La Ștefăneștii de Jos, mai multe străzi vor beneficia de un amplu proces de reabilitare edilitară și modernizare

Administrația comunei Ștefăneștii de Jos a aprobat finanțarea din bugetul local pentru demararea lucrărilor edilitare și de modernizare a mai multor drumuri din localitate, mai exact mai multe căi rutiere.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 645

”La ultima ședință de Consiliu Local, din data de 20 martie, am aprobat finanțare din fonduri proprii ale comunei pentru lucrări edilitare și modernizare de drumuri, fiind vorba de străzile Plopului, Teiului, Comarnic, Piersicului – pe tronsonul dintre Str. Sighișoara și Str.Teiului, Orșova, Protecția Plantelor, Fragilor, Gladiolelor și Garofițelor. Pe aceste străzi, lucrările edilitare se vor efectua în funcție de necesitățile fiecăreia, dar, per total, proiectul cuprinde realizarea rețelelor de apă – canal menajer și canal pluvial. În funcție de necesități, vom implementa acum, prin același proiect, tot ce este necesar, iar ulterior realizării lucrărilor se va face modernizarea drumului, care cuprinde structura rutieră cu o bandă pe sens și trotuar, montare indicatoare rutiere și sistematizare verticală și orizontală. De asemenea, pe toate străzile, acolo unde va fi necesar, vor fi relocați stâlpii de iluminat public stradal”, ne-a precizat primarul Mircea Gheorghiță, care a menționat că pentru toate străzile incluse în proiectul de reabilitare a fost întocmită documentația DALI, urmând să înceapă licitația pentru proiectare și execuție.

Potrivit proiectului, pe Str. Plopului, se vor efectua lucrări pe o lungime de 433 metri liniari. Lățimea carosabilului va fi de 6 metri, iar partea de trotuar va avea 1 metru. Va fi realizată canalizare pluvială, în condițiile în care celelalte rețele de utilități există deja. Canalizarea menajeră se va face prin proiectul depus în Programul ”Anghel Saligny”, care deja se implementează. În final, este prevăzută asfaltarea.

Pentru Str. Piersicului, se va lucra pe o lungime de 273 metri liniari, urmând ca strada să aibă o lățime de 6 metri și trotuar cu lățimea de 1 metru. Există rețea de alimentare cu apă și rețea pluvială, dar pentru aceasta din urmă vor fi reconfigurate gurile de scurgere, pentru că se vor reamplasa prin noua modernizare a drumului. Prin proiect se va implementa strict rețeaua de canalizare menajeră și modernizarea drumului.

Pe Str. Teiului, cu lungime de 280 metri liniari, există deja alimentare cu apă și canalizare pluvială care va fi reconfigurată la nivel de geigere (guri de scurgere), acestea urmând a fi reamplasate. Prin proiect, va fi implementată strict canalizarea menajeră, automat cu racordurile la limita de proprietate. Modernizarea drumului înseamnă o lățime de 7 metri și trotuar de 1 metru pe o singură parte. Pe această stradă s-a renunțat la un trotuar, deoarece este necesară o lățime mai generoasă a carosabilului în zonă, având în vedere traficul rutier intes al camioanelor de aprovizionare, care trebuie să ajungă la magazinul Penny.

Pe Str. Comarnic, având o lungime de 239 metri liniari, se vor realiza canalizarea pluvială și canalizarea menajeră. Alimentarea cu apă există deja. Lățimea drumului va fi de 6 metri, iar trotuarele vor avea lățimea de 1 metru.

Pe Str. Orșova, care se intersectează cu străzile Făgăraș, Teiului și Comarnic, se va lucra pe o lungime de 204 metri liniari. ”Pe această stradă, există rețea pluvială, dar doar rețeaua principală, deoarece face parte din rețeaua de pe Str. Făgăraș. Nu există geigere. Prin prezentul proiect, se vor implementa toate rețelele, de apă, canal, inclusiv pluvialul, la nivel de geigere și racordurile de la gurile de scurgere. Lățimea străzii va fi de 5,5 metri, dar capetele străzii vor fi amenajate mai evazate, cu o lățime de 7 metri și cu trotuar cu lățime de 1 metru”, a precizat primarul Mircea Gheorghiță.

