Implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” şi derulat în perioada septembrie 2010 – martie 2013, proiectul pentru dezvoltarea şi dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov a fost finalizat cu succes.

Cu o valoare totală de peste 45 de milioane de lei, din care finanţare europeană nerambursabilă de aproape 36 de milioane de lei, pe parcursul derulării proiectului, s-au achiziţionat 38 de echipamente specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea București-Ilfov, astfel:

 17 autospeciale pen­tru lucrul cu apă și spumă – tip mică, cu o capacitate de încărcare utilă de 2 tone, tip medie, cu o capacitate de încărcare utilă de 5 tone și tip mare, cu o capacitate utilă de încărcare de 9 tone (10 la București, 7 la Ilfov);

 o autospecială de intervenţie la accidente colective și pentru salvări urbane (la București);

 o autospecială pen­tru cercetare nucleară, biologică, chimică și radioactivă (la București);

 7 autospeciale pentru descarcerare – descarcerări grele – o bucată pentru Capitală, iar pentru intervenţie complexă, descarcerare și acordare prim ajutor – din 6 bucăţi, 2 au revenit Ilfovului;

 5 ambulanţe de prim ajutor (3 la București, 2 în Ilfov);

 5 ambulanţe de re­animare (3 la București, 2 în Ilfov)

 două centre mobile de comandă și control, cu echipamentele de comunicaţii aferente (câte unul pentru fiecare).

Vorbind despre actuala capacitate de răspuns în situaţii de urgenţă a efectivelor ce deservesc regiunea – ISU “Dealul Spirii” (din București) și ISU “Codrii Vlăsiei” (din judeţul Ilfov), Gheorghe Cotea, manager de proiect și reprezentant al beneficiarului proiectului, respectiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov (ADIBI) – a declarat că, aceasta s-a îmbunătăţit consi­derabil, tocmai ca urmare a achiziţiilor de echipament per­formant. Evident, principalii beneficiari sunt locuitorii din regiunea București-Ilfov, dar și orice persoană aflată pe teritoriul acesteia, la un moment dat. Noile dotări au fost predate către ISU cu contracte de comodat pe 5 ani.

Noi raioane de intervenţie

Inspectorul șef al ISU “Codrii Vlăsiei”, colonel dr. ing. Cristian Claudiu Avram a vorbit despre faptul că, noile dotări, cele deja achiziţionate, dar și cele ce vor veni, vor reprezenta un procent de înnoire a tehnicii de lucru de circa 60% – fapt ce va duce la deschiderea unor noi puncte de acțiune pe teritoriul judeţului. Aceasta pentru că, multe dintre localităţile ilfovene erau acoperite de ISU al municipiului București. Avram a precizat că intenţionează ca, până în luna aprilie, să deschidă raioane de intervenţie la Voluntari și Dragomirești Vale și, în viitorul apropiat în Popești Leordeni și Brănești, pentru o acoperire eficientă a judeţului.

În ceea ce privește vechile dotări ale ISU Ilfov, dacă le doresc, autorităţile locale ale judeţului, care și-au înfiinţat servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, dar care, evident, au buget suficient pentru achiziţia de piese de schimb și/sau reparaţii – pot primi mașinile care erau folosite până nu demult de către cei de la “Codrii Vlăsiei”.

Salt uriaș pentru judeţ

“Ce dotare avea ISU Ilfov în 2005? Cu siguranţă, cea mai slabă din ţară. Spre exemplu, la inundaţiile din acel an am fost nevoiţi să cumpărăm, pe fugă, niște motopompe, pentru că nu aveam cu ce să intervenim. Ne temeam permanent de o intervenţie la Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” din Otopeni. Nu am fi avut cu ce să facem faţă. Dacă nu accesam aceste fonduri europene, Ilfovul rămânea marele sărac de pe lângă marele bogat – Capitala. Saltul este unul uriaș și, vom continua cu un program nou, ce se va semna în circa 2 luni, cu termen de finalizare 18 luni, care va completa flota cu alte 14 autoutilitare pentru intervenţii rapide în situaţii de urgenţă.

Acest program ar trebui să constituie un exemplu de bună practică pentru regiunea București-Ilfov. Și, evident, ar trebui să existe și mai multe proiecte comune, pentru că cele două zone nu pot trăi separat. Din păcate, Ilfovul nu a avut până acum o strategie de dezvoltare, ca urmare, a crescut haotic. De aceea e nevoie de proiecte viabile, care să creeze locuri de muncă și să aducă prosperitate zonei”, a declarat, la rândul său, președintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache.

Cristian Claudiu Avram a mai precizat că, ISU “Codrii Vlăsiei” lucrează, în prezent, la actualizarea evidenţelor dotărilor existente în cartierele rezidenţiale de pe raza judeţului Ilfov, din punct de vedere al securităţii. Se știe, spre exemplu, că, deoarece legea nu obliga dezvoltatorul imobiliar în acest sens, multe dintre aceste zone de locuit nu au nici măcar hidranţi, pentru intervenţia operativă în caz de incendii.