˜ Au fost aprobate o nouă rectificare și contul de execuție al bugetului județului pe trim. IV 2019 ˜ Marian Petrache, la Bruxelles pentru negocierea de linii de finanțare în noua perioadă de programare, pentru proiecte strategice de dezvoltare ale județului

Ionel Scrioșteanu, fost administrator public al județului Ilfov, actualmente secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost înlocuit, săptămâna trecută, din componența mai multor asociații, unde fusese numit ca reprezentant al Consiliului Județean Ilfov.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 482, ediția print

”Începând cu 29.11.2019 încetează contractul de management al domnului Ionel Scrioșteanu, din funcția de administrator public, în cadrul aparatului de specialitate al CJI (…). Acesta are obligația să păstreze, cu rigurozitate, confiden­țialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea CJI pe o perioadă de 1 an de zile de la încetarea contractului de management, precum și obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese în condițiile legii”, se arată în proiectul de hotărâre privind modificarea HCJI 107/2015 pentru desemnarea repre­zentanților CJI ca membri în primul Consiliu Director al Asociației ”Măgurele Science Park”.

Astfel, în cadrul ședinței de Consiliu din 19 decembrie, consilierii județeni au votat înlocuirea lui Ionel Scrioșteanu (prezent în sală, printre foștii colegi) în cadrul primului Consiliu Director al Asociației ”Măgurele Science Park” și în rândul organelor de conducere ale Asocierii în Participațiune constituită între județul Ilfov, prin CJI, orașul Măgurele, prin Consiliul Local Măgurele și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” cu Gabriel Dragomir, Direcția Management Programe de Dezvoltare. În cadrul primului Consiliu Director al Asociației ”Ilfov Business Hub”, Scrioșteanu a fost înlocuit de Dan Melinte, aceeași Direcție de Management Programe, iar Dorin Mihalcea, consilier al președintelui CJI, l-a înlocuit pe actualul secretar de stat de la Transporturi în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. În cazul celor patru Grupuri de Acțiune Locală – Ilfovăț Ilfov Sud Vest, Vlăsia Ilfov Nord Est, Sabar Ilfov Sud și Cociovaliștea Ilfov Nord Vest, Ionel Scrioșteanu a fost înlocuit de Elena Sandache (Cociovaliștea și Vlăsia) și de Ionuț Tănase (Ilfovăț și Sabar).

Cont de execuție și rectificare bugetară

Alte proiecte de hotărâri de pe Ordinea de zi a ședinței s-au referit la aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2019 și la o nouă rectificare a bugetului local al județului pe anul în curs. De asemenea, s-au mai aprobat de către consilierii județeni arondarea orașului Măgurele de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Bragadiru, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Măgurele, dar și modificarea HCJI 71/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și DC 55 (km. 3+400)”. Proiectul, în valoare totală de 6.211.440,506 lei fără TVA, respectiv 7.381.019,581 lei cu TVA 19%, are prevăzută o durată de realizare de 6 luni și se referă la 2,251 metri liniari lungime DJ 301A și 194 metri liniari lungime DC 55, o suprafață pentru carosabil de 17.417,90 mp, suprafață trotuare – 2.478,81 mp, suprafață străzi laterale – 487,20 mp, suprafață acostamente – 3.920 mp, suprafață accese la proprietăți – 2.049 mp, șanțuri beton – 3.340,10 metri liniari, rigolă carosabilă – 552,10 metri liniari, rigolă cu fantă prefabricată – 975 metri liniari, spațiu de siguranță sens giratoriu – 98,50 mp și spații verzi – 5.532,16 mp.

Negocieri, din timp!

La final, consilierii ju­dețeni au aprobat deplasarea președintelui CJI, Marian Petrache, la Bruxelles, în perioada 22-23 ianuarie 2020, pentru participarea la o sesiune de lucru pentru perioada de programare 2021-2027, organizată de către Biroul de Reprezentare de la Bruxelles al Uniunii Consiliilor Județene din România. ”Va fi astfel creat prilejul ca diferite proiecte strategice să fie discutate cu reprezentanți ai Direcțiilor Generale ale Comisiei Europene în vederea negocierii posibilității ca aceste tipuri de proiecte să obțină finanțare în viitoarea perioadă de programare”, se precizează în invitația adresată de Biroul de Reprezentare de la Bruxelles al Uniunii Consilillor Județene din România.