Str. Protecția Plantelor, cu lungimea de 538 metri liniari, va avea lățimea de 7 metri și trotuar de 1 metru. Utilități nu există, dar strada va face parte și ea din alte modernizări ale comunei prin alte programe, prin prezentul proiect urmând să fie implementată rețeaua de apă potabilă.

Str. Fragilor, cu lungimea de 121 metri liniari, va avea 6,5 metri lățime, trotuar de 0,8 metri și va fi introdusă rețea de apă potabilă. Strada permite ca, ulterior, în afara carosabilului, fără ca acesta să fie stricat, să poată fi introduse și rețelele de canalizare.

Str. Garofițelor, cu lungimea de 538 metri liniari, va avea lățimea de 6 metri, fără trotuar. La partea de rețele edilitare, va fi implementată doar cea de apă potabilă. ”Strada desparte Cartierul cu Flori în două, iar rețeaua de canalizare menajeră nu se va executa pe această stradă, pentru că ea va fi realizată pe celelalte străzi, proprietățile având acces pe celelalte străzi”, a explicat edilul subliniind că proiectul prevede, de asemenea, amplasarea hidranților supraterani, foarte importanți și mai ușor de identificat și accesat dacă sunt la suprafață.

Str. Gladiolelor are două tronsoane. ”La inter­secția cu Str. Intrarea Orhideelor, pleacă de la o lățime de 6 metri și ajunge la 6,5 metri, iar la Intrarea Orhideelor, va fi amenajat un sens giratoriu, fiind o intersecție cu mai multe străzi. Strada va avea trotuar cu lățimea de 1 metru și lungime de 630 metri liniari. În privința rețelelor edilitare, vor fi realizate rețele de alimentare cu apă, canal și rețea pluvială.

Investițiile au în vedere și extinderea și modernizarea stației de epurare a apei uzate

Tot în ședința Consiliului Local a mai fost adusă în discuție și situația străzilor din Cartierul Vulpe. ”A fost semnat contractul de proiectare fază DALI, unde pentru 8 străzi, care însumează circa 1,6 km, vor fi implementate rețelele edilitare de apă, canal menajer, canal pluvial și modernizare de drum, în prezent neexistând nimic din toate acestea. Străzile sunt acum pietruite: Caracal – 355 m, Moreni – 110 m, Lupeni – 80 m, Salona – 248 m, Lugoj – 390 m, Blaj – 90 m, Sebeș – 105 m și Slatina – 56 m. Lățimea de rulare va fi între 5 și 6 metri. Străzile sunt mai înguste, iar partea de trotuar va fi realizată cu o lățime variind între 0,8 și 1 metru. Toate rețelele edilitare sunt posibil a se executa prin acest proiect, deoarece în prezent este realizată rețeaua de pluvială pe Str. Reșița. Aceasta desparte aceste străzi laterale și are deja rețele de canalizare menajeră și alimentare cu apă, astfel că, de aici, putem ramifica rețele și pe străzile laterale. Sperăm ca toate aceste lucrări să fie finalizate până la sfârșitul acestui an”, a mai precizat primarul menționând că în cadrul investiției, se vor realiza lucrări de extindere și modernizare a stației de epurare ape uzate din comuna Ștefăneștii de Jos. Aceste lucrări au ca scop atingerea valorilor limită ale efluentului impuse de legislația în vigoare. Stația de epurare modernizată a apelor menajere din comuna Ștefăneștii de Jos va cuprinde treapta de epurare mecanică, treapta de epurare biologică, precum și treapta de tratare a nămolului rezultat în urma proceselor de epurare. În prezent, capacitatea stației de epurare este de 400 m3/zi, iar prin modernizare și extindere, capacitatea maximă a stației de epurare va fi de 1.680 m3/zi corespunzător pentru 10.500 locuitori echivalenți. ”În județul Ilfov, nu există o stație de epurare de o asemenea tehnologie, dar iată, că acum acest lucru devine posibil”, a mai subliniat primarul, menționând că stația de epurare a apelor uzate este în plină execuție.