Lucrările de modernizare a străzilor Reșiţa și Intrarea Reșiţa se apropie de finalizare

Lucrările de modernizare a străzilor Reșița și Intrarea Reșița, din satul Ștefăneștii de Jos, care asigură legătura riveranilor spre Strada Făgăraș și fac parte din rețeaua stradală a comunei Stefăneștii de Jos, fiind amplasate în partea centrală a satului, se apropie de final, astfel că în scurt timp, vor putea fi exploatate de cetățeni în condiții de confort și sigurață, potrivit primarului Mircea Gheorghiță.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 657, ediția print

Gabi Constantin, inginerul șef al lucrării de modernizare a străzii Intrarea Reșița, ne-a explicat că modernizarea acestei căi rutiere a constat într-o primă fază în execuția lucrării de canalizare pluvială, după care s-au realizat efectiv lucrările de refacere a sistemului rutier. ”Această stradă dispune acum de rețea de canalizare, rețea de apă potabilă, rețele de curent electric, avem branșamente la proprietăți, așadar este una dintre străzile complete, care dispune de toate utilitățile”, ne-a declarat primarul Mircea Gheorghiță.

Prin documentația tehnică, pe Strada Intrarea Reșița s-au propus lucrări de modernizare a părții carosabile, a trotuarelor și acceselor, a sistemului de siguranță a circulației, fiind de asemenea prevăzute spații verzi care să se încadreze armonios din punct de vedere arhitectural cu noul format al străzii. Lungimea tronsonului de stradă este de 208,85 metri, iar lățimea părții carosabile variază între 3 și 6 metri.

Soluția tehnică de modernizare a Străzii Intr. Reșița a presupus pentru partea carosabilă – sistem rutier suplu 4 cm strat de uzură, 6 cm strat de legătură, 20 cm piatră spartă și 30 cm balast. Pentru trotuare și accese, soluția tehnică a prevăzut aplicarea a 4 cm strat de uzură, 10 cm strat de beton de ciment, 10 cm balast. Proiectul prevede delimitarea carosabilului cu borduri mari din beton cu dimensiunile 20x25x50 cm și delimitarea accesului la proprietăți și trotuare cu borduri mici din beton cu dimensiunile 10x15x50 cm. Lungimea acceselor amenajate la proprietăți va fi egală cu lungimea porților existente, dar de min. 5 metri pentru realizarea cu ușurință a virajelor necesare la intrarea/ieșirea din curți. Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea pluvială subterană proiectată, care are în componență canalul colector, gurile de scurgere (Geiger), căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere. Apele pluviale colectate de canalizare vor fi descărcate în canalizarea pluvială existentă de pe străzile adiacente. Proiectul prevede că gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placă din beton cu ramă și grătar din fontă clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul cu căminele de vizitare va fi din PVC tip Geiger, DN160, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea părții carosabile, lângă borduri.

Modernizarea Străzii Reșița nu a necesitat exproprieri

În privința Străzii Reșița, în documentația tehnică faza DALI se menționează că a fost aleasă soluția de modernizare a carosabilului de tip elastic, ceea ce a însemnat: 4 cm strat de uzură, 6 cm strat de legatură, 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă și 30 cm fundație din balast. Pentru asigurarea circulației pietonale în condiții de siguranță și confort, sunt modernizate trotuarele cu 4 cm strat de uzură, 10 cm beton de ciment și 10 cm fundație de balast. Traseul în plan al Străzii Reșița, în lungime de 489 m, s-a proiectat în așa fel încât să se înscrie între limitele de proprietate fără a se face exproprieri de terenuri, iar lățimea acesteia este de la 4 m la 5,20 m. Traseul străzii supus modernizării a fost proiectat pentru viteze de 25 km/h – 40 km/h. Accesul riveranilor este asigurat către proprietăți prin modernizarea acceselor cu structura din asflat, în aceeași stratificație cu trotuarul.

Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de Geigere care descarcă către rețeaua de canalizare pluvială cu diametrul de 315 mm. Rețeaua de canalizare pluvială descarcă către Strada Făgăraș.

În vederea asigurării unui trafic fluent, a fost prevăzută și realizarea lucrărilor de semnalizare verticală și orizontală, urmând ca strada să aibă sens de circulație unic către Strada Bicaz.

Primarul Mircea Gheor­ghiță a mai menționat că lucrările de modernizare a infrastructurii în comuna Ștefăneștii de Jos continuă, astfel că în curând va începe reabilitarea celor opt străzi din zona Vulpe, pentru ca acest cartier să dispună de tot confortul necesar.