Președintele a transmis, la finalul săptămânii trecute, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra unui act normativ ajuns la promulgare care completează prevederi ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.

Potrivit unui comunicat trans­mis Agerpres de către  Ad­mi­nistrația Prezidențială, modificările legislative stabilesc că prefectul verifică legalitatea actelor președintelui consiliului ju­dețean, dar și măsurile întreprinse în baza delegării cu privire la atribuțiile primarului și ale șefului CJ, în calitatea lor de reprezentanți ai statului la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Președintele Klaus Iohannis susține că legea încalcă normele constituționale referitoare la competența legislativă a Camerelor Parlamentului în procedura de legiferare. Astfel, Senatul ar fi trebuit să fie Cameră decizională pentru unele prevederi, iar pentru altele – Camera Deputaților.

Întoarcerea legii la Camera Deputaților, cu privire la articolul II, se impunea cu atât mai mult cu cât Camera Deputaților respinsese această inițiativă legislativă, arată șeful statului.

Un alt aspect sesizat de președinte se referă la faptul că, prin legea trimisă la promulgare, legiuitorul a instituit aceeași normă în două acte normative distincte, respectiv Legea 215/2001 și Legea 340/2004. În plus, cele două norme instituite prin legea dedusă controlului de constituționalitate reiau o normă deja existentă, dintr-o altă lege distinctă.

 

În ceea ce privește posibilitatea ca prefectul să verifi­ce legalitatea actelor emise de președinții consiliilor jude­țene, adaugă șeful statului, dis­pozițiile art. 123 alin. (5) din Constituție prevăd că „prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept“.