Învierea Domnului nostru Iisus Hristos pe care o prăznuim astăzi, este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, din toate timpurile. Este sărbătoarea luminii, a păcii și a vieţii veșnice pe care ne-a dăruit-o Mântuitorul prin jertfa Sa.

De Sfintele Paști, toate se umplu de lumină. Bisericile, inimile și chipurile noastre strălucesc mai puternic ca oricând. Parcă și natura îmbracă minunate haine de sărbătoare. Totul se reînnoiește în noi și în jurul nostru. Și este firesc. Sărbătoarea Sărbătorilor, Sfântul Paști, ne readuce la starea la care eram înainte de a cădea în robia păcatului prin neascultare. Acum revenim la puritatea absolută și la viața veșnică în Împărăția Cerurilor, care ne-a fost dăruită, încă de la începuturi, de Tatăl Creator.

Redevenim fiii lui Dumnezeu

Până-n ziua Învierii suntem copii ai păcatului, ai întunericului. De la această dată, însă, ne reîntoarcem la viața cea adevărată, izbăvită de robia păcatului, și devenim din nou fii ai lui Dumnezeu. De acum putem spune că avem certitudinea că vom trăi și ne vom bucura de plinătatea harului și al adevărului lui Hristos Cel Înviat din morți. Învierea este sărbătoarea luminii, pentru că, din mormântul întunecat, Hristos Domnul a înviat și “toate s-au umplut de lumină și Cerul și Pământul și cele de dedesubt…”. Prin Cruce, Iisus Hristos a împăcat pe Dumnezeu Tatăl cu neamul omenesc.

De Paști, ni se deschid ușile Raiului

“Când vorbim de Învierea lui Hristos, sufletul și toată simțirea se umple de nădejde și Dragostea către toată făptura. Toată slujba de Paști este pentru credincioșii ortodocși un prilej fericit de a se ști, de a se simți și de a trăi în prezența Lui  Hristos Cel Înviat din morți. Învierea este îndemn la biruință și Bucurie. Prin Înviere îi este dat omului să guste din Bucuria veacului ce va să vină, să pătrundă în Împărăția Cerească, «Acum toate se umplu de lumină», Domnul va Învia întru Slavă pentru a răscumpăra omenirea din osânda păcatului și din jugul morții celei veșnice. Odată cu Învierea lui Hristos, – moartea – «plată a păcatului», devine ceva efemer. Viața împreună cu Cel Înviat fiind începutul Veșniciei!”, după cum frumos ne mărturisește părintele Ioan, de la Parohia Jilava. Așa se explică faptul că Sfintele Paști ne deschid ușile Raiului și aduc peste noi Slava lui Dumnezeu.