționale de calitate pentru profesori și centre de bibliotecă pentru cele mai defavorizate grădinițe rurale; dezvoltarea ”Rețelei Naționale a Profesorilor pentru Literație Timpurie”. Până la sfârșitul lui 2018, potrivit Larisei Dumitru, programul a ajuns în 12 județe, cu un total aproximativ de 20.000 de preșcolari care au primit o carte pentru acasă și peste 100 de grădinițe care au primit un centru de lectură – GrădiBiblioteca. Iar pentru 2019, obiectivele OvidiuRo la nivel național (adică inclusiv pentru județulul Ilfov) să formeze 1.000 de profesori – resursă care să disemineze către colegii lor, prin sesiuni de formare, metode de învățare centrate pe copil și pe dezvoltarea literației; să formeze alți 20.000 de profesori pentru învățământ preșcolar, cu ajutorul profesorilor-resursă, în metode de dezvoltare a vocabularului, prin activități educaționale susținute în grădinițe cu ajutorul cărților illustrate; să echipeze toți acești profesori cu materiale educaționale de calitate, care să îi ajute să pună în practică, în activitățile cu preșcolarii, ceea ce au învățat; să ofere ”Prima Carte” unui număr de 80.000 de copii; să ofere unui număr de 400 de profesori centre de bibliotecă care să conțină un raft de cărți prietenos, de înălțimea copiilor, în care cărțile sunt expuse frontal; o selecție de cărți ilustrate potrivite vârstei și adaptate noului curriculum și câte un exemplar al unei cărți din bibliotecă pentru fiecare copil din grupă și să dezvolte ”Rețeaua Națională pentru Literație Timpurie”, o comunitate de profesori motivați care lucrează cu copii din familii defavorizate și care împărtășesc practici adecvate, fotografii, idei și experiențe în grupuri mici sau online, profesori ce se reunesc, o dată pe an, în cadrul unor evenimente dedicate prin care este recunoscut, așa cum se cuvine, rolul profesorului pentru învățământ preșcolar.