În ultima perioadă, se constată că românul nu prea mai este „frate cu codrul”. Jaful din pădurile României se ridică, în prezent, la cote alarmante. „Aurul verde” al românilor este furat ”ca-n codru”, cu consecințe îngrijorătoare. De aceea, responsabilii cu ocrotirea acestei inestimabile avuții naționale caută să găsească măsuri care să stăvilească „prăpădul silvic” din ultimii ani.

Una dintre soluții este sprijinul cerut Jandarmeriei Române pentru a opri jaful tăierilor ilegale și braconajului din pădurile țării. Intervenția jandarmilor și-a dovedit pe deplin eficacitatea în cazul furturilor din conductele de combustibil și de pe calea ferată, care s‑au diminuat până aproape de dispariție. Aceleași rezultate sunt urmărite și în privința ocrotirii pădurilor și a vânatului. Pentru a discuta ultimele modificări legislative din domeniul regimului silvic și al vânătorii, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov a fost organizată o întâlnire între reprezentanții jandarmilor ilfoveni implicați în această misiune, reprezentanți ai Direcției Silvice, (ing. Vlaicu Nicușor și maistrul Ilie Pitran) și ai Comisariatul Teritorial pentru Regim Silvic și Cinegetic (Nelu Gheorghe și Manea Marius). Lor li s-a alăturat și procurorul Adrian Todoran, din cadrul Parchetului Judecătoriei Cornetu.

O prioritate națională

Despre stăvilirea fenomenului infracțional în acest domeniu a vorbit inspectorul șef al IJJ Ilfov, col. Bogdan Enescu. „După cum știți, combaterea infracțiunilor de la regimul silvic și al vânătorii este o prioritate națională. Acest fenomen infracțional este în atenția tuturor autorităților statului, iar combaterea lui este inclusă în strategia națională de apărare a țării și este în atenția CSAT. De aceea trebuie să ne unim eforturile, să ne adaptăm activitatea, să ne îmbunătățim procedurile de luptă împotriva acestui fenomen, astfel încât să ajungem la rezultatele pe care le urmărim. Această activitate pe care am organizat-o are un caracter formativ și informativ, și ea va îmbunătăți organizarea acțiunilor noastre. Cu această ocazie, doresc să stabilim o serie de măsuri necesare în acest scop”, a spus col. Bogdan Enescu.

Jandarmii efectuează acțiuni de recunoaștere

Maiorul Eugen Nigai, ofițer specialist în cadrul în cadrul Departamentului Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale, a precizat că jandarmii ilfoveni efectuează misiuni de recunoaștere în zonele cunoscute ca având „un potențial criminogen”, dar monitorizează și căile de comunicație și  drumurile. El a solicitat specialiștilor prezenți informații  cu privire la fondul cinegetic dar și în privința problemelor cu care se confruntă aceștia. 

Poliția trebuie sesizată, în cel mai scurt timp!

Procurorul Adrian Tudoran a arătat că pădurarii Direcției Silvice întâmpină cele mai mari probleme cu tăierile ilegale, la Brănești. El a atras atenția că lucrul cel mai important în astfel de cazuri este modul de constatare a infracțiunii. „Noi, Parchetul, am avut probleme de genul, pădurarul a constatat infracțiunea azi, a întocmit procesul verbal de constatare peste o săptămână, l-a înaintat la Ocolul Silvic după câteva zile, și a ajuns la noi, după câteva luni. În aceste condiții, ce ar mai putea constata la fața locului organele de poliție?”, se întreabă procurorul Todoran. Din această cauză, spune el, nu s-au făcut trimiteri în judecată, în urma acestor infracțiuni. Adrian Todoran a insistat asupra faptului că o asemenea abordare trebuie schimbată, iar poliția trebuie seziată imediat după constatarea  infracțiunii.

Pădurarii, vulnerabili în fața infractorilor organizați

Ing. Nicușor Vlaicu a ridicat, la rândul său, problema pădurarilor care sunt, practic, fără apărare în fața infractorilor recidiviști organizați în grupuri mari de indivizi. O zonă deosebit de periculoasă se întinde de la Sintești, spre Cernica – Tânganu, spune el. „Ce să facă un pădurar cu o pușcă, atunci când se află într-o astfel de situație, având în vedere restricțiile uzului de armă?”, s-a întrebat, retoric, ing. Vlaicu. Răspunsul a venit din partea procurorului Tudoran care a precizat că, în astfel de situații, trebuie alertate deîndată Poliția și Jandarmeria. Totodată, ing. Vlaicu s-a plâns și de modul greoi în care se desfășoară cercetările în cazul tăierilor ilegale. El a arătat că infractorii apelează la tot felul de ”chichițe” procedurale, astfel că un proces trenează și câte un an și jumătate, sau mai mult. 

Braconierii, o „specie” deosebit de periculoasă

În privința braconajului, lucrurile sunt la fel de complicate. Din fericire, în Ilfov, fenomenul nu cunoaște o amploare foarte mare. Dar, una dintre problemele importante cu care se confruntă responsabilii fondurilor cinegetice este braconajul cu lațuri și capcane. Acest mod de a bracona are un potențial deosebit de periculos pentru cei care trec prin zonele în care braconierii montează aceste dispozitive ilegale, deoarece pot fi victimele capcanelor. Reprezentanții CTRSC au povestit că au găsit chiar și gropi camuflate, cu țe­pușe, în pădurea Băneasa, un pericol mortal pentru eventualii trecători. Res­ponsabilii fondurilor de vânătoare se mai plâng și de lipsa personalului, care ar putea stăvili astfel de fenomene infracționale.

Pentru o colaborare fructuoasă

 

În fine, discuțiile au atins aspecte de pură specialitate, în care s-a vorbit de autorizațiile de vânătoare, crotaliile care trebuie montate pe vânatul recoltat, desființarea țarcurilor private de vânătoare, în Ilfov și despre cum poate deveni mai eficientă colaborarea dintre Jandarmerie și autoritățile din domeniu. Concluzia care s-a desprins este aceea că jandarmii ilfoveni și-au arătat disponibilitatea pentru o implicare totală în combaterea fenomenului infracțional din domeniul silvic și pentru o colaborare cât mai fructuoasă cu autoritățile responsabile. Așadar, întâlnirea a reușit să lămurească o serie de probleme neclare, dar și să stabilească planuri de acțiune pentru o eficientizare a activității. Aviz „jefuitorilor” de păduri!